ⓘ Rado Iršič

                                     

ⓘ Rado Iršič

Iršič je študiral v Zagrebu, kjer je končal Ekonomsko fakulteto. Od leta 1933 je sodeloval v levičarskem akademskem klubu" Triglav "in pri raznih stavkah in demonstracijah. Član KPJ je postal 1936. Kot revizor je deloval v" Savezu nabavne zadruge državnih službenika "v Beogradu in v sindikatu bančnih nameščencev" Botič ". Leta 1939 in pozneje je sodeloval pri organizaciji stavk nameščencev in protidraginjskih akcijah. Kot organizator stavke je bil decembra 1940 aretiran in v zaporu hudo mučen. Po prihodu iz zapora je bil urednik naprednega časopisa" Ljudska pravica "in sodeloval pri demonstracijah 27. marca 1941 v Beogradu proti pristopu Kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu. Ob kapitulaciji Jugoslavije je pobegnil iz vojske in se vrnil na Štajersko. Do srede leta 1941 je organiziral NOB v Mislinjski, Šaleški, Mežiški in Dravski dolini ter bil nato sekretar mestnega odbora OF Maribor. Kot član Pokrajinskega komiteja KPS je sodeloval pri organizaciji vstaje na širšem območju Maribora. Zaradi izdaje je bil v spopadu z gestapom ustreljen na Prisojni ulici v Mariboru.