ⓘ Glasba

Glasba

Glásba ali múzika - umetnost muz) je pojem, ki ga lahko razlagamo na več načinov. Pogosto je označen kot umetnost, oblika zabave ali nasprotje govora oziroma hrupa. V grobem poznamo tri skupine definicij glasbe: prva označuje glasbo kot od okolja neodvisno, na primer" urejeno in oblikovano zaporedje tonov, zvenov in šumov ", druga kot pojem, odvisen od družbenega dojemanja nje same, tretja pa kot platonični ideal, ki ne izvira iz specifičnih dejavnikov, ampak iz višje resnice. Glasba je praviloma sestavljena s petja, inštrumenta, oponašanja zvokov ali ritma. Glasba je sprva bila medij, s k ...

Klasična glasba

Klasična glasba je pojem, s katerim označujemo vsa stilna obdobja od renesanse dalje. Z renesančno glasbo je bilo doseženo skladje med vsemi elementi glasbenega izraza. V pogovornem smislu je klasika za razliko od modernosti sinonim za nekaj ustaljenega, preizkušenega in priznanega. Zato pogosto prihaja do problematike v razlikovanju med pojmoma sodobna resna glasba in klasična glasba, pri čemer predstavlja sporni, dvoumni pojem" sodobna klasična glasba ". S pojmom klasiki označujemo vse tiste ustvarjalce, katerih dela so se zapisala v zgodovino umetnosti, najsi bodo likovni umetniki, knji ...

Narodnozabavna glasba

Narodnozabavna glasba je glasbena zvrst, za katero so značilne ljudsko obarvane pesmi. Razširjena je predvsem v Sloveniji, Avstriji, Švici in Nemčiji, pa tudi na Češkem ter v Italiji. Na Slovenskem je znana in razširjena še najbolj po zaslugi številnih narodnozabavnih ansamblov. Tovrstna glasba je pogosto prisotna na veselicah, porokah, njej pa je posvečenih tudi kar nekaj festivalov in tekmovanj. Nekateri ji slabšalno pravijo goveja muska ali kar govedna, to pa zato, ker naj bi ta glasba, kakor meni poznavalec Ivan Sivec, verjetno sodila zraven nedeljske goveje juhe. S to glasbo je tesno ...

Ljudska glasba

Ljudska glasba je tradicionalna, večinoma ustno prenešena glasba raznih ljudstev, kulturnih ali etničnih skupin. Značilna je za regionalno kulturo. Obsega njihovo vokalno, inštrumentalno in plesno glasbo. Ljudska glasba lahko daje tudi značilnosti moderni zabavni glasbi. Je odsev življenja temeljnih plasti etničnih skupin, kar vključuje delavski, kmečki ali obrtniški stan. Lahko predstavlja folklorno izročilo preteklosti, delno pa lahko nastaja tudi v današnjem času. Bistvo tovrstne umetnosti je, da je v kolektivni lasti vsega ljudstva, ki jo iz roda v rod ohranja, lahko pa tudi spreminja ...

Zabavna glasba

Zabavna glasba je splošen izraz za glasbena dela, katerih cilj je doseganje prijetnega razpoloženja v družbi. Lahko služi tudi kot glasba v ozadju družabnega dogajanja, v širšem smislu je to lahko ambientalna glasba v gostinskih lokalih, plesna glasba, pa tudi narodna glasba. Za razliko od resne glasbe so avtorji zabavne glasbe praviloma manj pretenciozni v svojih iskanjih invencije, kljub dejstvu, da tudi v tej glasbeni zvrsti nastajajo vplivne in dognane skladbe visoke umetniške vrednosti. V okvir pomena zabavna glasba prištevamo tudi popularno glasbo, ki pa ni sopomenka, saj ni nujno, d ...

Duhovna ritmična glasba

Duhovna ritmična glasba, s kratico DRG, je zvrst sodobne popularne glasbe, ki se tematsko osredotoča na krščanstvo. Včasih je v uporabi tudi izraz slavilna glasba, saj se nanaša na slavljenje Boga, kot taka pa je prisotna tudi pri bogoslužju. Izraz duhovna ritmična glasba je krovni oziroma nadpomenski. Pod njega spadajo vse zvrsti običajne popularne glasbe, kot so pop, rock, hip hop, jazz, metal in druge. Izvajalci prirejajo koncerte, na katerih ni pomembno samo izvajanje glasbe, ampak tudi slavljenje, molitvena drža. Cilj je doživeti Boga skozi glasbo. Znani so tudi glasbeni festivali.

