ⓘ Posel

Franc Posel

Decembra 1990 je pričel delovati na področju varovanja okolja v občinskih Upravnih organih v Mariborski občini, kjer je ostal do konca januarja 1996. V tem času se je ukvarjal s problemi onesnaženosti zraka v Mariboru, varstvom pred hrupom ter kasneje bil tudi vodja odseka za varstvo okolja. V sodelovanju v okviru mednarodnih projektov ob uveljavljanju Slovenije je sodeloval tudi v pregledu obremenjenosti Slovenije, ki jo za Svetovno banko pripravljala skupina Stanley Consultants in bil kasneje nosilec projekta za pripravo aktivnosti za mednarodni razpis za kolektor in čistilno napravo za ...

Oporoka

Oporoka, testament ali izjava poslednje volje je enostranski pravni akt, s katerim oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Vsaka nova veljavna oporoka razveljavi prejšnjo. Je strogo oseben posel v katerem ni moč zastopati oporočitelja, ki mora biti opravljen v obliki kakršno predpisuje zakon. Vsebina oporoke je lahko raznolika. Oporočitelj lahko v oporoki npr. določi, kdo bo to premoženje podedoval dedič, naklonila drugim osebam volilojemnikom, naloge pogoje dediču in volilojemniku, prizna očetovstvo ali določi kaj drugega. Poroka je izpodbojna, če njena določila prikrajšajo ...

Začimba

Začimba je rastlina ali njen del, ki zaradi svoje vsebine da jedem okus in vonj. Začimbe so največkrat posušeni in mleti izdelki iz rastlin. V prehrani imajo važno vlogo, saj z njimi spreminjamo in dopolnjujemo okus in vonj jedi ter spodbujamo tek in prebavo.

Pogum - društvo za dostojanstvo pri delu

Društvo Pogum – društvo za dostojanstvo pri delu je bilo ustanovljeno leta 2007 ter registrirano v letu 2008. Glavna dejavnost društva je preprečevanje mobinga in pomoč vsem z izkušnjo mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu. Predsednik društva je Franc Posel.

Boter 2

Boter 2 je film iz leta 1974, ki ga je režiral Francis Ford Coppola. Slednji je skupaj z Mariom Puzom tudi napisal scenarij. Gre za drugi del trilogije Boter. Prikazuje nadaljevanje sage družine Corleone iz prvega dela, hkrati pa poglobljeno opiše tudi vzpon mladega Vita Corleona.

Zastavna pravica

Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja.

Pravica stvarnega bremena

Stvarno breme je stvarna pravica na tuji stvari, ki zahteva stvarnopravno podlago za ponavljajoče se pozitivne obveznosti. Zavezanec je vsakokratni lastnik obremenjene nepremičnine, ki mora izpolniti obveznost imetniku pravice stvarnega bremena, ki pa je lahko določena oseba ali lastnik druge nepremičnine. Zavezanec odgovarja z vsem svojim premoženjem, neizpolnitev obveznosti omogoča imetniku zahtevek prek izvršbe na stvari, ki je zavarovana s pravico stvarnega bremena.

Služnosti

Služnost je pravica na tuji stvari, ki lastnika omejuje v izvrševanju lastninskih upravičenj. Lastnik mora trpeti motnje ali opuščati ravnanja, ki bi mu sicer kot lastniku pripadala.

OPR-1000

OPR-1000 je Južnokorejski 1000 MWe tlačnovodni reaktor druge generacije. Zasnovali sta ga KHNP in KEPCO.Sprva je imel oznako KSNP, od leta 2005 naprej pa OPR-1000. Na podlagi OPR-1000 so razvili generator tretje+ generacije - Advanced Power Reactor APR-1400 z močjo 1400 MWe. Reaktor so prvič zagnali leta 1998 v jedrski elektrarni Ulchin. Vsi OPR-1000 reaktorji so zgrajeni v Južni Koreji. V uporabi je 10 reaktorjev. Planirana življenjska doba je 40 let, menjavanja goriva vsakih 12-18 mesecev. Reaktor ima 177 gorivnih elementov. Južna Koreja je prodala Združenim Arabskim Emiratom štiri reakt ...

Emmanuel Macron

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, francoski politik, * 21. december 1977, Amiens, Francija. Je trenutni predsednik Francije in stranke En Marche!.

Bombardier Aerospace

Bombardier Aerospace je letalska divizija glavne družbe Bombardier Inc. Družba tekmuje z Embraerjem za naziv tretjega največjega proizvajalca potniških letal za Airbusom in Boeingom. Sedež ima v kraju Dorval, Quebec, Kanada. Leta 1986 je kupila družbo Canadair in jo vrnila k dobičkonosnem poslovanju. Leta 1989 je kupila skoraj bakrotirani Short Brothers letalsko podjetje iz Belfasta, Severna Irska. Potem so kupili še bankrotiranega izdelovalca poslovnih letal Learjet iz Wicihite, Kansas. Na koncu pa so kupili še de Havilland Canada leta 1992. Letalska divizija trenutno prispeva več kot pol ...

