ⓘ Arhitektura

Arhitektura

Arhitektura je znanstvena, tehnična in umetniška disciplina, ki se posveča ustvarjanju okolja, ki je primerno za človeško prebivanje in delovanje ter razmišljanju o vprašanjih, ki so s tem povezana. V svoji teoriji in praksi je zmožna povezati tri temeljna načela, ki jih je pred več kot 2000 leti zapisal že Vitruvij, na način, da lahko kot rezultat tega povezovanja nastane kakovostna prostorska rešitev in kakovostno bivalno okolje. To so načela trdnosti, uporabnosti in lepote. Opredelimo jih lahko tudi kot nosilne elemente arhitekture. Vsi trije elementi so v arhitekturi med seboj neločlji ...

Moderna arhitektura

Moderna arhitektura je obdobje v arhitekturi, v katero uvrščamo stavbe 20. stoletja s podobnimi značilnostmi, najpogosteje poenostavitvijo oblike in zmanjšanjem števila ornamentov. Arhitekti so začeli preoblikovati stare oblike in jih prilagajati potrebam sodobne družbe. Po drugi svetovni vojni in v evropskih državah že pred njo je ta slog postal dominanten, predvsem se je uveljavil v javnih stavbah, pri tovarnah in večjih kompleksih. Izraz moderna arhitektura se v pisnih virih pojavi že leta 1902, in sicer v naslovu knjige Otta Wagnerja. Značilnosti in izvor moderne arhitekture so še pred ...

Jurijanska arhitektura

Jurijanska arhitektura je ime, ki ga v večini angleško govorečih držav uporabljajo za vrsto arhitekturnih slogov, ki so nastajali med letoma 1714 in 1830. To je eponim za prve štiri britanske monarhe hanovrske dinastije: Jurija I., Jurija II., Jurija III. in Jurija IV., ki so vladali neprekinjeno od avgusta 1714 do junija 1830. Slog je bil oživljen konec 19. stoletja v Združenih državah Amerike kot kolonialna neoarhitektura in v začetku 20. stoletja v Veliki Britaniji kot neojurijanska arhitektura. V Združenih državah se izraz jurijanski uporablja za opis vseh zgradb iz obdobja ne glede na ...

Renesančna arhitektura

Renesančna arhitektura je arhitektura obdobja od zgodnjega 15. in zgodnjega 17. stoletja v različnih regijah Evrope, kar kaže na zavestno oživitev in razvoj nekaterih elementov antične grške in rimske miselne in materialne kulture. Slogovno renesančna arhitektura sledi gotski arhitekturi in jo je nasledila baročna arhitektura. Najprej se je razvila v Firencah, s Filippo Brunelleschijem kot enim od inovatorjev. Renesančni slog se je hitro razširil na druga italijanska mesta. Slog je bil uporabljen v Franciji, Nemčiji, Angliji, Rusiji in v drugih delih Evrope, v različnem času in različnimi ...

Bizantinska arhitektura

Bizantinska arhitektura je arhitektura bizantinskega ali vzhodnorimskega cesarstva. Bizantinsko obdobje je običajno datirano od leta 330 pr. n. št., ko je Konstantin I. Veliki preselil rimsko prestolnico v Bizanc, ki je postal Konstantinopel, do padca bizantinskega cesarstva leta 1453. Med bizantinskim in rimskim cesarstvom sprva ni bilo trdne meje in se zgodnja bizantinska arhitektura slogovno in strukturno ne razloči od rimske arhitekture. To terminologijo so moderni zgodovinarji uvedli, da bi označili srednjeveški rimski imperij, saj se je razvil kot posebna umetniška in kulturna entite ...

Gotska arhitektura

Pod pojmom Gotska arhitektura razumemo srednjeveški slog v gradbeništvu in umetnosti, ki se je začel z izgradnjo kora v opatijski cerkvi sv. Dionizija pri Parizu, pri čemer je opat Suger, ki ga je dal zgraditi, zahteval, da mora biti cerkev najimenitnejša v Franciji in polna svetlobe, torej svetlejša kot dosedanje. Ta druga zahteva je bila ključna za oblikovanje gotske arhitekture. Slog je cvetel v času visokega in poznega srednjega veka. Značilnosti sloga zašiljen lok, rebrast obok in zunanji oporni loki. Gotska arhitektura je najbolj znana kot arhitektura številnih velikih stolnic, opati ...

                                     

Seznam najvišjih zgradb na svetu

Seznam vsebuje samo zgradbe, ki so že zgrajene in ne vsebuje struktur kot so radijski stolpi s kabli. V gradnji so še višje strukture kot npr. 1000 metrski Kraljevi stolp, veliko je tudi predlaganih kot npr. Sky City. Za seznam po kategorijah glej: Seznam najvišjih zgradb in struktur na svetu po kategorijah

                                     

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat je zgodovinska zgradba v bogati četrti Černá Pole v Brnu, Češka republika. Vila je eden od pionirskih prototipov sodobne evropske arhitekture. Zasnoval jo je nemški arhitekt Ludwig Mies van der Rohe. Stavba je iz armiranega betona. Zgrajena je bila leta 1928-1930 za Fritza Tugendhata in njegovo ženo Greto in je kmalu postala ikona modernizma. Leta 2001 je bila vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.