ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99

Znak za zasluge pri organiziranju nove TO RS

Znak za zasluge pri organiziranju nove Teritorialne obrambe spominski znak, ki ga je ustanovil 20. maja 1991 takratni obrambni minister Janez Janša in je namenjen vsem zaslužnim pri prvem usposabljanju Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Od ...

Kraljeva dalmatinska legija

Kraljeva dalmatinska legija je bila vojaška enota, ki so jo ustanovili Francozi v času, ko je bila Dalmacija del Italijanskega kraljestva.

1. nemško-nizozemski korpus

Za druge 1. korpuse glejte 1. korpus. 1. nemško-nizozemski korpus Corps ; nemško 1. Deutsch-Niederländisches Korps ; okrajšano 1 Corps) je mednarodna vojaška enota, ki deluje v sklopu Nata kot hitroreakcijska sila. Od sredine leta 2002 poveljstvo ...

Allied Command Europe Rapid Reaction Corps

Allied Command Europe Rapid Reaction Corps je mednarodna vojaška sila, ki opravlja nalogo predhodnice sil zveze NATO na kriznih žariščih in jo sestavljajo vojaške enote nekaterih evropskih članic Nata. Sam korpus nima stalne sestave, saj se celot ...

EUFOR

EUFOR je mednarodna vojaška sila, ki je podrejena Evropskemu svetu, ki ga večinoma sestavljajo države članice Evropske unije, evropske države in nekatere članice Nata.

Eurocorps

Eurocorps je mednarodni korpus kopenske vojske, ki predstavlja hitroreakcijsko oboroženo silo Evropske unije; hkrati pa je tudi del Nata. Ima okoli 60.000 pripadnikov.

Francosko-nemška brigada

Francosko-nemška brigada je dvonacionalna brigada kopenske vojske, ki jo sestavljajo vojaške enote Francije in Nemčije.

Italijanska armada v Rusiji

Italijanska armada v Rusiji je bil naziv za 8. italijansko armado, ko je bila med letoma 1942 in 1943 navzoča na vzhodni fronti med drugo svetovno vojno.

Južnoameriški obrambni svet

Južnoameriški obrambni svet je mednarodno vojaško telo Unije južnoameriških držav, ki je bilo ustanovljeno 12. marca 2009 v Čilu na srečanju obrambnih ministrov držav članic UNASUR. Glavna naloga sveta je opravljati nalogo diplomatskega foruma me ...

Mednarodna brigada Kabul

Mednarodna brigada Kabul je glavna vojaška sila, ki deluje v sestavi ISAFa. Glavni državi udeleženki sta Francija in Nemčija.

Multinational Corps Northeast

Multinational Corps Northeast je mednarodna vojaška enota, ki deluje v okviru zveze NATO. Prvotne članice ustanoviteljice so bile: Danska, Nemčija in Poljska.

NATO Rapid Deployable Corps – Italy

NATO Rapid Deployable Corps – Italy je mednarodna vojaška enota, ki deluje v okviru zveze NATO. Primarna država je Italija, ki v miru prispeva skoraj tri četrtine osebja. Deluje kot ena od petih kopenskih enot visoke pripravljenosti).

Odbor vojaškega štaba (OZN)

Odbor vojaškega štaba je delovno telo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, katerega glavne naloge so: načrtovanje vojaških operacij OZN, pomoč pri nadzorovanju oborožitve in svetovanje o vseh zadevah, ki se dotikajo oboroženih sil. P ...

South-Eastern Europe Brigade

SEEBRIG je bil ustanovljen 13. avgusta 1999 v Plovdivu Bolgarija z namenom prispevanja k regionalni varnosti v Južni in Vzhodni Evropi in povečanja sodelovanja med državami podpisnicami sporazuma SEDM. Brigada je lahko aktivirana na prošnjo OZN, ...

Večnacionalne sile kopenske vojske

Večnacionalne sile kopenske vojske je mednarodna oborožena sila kopenske vojske, ki jo sestavljajo pripadniki Slovenske vojske, Italijanske in Madžarske kopenske vojske. Hkrati predstavlja eno izmed bojnih skupin Evropske zveze, katere nadzoruje ...