Excellent SME

Excellent SME je mednarodni projekt, ki je ima cilj vzpostaviti t. i. beli seznam malih in srednjih podjetij z uporabo sistema certificiranja. Poudarek projekta je na spletnem certificiranju, saj inernet postaja prevladujoč medij promocije in iskanja poslovnih možnosti in partnerjev.

Logistika

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje. Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo. Logistika lahko zajema vse procese v podjetju: napovedovanje, povpraševanja, nabava, načrtovanje pot ...

Menedžment

Menedžment ali upravljanje je proces odločanja, načrtovanja, osmišljanja, usmerjanja, razporejanja organizacijskih resursov, vodenja ter nadzora in vrednotenja izvajanja različnih aktivnosti. Hkrati je upravljanje ekonomska in organizacijska znanstvena disciplina, ki jo je v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja utemeljil Henri Fayol. Štiri temeljne funkcije menedžmenta so: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor. Tekom dvajsetega stoletja so se razvile različne menedžerske znanstvene discipline: finančni menedžment Financial Management; upravljanje z znanjem Knowledge Management; kr ...

Poslovni načrt

Poslovni načrt je dokument, s katerim se preveri potencial in raven tveganja poslovne ideje. Pogosto je prvi korak v smeri realizacije poslovne ideje. S pripravo poslovnega načrta si povečamo možnosti za uspeh.

Poslovni sistem

Poslovni sistem je od okolja razmejena in zaokrožena smiselna celota, ki se ukvarja s poslovanjem; takšna celota ima lahko naravo podjetja ali zavoda, lahko pa je označena tudi zgolj kot celota poklicnega delovanja kakega človeka ali kakega državnega organa. Poslovni sistem je celota medsebojno povezanih sestavin, ki omogočajo poslovni proces in pri njem v večji ali manjši meri vplivajo druga na drugo, hkrati pa tudi enota, ki je obdana z okoljem, s katerim jo prav tako v večji ali manjši meri povezujejo medsebojni vplivi. Poslovni sistem je dinamičen, ker se zaradi vplivov iz okolja njego ...

Strateško načrtovanje

Strateško načrtovanje je, kot del strateškega upravljanja, vseobsežno, dolgoročno in skladno načrtovanje organzacijskih aktivnosti ter obsega za organizacijo pomembne zadeve; obsega vse dejavnosti in dele organizacije ter okolja, ki vplivajo na organizacijo; obsega tekoče načrtovanje politike organizacije kot sestavino njenega razvojnega načrtovanja politike; je drsno in dovolj pogosto glede na dinamično delovanje organizacije in na spreminjanje okolja. Cilj strateškega načrtovanja je definirati in segmentirati območja delovanja celotne organizacije in njenih posameznih delov ter na osnovi ...

Tajkun

Tajkún je novejša tujka, ki označuje zelo premožnega poslovneža. Izvira iz japonskega" taikun "in pomeni" veliki gospod ". To je bil naslov šogunov. V ameriško angleščino so jo prenesli v 19. stoletju kmalu po vrnitvi poveljnika ladjevja Perryja, ki je izsilil odpiranje Japonske. Kasneje je beseda označevala predvsem mogočne poslovneže. V nekdanjih socialističnih državah z besedo tajkun označujejo osebe, ki so si v času privatizacije in uvajanja kapitalsko-tržnega sistema ustvarile veliko bogastvo in mrežo poslovnih povezav. Kot slabšalna beseda nadomešča manj označene" milijonar "in" magn ...

Trženje

Marketing je veda, ki definira ter raziskuje ciljne trge in uporabnike ter skuša z njimi vzpostavljati dobičkonosne odnose. Marketing je povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem. Marketing je veja več različnih skupin in poslovnih storitev. Marketinška veda izhaja iz družbenih ved, kot so psihologija, sociologija, komunikologija in ekonomija. Ena prvih marketinških teorij je Kotlerjeva teorija 4P, v angleščini izdelek, cena, postavitev na tržišče, promocija. Tržnik se mora odločiti o tem, kaj bo predmet njegovega trženja, kakšna bo cena, kje bo to prodajal, preko katerih ...

Viri financiranja

Financiranje z dolžniškim kapitalom od podjetnika zahteva, da odplača vsoto izposojenih denarnih sredstev vključno s plačilom, izraženim v obliki obrestne mere, včasih pa tudi v pogodbenih točkah, za uporabo ali možnost uporabe denarja. Če gre za kratkoročno financiranje, se denar po navadi nameni za zagotavljanje obrtnega kapitala za financiranje zalog, terjatev ali za delovanje podjetja. Sredstva se navadno odplačujejo iz nastale prodaje in dobička čez leto. Dolgoročno posojilo se najpogosteje nameni za nakup lastnine, kot so strojna oprema, zemljišče ali stavba, del vrednosti pa se upor ...

                                     

Posel (priimek)

Posel je 7986. najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. decembra 2007 uporabljalo 45 oseb. Posel je najbolj zastopan v Podravju, od koder tudi izvira.

                                     

Protidobava

Protidobava pomeni izmenjavo blaga ali storitev, za katere se namesto z denarjem v celoti ali deloma plača z drugim blagom ali storitvami. Monetarna vrednost se lahko uporabi za namene računovodstva. Pri dogovarjanju suverenih držav se uporablja izraz dvostranska trgovina.