ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74

Malijski imperij

Malijski imperij, zgodovinsko tudi Manden Kurufaba oz. okrajšano Manden je bil zahodnoafriški imperij, ki je obstajal od prve polovice 13. do začetka 17. stoletja in bil na višku svoje moči, v času vladavine slavnega Manse Musa, eden velikih svet ...

Medijsko cesarstvo

Medijsko cesarstvo je bilo prvo iransko cesarstvo, ki je od konca 8. do sredine 6. stoletja pr. n. št. obsegalo prostor Velikega Irana, severne Mezopotamije in vzhodne Male Azije. Pred ustanovitvijo Medijskega cesarstva so iranski narodi živeli v ...

Mongolsko cesarstvo

Mongolsko cesarstvo oz. Mongolski imperij je bilo cesarstvo, ki se je v 13. in 14. stoletju raztezal od vzhodne Azije do vzhodne Evrope. Bilo je največje celovito cesarstvo v zgodovini človeštva, saj je v času največjega obsega leta 1279 merilo o ...

Omajadski kalifat

Omajadski kalifat je bil drugi od štirih velikih arabskih kalifatov, ki so bili ustanovljeni po smrti preroka Mohameda. Vladala mu je rodbina Omajadov, ki je dobila ime po pradedu prvega omajadskega kalifa Omaja ibn Abd Šamsa. Omajadi so bili po ...

Osmansko cesarstvo

Ósmansko cesárstvo ali Otománsko cesárstvo, je bila večetnična država, ki je obstajala od 27. julija 1299 do 29. oktobra 1923. Cesarstvo je ustanovil Osman I. iz turškega plemena Oguzov v vzhodni Anatoliji, po katerem je vladajoča dinastija Osman ...

Pagansko kraljestvo

Pagansko kraljestvo je bila prva država, ki je združila območja, ki bodo pozneje sestavljala sodobno Burmo. Paganska 250-letna vladavina nad dolino Iravadija in okoliškim območjem je omogočila vzpon burmanskega jezika, kulture, širjenje burmanske ...

Perzija

Pêrzija je država, ki so jo stari Perzijci osnovali pod kraljem Ahaimnesom iz vladarske rodbine Ahemenidov. Njihovo priseljevanje iz evrazijskih step v Perzijo ali Iran se je začelo že v začetku 1. tisočletja pr. n. št.

Kadžarsko cesarstvo

Kadžarsko cesarstvo je naziv za novoveško iransko državo pod kadžarsko rodbino. Kadžari so vladali v Iranu od leta 1785 do 1925. Ob njihovem vojno-političnem vrhuncu se je cesarstvo raztezalo tudi preko območja današnjega Azerbajdžana, Armenije, ...

Rimsko cesarstvo

Rimskega cesarstva ne smemo zamenjevati s Svetim rimskim cesarstvom 843–1806. Rimsko cesarstvo je bila antična država rimske civilizacije, ki je pol tisočletja obvladovala celotno Sredozemlje in Zahodno Evropo. Rimska država je pred tem bila repu ...

Ruski imperij

Rúski impêrij, Росси́йское государство ali Росси́я) je bila država, ki je obstajala med letoma 1721 in 1917. Nasledil je Rusko carstvo in je bil predhodnica Sovjetske zveze. Imperij je bil druga največja združena država v svetovni zgodovini za Mo ...

Selevkidsko cesarstvo

Selevkidsko cesarstvo je bila grška država, ki je nastala po smrti Aleksandra Velikega na ozemlju njegovega imperija. Na svojem višku je obsegala Anatolijo, Levant, Mezopotamijo, Perzijo, Turkmenistan in Pamir.

Moravska Srbija

Moravska Srbija je naziv, ki se v zgodovinopisju uporablja za največjo in najmočnejšo neodvisno srbsko kneževino, nastalo leta 1371 na ruševinah Srbskega cesarstva. Ime je dobila po Moravi, glavni reki v osrednji Srbiji. Svoj največji obseg doseg ...

Srbsko cesarstvo

Srbsko cesarstvo je bila srednjeveška srbska država, ki se je sredi 14. stoletja razvila iz srednjeveškega Srbskega kraljestva. Cesarstvo je leta 1346 ustanovil kralj Stefan Dušan, bolj znan kot Dušan Silni, ki je znatno razširil svojo državo. Me ...

Timuridsko cesarstvo

Timuridsko cesarstvo, so sebe imenovali Gurkani, je bil Perzianatski imperij, ki je obsegal današnji Iran, Kavkaz, Mezopotamijo, Afganistan, veliko Srednje Azije, kot tudi del sodobnega Pakistana, Sirije, Indije in Anatolijw. Ustanovil ga je vojs ...

Trinajsta egipčanska dinastija

Trinajsta egipčanska dinastija se pogosto združuje z Enajsto, Dvanajsto in Štirinajsto dinastijo v Srednje egipčansko kraljestvo. Nekateri avtorji jo vključujejo v skupino od Štirinajste do Osemnajste dinastije, ki tvori Drugo vmesno obdobje Egip ...

Velika Bolgarija

Velika Bolgarija ali Stara Velika Bolgarija, zgodovinski pojem, s katerim so bizantinski zgodovinarji imenovali Onogurijo med vladanjem prabolgarskega vladarja Kubrata. Onogurija je v 7. stoletju obsegala ozemlja severno od Kavkaza in stepe med D ...