Prekomorske brigade NOVJ

Prekomorske brigade NOVJ so bile vojaška enota, ki so nastale kot del Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije izven jugoslovanskega ozemlja na območju in pod nadzorstvom zahodnih zaveznikov, zlasti v Italiji po njeni osvoboditvi izpod fašizma. Skup ...

1. prekomorska brigada NOVJ

1. prekomorska brigada je bila formirana v Carbonari v Italiji 20. oktobra 1943. Sestavljena je bila iz 1886 borcev v 1. in 2. slovenskem, 3. črnogorskem in 4. hrvaškem bataljonu. Naslednji mesec je bila brigada razporejena na otoku Hvaru, kjer s ...

3. prekomorska brigada NOVJ

3. prekomorska brigada je bila ustanovljena 7. decembra 1943 v Gravini in Carbonari in je februarja 1944 štela 4 bataljone s 1880 borci, izmed katerih je bilo 1120 Slovencev, 450 Hrvatov, 150 Italijanov, 125 Črnogorcev, 15 Srbov in nekaj drugih. ...

4. prekomorska brigada NOVJ

4. prekomorska brigada je bila partizanska pehotna brigada, ustanovljena 7. septembra 1944 Bariju v Italiji. Brigada je bila sestavljena iz približno 1000 vojakov, med katerimi je bilo okoli 600 Slovencev iz logističnih služb v Brindisiju, Monopo ...

5. prekomorska brigada NOVJ

5. prekomorska brigada je bila formirana v bližini Londona 16. novembra 1944 iz okoli 2800 Slovencev, ki so bili na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem mobilizirani v nemško vojsko. Na zavezniško stran so ti prebegnili po začetku osvobajanja celin ...

1. tankovska brigada NOVJ

Za druge 1. brigade glejte 1. brigada. 1. tankovska brigada NOVJ je bila prekomorska oklepna brigada NOV in POJ, ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Grenadirske enote

Same enote so se pojavile v 17. stoletju, ko so zaradi številnih fortifikacij začeli uporabljati različna eksplozivna sredstva za njihovo uničenje. Grenadirske enote so bile tako jurišne enote, ki so bile opremljene z ročnimi granatami, po kateri ...

Lovske enote

Lovske enote je oznaka za lahkopehotne vojaška enota, ki so značilne za Nemčijo, Avstrijo, Prusijo in Švico. Za razliko od klasičnih pehotnih enot lovske enote niso bile namenjene frontalnemu bojevanju, ampak za delovanje v težko prehodnem terenu ...

1. alpinska divizija "Taurinense"

Divizija je bila ustanovljena 10. septembra 1935 z reorganizacijo 1. višjega alpinskega poveljstva. Sodelovala je v drugi italijansko-abesinski vojni, v napadu na Francijo in bila do konca vojna nastanjena v Jugoslaviji.

1. armada (Avstro-Ogrska)

Armada je bila ustanovljena avgusta 1914 in razpuščena 26. julija 1916; v vsem času obstoja je delovala na vzhodni fronti. Armada je bila ponovno ustanovljena 16. avgusta istega leta in bila dokončno ukinjena 15. aprila 1918; tudi v tem času obst ...

1. avstralska tunelska četa

1. avstralska tunelska četa je bila inženirska četa Avstralske kopenske vojske, ki je delovala v sklopu britanskih Kraljevih inženirjev med prvo svetovno vojno. Četa je bila usposobljena za minsko bojevanje; tj. neopazno izkop podzemnih tunelov, ...

1. bataljon vietnamskih padalcev

1. bataljon vietnamskih padalcev je bila padalska enota, ki so jo ustanovili Francozi v času svoje vladavine v današnjem Vietnamu.

1. bataljon zračne obrambe Slovenske vojske

1. bataljon zračne obrambe Slovenske vojske je bivši bataljon Slovenske vojske, ki je zagotavljal zračno obrambo; bataljon je bil nastanjen v vojašnici Cerklje ob Krki.

1. bosansko-hercegovski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 1. polke glejte 1. polk. 1. bosansko-hercegovski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske.