Baročna glasba

Kot je za barok značilen blišč v vseh umetnostih, se to pozna tudi v glasbeni umetnosti. Baročna glasba je monodični in polifoni slog, za katerega je značilna izrazita dvojnost dura in mola, tehnika generalnega basa, virtuoznost, patos in ostri vsebinski kontrasti. Prevladujeta vokalno-inštrumentalna in inštrumentalna glasba. Glasba se izvaja v cerkvah, gledališčih in palačah. Namenjena je predvsem visokemu sloju ljudi za razvedrilo in zabavo. Položaj glasbenika je bil slab; smatrali so ga za obrtnika, cenjeni so bili le virtuozi solo pevci, bili so podrejeni kot služinčad. Barok je trajal ...

Glasbena estetika

Glasbena estetika ima kot znanstveno-filozofska disciplina cilj, da s proučevanjem vseh vidikov na glasbeno umetnost spozna njeno bistvo in zakone ter odkrije njen popolni smisel v podrobnostih in v celoti.

Extended play

Extended play je format izdaje del v glasbeni industriji, ki je daljši od singla in krajši od albuma polne dolžine. Prvi EP-ji so bili v obliki sedempalčnih vinilnih plošč, na katerih je bilo 4 do 6 skladb. Po tehnični plati so bili podobni singlom, vendar so kmalu prerasli v samostojen tip izdaje. Posebej so postali priljubljeni med neuveljavljenimi skupinami na punk rock sceni; te skupine pogosto niso imele dovolj denarja za izdajo polnega albuma, poleg tega pa je v tem slogu težko ustvariti dovolj materiala za album, saj so zanj značilne hitre in zelo kratke skladbe. Iz časov vinilnih p ...

Glasba na delovnem mestu

Glasba na delovnem mestu je danes prisotna v mnogih delovnih okoljih, na primer v hotelih, pisarnah, restavracijah, bankah, trgovinah, bolnišnicah ipd. Glasba na delovnem mestu večinoma na zaposlene učinkuje pozitivno, a kljub temu je za optimalne pozitivne učinke, ki jih ima glasba, potrebno upoštevati določene situacijske in osebnostne dejavnike.

Glasbeni album

Glasbeni album je zbirka zvočnih posnetkov ali pesmi, ki je na voljo javnosti. Največkrat predstavlja album priročno zbirko posnetkov, ki jih distribuira ista založba, lahko pa so pesmi na njej združene po tematiki, vzdušju, zvoku ali so celo urejene tako, da izpovedujejo enotno sporočilo ali pripovedujejo zgodbo - takšnemu albumu pravimo konceptualni album. Skupini zvočnih posnetkov pravimo album, če ima stalno sestavo. Distribuirajo se lahko fizično v obliki gramofonskih, kompaktnih plošč, kaset in DVD-jev, v novejšem času pa tudi digitalno v različnih zvočnih formatih, med katerimi je n ...

Glasbeni turizem

Glasbeni turizem je obisk nekega mesta ali naselja z razlogom obiska glasbenega festivala ali drugih glasbenih nastopov. Tovrstna oblika turizma je pomembna tako malim naseljem kot tudi velikim mestom.

Jingle

Napevek ali jingle je kratka melodija oziroma napev, namenjen za oglaševanje in ostalo komercialno rabo in je sinonim za nek izdelek. Napevek vsebuje vsaj enega ali več refrenov, ki gredo hitro v uho in so všečni širokemu krogu ljudi, ki promovirajo točno določen izdelek, po navadi z uporabo enega ali več sloganov. Oglaševalci uporabljajo napevke v radijskem in televizijskem oglaševanju. Je nekakšna zvočna zaščitna blagovna znamka, s katero se poistovetimo s točno določeno stvarjo in je ponekod v tujini v določenih primerih tudi avtorsko zaščiten zvočni zapis, ki se ne sme uporabljati nikj ...

Mikrotonalnost

Mikrotonalnost je glasba tonov, ki se nahajajo vmes med standardiziranimi toni naše dvanajst tonske lestvice 12tet. Najbolj groba oblika mikrotonalnosti je 24tet - da se med vsakima dvema tonoma obstoječe 12tonske lestvice nahaja po en četrtton. So pa tudi delitve na tretjinske tone in na tak način dobimo v oktavi kar 36 tonov. Zelo znan sistem, ki matematično dobro funkcionira je 31tet. To je turška, egipčanska, arabska, indijska, iranska glasba. Nasploh glasba bližnjega vzhoda. V naštetih tonskih sistemih komponirajo in izvajajo svoja dela avantgardni skladatelji po vsem svetu. V letu 20 ...

Muzikologija

Muzikologíja ali glasboslóvje je znanstvena veda, ki preučuje glasbo. Muzikologijo definiramo preko njenih metod kot znanstveno vedo o glasbi ali preko njenega predmeta proučevanja kot" področje znanja, ki ima za svoj predmet raziskave glasbeno umetnost kot fiziološki, psihološki, estetski in kulturni fenomen ".

Nueva canción

Nueva canción ali canto nuevo je priljubljeno glasbeno gibanje v Latinski Ameriki. Razvila se je v 60. letih 20. stoletja v Južni Ameriki, zlasti v Čilu in andskih državah, od koder se je razširila po vsem kontinentu. Gre za preplet latinskoameriške ljudske glasbe z družbeno angažiranimi oz. protestnimi besedili, ki pripovedujejo o revščini, imperializmu, demokraciji, človekovih pravicah in religiji. Glasba ima korenine v andski glasbi, glasbi temnopoltih sužnjev v Južni Ameriki música negra, španski, kubanski glasbi in predvsem v čilenskem plesu cueca. V večini pesmi je prisotna kitara, p ...

Pevski zbor

Pevski zbor je vokalna glasbena skupina v kateri posamezni part izvaja več pevcev. Spodnja meja številčnosti je približno 12 pevcev. Pevski glasovi, ki sestavljajo to skupino, so lahko otroški, moški, ženski, v preteklosti pa so prepevali tudi kastrati s svojo značilno barvo pevskega glasu. Zelo znan je zbor dunajskih pojočih dečkov, katerega je ustanovil dunajski škof, skladatelj in zborovodja Jurij Slatkonja, po rodu Slovenec, leta 1498. V ožjem smislu med zbore ne štejemo manjših vokalnih skupin, kot so: duet dva pevca, trio ali tercet trije pevci, kvartet štirje pevci, kvintet pet pevc ...

Seznam glasbenih vsebin

absolutni posluh - Academia operosorum Labacensis - Academia philharmonicorum Labacensis - accelerando - adagio - Adamič, Bojan - Adamič, Emil - agitato - akustična glasba - Ajdič, Alojz - Aljaž, Jakob - Aleksandrov, Aleksander Vasiljevič - allegro - amabile - andante - animato - angleški rog - appassionato - Arnič, Blaž - Arnič-Lemež, Blaženka - Arnol, Andy - Artač, Hanzi - audio faza - Avsec, Vitja - Avsenik, Slavko - Avsenik, Slavko mlajši -

Seznam najbolj obiskanih koncertov

Seznam najbolj obiskanih koncertov vseh časov. Za prvi koncert, kjer so prodali več kot 100.000 vstopnic, po poročanju Billboard Boxscore, velja nastop Grateful Dead na dirkališču Raceway Park v kraju Englishtown, New Jersey iz leta 1977, ko so prodali 107.019 vstopnic, kar je še danes rekord v ZDA. Kasneje so na stadionu Maracanã ta rekord eden za drugim podrli Frank Sinatra, Tina Turner in kot zadnji Paul McCartney, ko se je leta 1990 zbralo kar 184.000 obiskovalcev. Trenutni svetovni rekord za najbolj obiskan samostojni koncert v zgodovini pa drži italijanski glasbenik Vasco Rossi, ko s ...