1. brigada kopenske vojske (Vojska Srbije)

Brigada je bila ustanovljena 31. julija 2006 z združenjem in reorganizacijo enot Novosadskega korpusa, delov drugih enot 1. oklepne brigade in dveh pontonskih inženirskih bataljonov 402. in 485. Enota nadaljuje tradicijo partizanske 1. vojvodinsk ...

1. brigada Slovenske vojske

Oblikovala se je z združitvijo 1. specialne brigade MORiS in 10. bataljona za mednarodno sodelovanje 10. BMS. Za datum začetka delovanja 1. brigade štejemo 22. junij 1998. Tega dne je bila ob 14. uri z ukazom načelnika Generalštaba uvedena nova s ...

1. češkoslovaška samostojna tankovska brigada

1. češkoslovaška samostojna tankovska brigada je bila oklepna brigada, ki je bila sestavljena iz državljanov Češkoslovaške in je bila organizirana ter se bojevala na strani sovjetske Rdeče armade.

1. češkoslovaški armadni korpus (ZSSR)

1. češkoslovaški armadni korpus je bil armadni korpus, ki je bil sestavljen iz državljanov Češkoslovaške in je bil organiziran ter se bojeval na strani sovjetske Rdeče armade.

1. četa indokinskih padalcev

1. četa indokinskih padalcev je bila prva padalska enota, ki so jo ustanovili Francozi v času svoje vladavine v današnjem Vietnamu.

1. deželnostrelski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 1. polke glejte 1. polk. 1. deželnostrelski polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

1. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 1. polke glejte 1. polk. 1. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

1. domobranski ulanski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 1. polke glejte 1. polk. 1. domobranski ulanski polk je bil konjeniški polk avstro-ogrskega Domobranstva.

1. dragonski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 1. polke glejte 1. polk. 1. dragonski polk je bil konjeniški polk avstro-ogrske skupne vojske.

1. generalno poveljstvo (Avstro-Ogrska)

1. generalno poveljstvo je bil štab v moči korpusa avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bil aktiven med prvo svetovno vojno.

1. gorski strelski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 1. polke glejte 1. polk. 1. gorski strelski polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

1. honvedski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 1. polke glejte 1. polk. 1. honvedski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Honveda.

1. huzarski polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 85% Madžarov in 15% drugih. Polkovne enote so bile garnizirane na Dunaju.

1. konjeniška divizija (Avstro-Ogrska)

1. konjeniška divizija je bila konjeniška divizija avstro-ogrske skupne vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

1. korpus (Avstro-Ogrska)

Ob pričetku prve svetovne vojne je bil korpus zadolžen za področje Zahodne Galicije, Šlezije in Severne Moravske. Naborni okraj korpusa je bil: Olomouc, Tarnów, Těšín, Opava in Wadowice.

1. korpus vojnega letalstva in protiletalske obrambe (JLA)

Za druge 1. korpuse glejte 1. korpus. 1. korpus vojnega letalstva in protiletalske obrambe je bil korpus vojnega letalstva in protiletalske obrambe v sestavi Jugoslovanske ljudske armade.

1. letalski korpus (JLA)

Za druge 1. korpuse glejte 1. korpus. 1. letalski korpus je bil korpus vojnega letalstva in protiletalske obrambe v sestavi Jugoslovanske ljudske armade.

1. marinski vpadni bataljon (ZDA)

1. marinski vpadni bataljon je bil bataljon Marinskega korpusa ZDA, ki je bil specializiran za amfibijsko bojevanje lahko-pehotno bojevanje in za delovanje za sovražnikovimi linijami.

1. mehanizirana divizija (Španija)

Za druge 1. divizije glejte 1. divizija. 1. mehanizirana divizija je edina aktivna mirnodobna mehanizirana divizija v sestavi Španske kopenske vojske.

1. motorizirana strelska divizija (Nationale Volksarmee)

Za druge 1. divizije glejte 1. divizija. 1. motorizirana strelska divizija je bila motorizirana divizija v sestavi Nationale Volksarmee, oboroženih sil Nemške demokratične republike.

1. oklepna brigada (JLA)

Za druge 1. brigade glejte 1. brigada. 1. oklepna brigada je bila oklepna brigada v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Leta 1991, med slovensko osamosvojitveno vojno, je bila to najmočnejša vojaška enota JLA 14. korpusa in 5. vojaškega območja ...