Singel

Singel je v glasbeni industriji ločeno izdana pesem ali skladba s trenutnega ali prihajajočega albuma z namenom promocije le-tega. Singli se distribuirajo na različne načine: najprej so bili zapakirani kot singel plošče z eno ali dvema dodatnima skladbama, v prodajo pa so po navadi šli še pred uradnim izidom albuma. Vendar pa se je ta praksa s pojavom interneta, ki je širši javnosti naredila glasbo dostopno in brezplačno, močno spremenila. Prav tako se singli redno predvajajo na radiu, s pojavom glasbenih videov v osemdesetih pa so video verzije singlov postale običajen način predstavitve ...

Slovenske ljudske pesmi

Slovenske ljudske pesmi so se razvijale iz preprostih ljudskih napevov, ki so se s časom nadgrajevali, spreminjali in nato oblikovali v mnogotere različice napeve. Še izrazitejši pretok pesmi in zgodb pa se je povečal, ko so se ljudje začenjali seliti. Te so v največji meri prenašali potujoči pevci ter godci, pa tudi vojaki, študenti in rokodelci. Peli in igrali so jih ob raznih tradicionalnih praznikih, kot so Kupalo, Jurjevo, Koledo ali ob družabnih dogodkih, kot so ženitovanja, sedmine, veselice, sejmi, martinovanje, pustovanje in ob zaključkih večjih kmečkih del; takrat so opevali žete ...

Standardni plesi

Skupino standardnih plesov predstavlja pet plesov, ki se odlikujejo po plavajoči breztežnosti, ritmično menjajočimi se gibalnimi sekvencami in hitrimi reakcijami v gibanju. Izhodišče je naravno, plesnim strukturam prilagojeno gibanje, za katerega je potrebna velika energija s čim manj vidnega napora. Plese sestavlja vrsta plesnih figur in slike, ki so izvedene v gibanju skozi prostor ali na mestu in so koreografsko strukturirane tako, da plesni par lahko prikaže čim več svojih plesnih sposobnosti in izraznih kvalitet. Plesi zahtevajo posebno plesno držo, posebno tehniko gibanja ter" zlitos ...

Tango (glasba)

Tango glasba je tradicionalno izvajana v zasedbi orquesta típica, ki pogosto vključuje violino, klavir, kitaro, flavto in predvsem bandoneon. Tango je bil dolgo časa glavna glasbena smer v argentinski glasbi in je poznan po vsem svetu, sploh v povezavi s plesom tango.

Trip hop

Trip hop je termin, ki ga je skoval glasbeni novinar Andy Pemberton v britanskem časopisu Mixmag, da bi opisal instrumentalno hip hop skladbo "In/Flux", single iz 1993 DJ Shadow-a ter druge podobne skladbe, ki so bile izdane pod znamko Mo Wax ter ki so jih predvajali v tedanjih londonskih klubih. In/Flux" je s svojimi pomešanimi bpm-i, sampli govorjene besede, godal, melodij, bizarnih zvokov, phat basov in počasnih ritmov poslušalcu dajal vtis, da je na glasbenem izletu. Oznaka trip hop se je uveljavila za glasbeni trend sredi 90. let, trend downtempo elektronske glasbe, ki je izrasla iz a ...

Valček (glasbena oblika)

Valček je glasbena oblika skladbe, zapisane v 3/4_tinskem taktu. Kje je nastala ta glasbena oblika, še ni natančno ugotovljeno. Francozi valček povezujejo s provansalskim plesom lavolto, ki je bil že sredi 16. stoletja poznan na dvoru Henrika II. Zaradi rodu Henrikove žene Katarine Medičejske si ga lastijo tudi Italijani, češ da je izpeljan iz stare rimske gagliarde. Tudi Španci domnevajo, da so valček Dunajčani prvič slišali na odru opere Španca Vincenta Martína y Solera Una cosa rara leta 1786. Leto kasneje je zazvenel valčkov citat z odra Stanovskega gledališča v Pragi, v Mozartovi oper ...

                                     

Elektronska plesna glasba

Elektronska plesna glasba, skrajšano EPG, je elektronska glasba, namenjena okolju, ki daje plesu pomembno vlogo.

                                     

Elektronska glasba

Elektronska glasba je glasba, ki uporablja elektronska glasbila in elektronsko produkcijsko tehnologijo. Pojem elektronska glasba se včasih uporablja namesto pojma elektronska plesna glasba, ki pa zajema ožje področje glasbe kot pojem elektronska glasba.

                                     

Pop glasba

Pop glasba, na kratko pop, je zvrst popularne glasbe. Pop glasba lahko vključuje elemente rocka, hip hopa, reggaea, plesne glasbe, R&B, jazza, elektronske glasbe in druge zvrsti.

                                     

Liturgična glasba

Liturgična glasba predstavlja del verskih obredov, ki so tesno povezani s tradicijo. Tovrstno glasbo je mogoče zaslediti že v starojudovski religiji. V krščanski religiji se poje v cerkvi, in sicer na prostoru, ki se imenuje kor.

                                     

Filharmonija

Filharmonija je ustanova, ki se ukvarja z orkesterskim, eventuelno pa še z zborovskim izvajanjem simfonične glasbe. Filharmonična društva so se začela pojavljati v začetku 19. stoletja, organizirala so koncerte in nato še orkestre.

                                     

Glasbena skupina

Glasbena skupina je skupina najmanj dveh glasbenikov, ki se skupaj glasbeno udejstvujejo. Za razliko od glasbeno-instrumentalnih zasedb glasbene skupine nimajo točno določeno število izvajalcev ter vrste glasbil. Sodobna oznaka za glasbeno skupino še posebej v popularni glasbi je band iz angleščine.

                                     

Jam session

Jam session je izraz, ki označuje druženje glasbenikov, ki se sestanejo z namenom, da bodo sproti sestavljali improvizirane glasbene zasedbe ter igrali improvizirano glasbo. Zadeva se odvija predvsem v jazz in blues, pa tudi rock žanru, po navadi pred manjšim številom poslušalstva.

                                     

Kanon

Kanon V kanonu naslednji glas ali glasovi dosledno v celoti ponovijo prvega - ga imitirajo Prvemu glasu pravimo proposta ali vodja, drugemu, tretjemu pa risposta ali odgovor Pomeni pravilo

                                     

Prvenec

Prvenec imenujemo prvi glasbeni album, leposlovno delo ali drugo, zlasti umetniško delo, ki ga izda neki avtor. Društvo slovenskih pisateljev podeljuje vsako leto nagrado za prvenec, ki jo podelijo na Slovenskem knjižnem sejmu avtorju z najboljšim literarnim prvencem, izdanim po Knjižnem sejmu preteklega leta.

                                     

Tokata

Tokáta je eden od najstarejših izrazov za glasbena dela namenjena izključno igranju na glasbilih s tipkami. Najstarejše toccate, namenjene orglam, je izdal skladatelj Claudio Merulo leta 1598. Toccate zahtevajo od interpretanta zelo veliko znanja in izkušenj ter so bolj veselega in" močnega "vzdušja. Toccate se velikokrat igrajo ob prihodu in odhodu ljudi iz cerkve, preizkušanju novih orgel ter igranju pred občinstvom.

                                     

Uvertura

Uvertura je uvod v neko delo in je lahko tudi samostojna. Koncertna uvertura je samostojno glasbeno delo, ki ima praviloma programsko vsebino. Podobna je simfonični pesnitvi, le da ima strožjo obliko, ki je večinoma sonatna. Sonatna oblika: repriza ekspozicija izpeljava Mojster uvertur je bil skladatelj Felix Mendelssohn Bartholdy, ki je pri 17. letih napisal svojo prvo uverturo z naslovom Sen kresne noči poročno koračnico.

                                     

Zvočni prostor

Zvočni prostor je glasbeni prostor, ki ga doživljamo kot navpično ali vertikalno gibanje zvočnih dogodkov. V glasbeni zvočni prostor sodijo: lestvica določeno zaporedje celih in poltonov zvok ton, šum harmonija po pravilih urejeno sosledje akordov interval razdalja med dvem tonoma akord sočasno zvenenje najmanj treh tonov, ki so ubrani med seboj melodija po pravilih urejeno sosledje intervalov