Enotno območje evrskega plačevanja

Enotno območje evrskega plačevanja je za poenostavitev bančnih prenosov uvedla Evropska unija. V sistemu EOEP oz. SEPA je od julija 2015 28 držav članic EU, države Evropskega združenja za prosto trgovino - Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švic ...

ETwinning

eTwinning je spletni izobraževalni projekt Evropske komisije, ki je nastal leta 2005 kot osrednja pobuda programa eLearning. Od leta 2014 je del programa Erasmus+. Namenjen je medsebojnemu povezovanju zaposlenih v evropskih vrtcih ter osnovnih in ...

Generalni direktor Vojaškega štaba Evropske unije

Generalni direktor Vojaškega štaba Evropske unije je vodja Vojaškega štaba Evropske unije, ki je vedno trozvezdni general iz ene izmed oboroženih sil članice Evropske unije. S pomočjo namestnika direktorja in načelnika štaba nadzoruje in usmerja ...

Leonardo da Vinci (akcijski program)

Za druge pomene glej Leonardo da Vinci razločitev. Leonardo da Vinci ali Leonardo II je program Evropske unije, ki je namenjen podpori nacionalnim strategijam na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo sofinanc ...

Predsednik Vojaškega odbora Evropske unije

Predsednik Vojaškega odbora Evropske unije je najvišji vojaški uradnik Evropske unije, ki vodi delo Vojaškega odbora Evropske unije. Na tem položaju je tudi glavni vojaški svetovalec Visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varno ...

Program Leonardo II

Za druge pomene glej Leonardo da Vinci razločitev. Leonardo II ali Leonardo da Vinci je program Evropske unije, ki je namenjen podpori nacionalnim strategijam na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo sofinanc ...

Trojka (skupina organizacij)

Trojka je skupen izraz za tri mednarodne ustanove, ki delujejo usklajeno z namenom reševanja evropskih držav v finančnih težavah. Te tri ustanove so: Evropska centralna banka, ki spremlja, kaj se dogaja s skupno evropsko valuto evro ter preverja ...

Vojaški odbor Evropske unije

Vojaški odbor Evropske unije je vojaški oddelek, ki spada pod Visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Politični varnostni odbor Evropske unije ter je od leta 2011 del Evropske službe za zunanjepolitično del ...

Vojaški štab Evropske unije

Vojaški štab Evropske unije je oddelek Evropske unije, ki je zadolžen za nadzor operacij v sklopu Skupne varnostne in obrambne politike. Neposredna je podrejen zasebni pisarni Visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno po ...

Registracija zrakoplova

Registracija zrakoplova je alfanumeričen niz, s katerim se nedvoumno izkazuje istovetnost civilnega zrakoplova, podobno kot registrska tablica označuje cestno vozilo. Vojaška letala namesto tega nosijo repne oznake in serijske številke. Po Konven ...

Cerkvena pokrajina

Cerkvena pokrajina je upravna enota v določenih krščanskih Cerkvah. Sestavljajo jo metropolija in sufraganske škofije. Nadškof metropolije se imenuje metropolit. V Rimskokatoliški Cerkvi so pooblastila metropolita nad sufraganskimi škofijami zelo ...

Delovni čas

Delovni čas ima pomembno vlogo pri usklajevanju posameznikovega življenja med službo in prostim časom, kjer lahko izvaja razne prostočasne aktivnosti. Pogosto imajo posamezniki poleg službe tudi družinsko življenje ter s tem povezane življenjske ...

Delovnik

Delovnik ali delavnik je oznaka dneva, v katerem je bil določen čas porabljen za delo. Tako na primer "osemurni delavnik" označuje tisti dan, ki je namenil osem ur za opravljanje dela. Delovnik pomeni tudi število dni, ki so v tednu namenjeni del ...

Nadlegovanje podrejenih

Nadlegovanje podrejenih je nadlegovanje ali nezaželeno pozornost politične narave, se pogosto pojavljajo v okolju, delovnem mestu, vključno z bolnišnicami, šolami in univerzami. To vključuje vrsto vedenja od blagega draženja in neprijetnosti do h ...

Dopust

Dopust je definiran kot obdobje brez dela, ki traja od nekaj dni do nekaj tednov. Za večino ljudi dopust pomeni prenehanje dela, čas, ko oseba ni aktivno prisotna na delovnem mestu. To je čas, ko delovna situacija izgubi nekaj pomena in se oseba ...

Multikulturnost na delovnem mestu

Multikulturnost na delovnem mestu se odraža v raznolikosti oz. heterogenosti zaposlenih na delovnem mestu glede na starost, spol, etnično pripadnost, fizične sposobnosti, raso in spolno orientacijo. Pojavljanje vedno večje multikulturnosti na del ...

Socialni dialog

Socialni dialog so vse vrste pogajanj, posvetovanj ali preprosto izmenjava informacij med predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev glede vprašanj splošnega interesa, ki so povezana z gospodarsko in s socialno politiko. Lahko je tristranski ...

Goljufija identitete

Goljufija identitete je kaznivo dejanje, če ena oseba uporablja podatke drugih oseb, brez dovoljenja, zavajanja ali ogoljufati nekoga drugega. Npr. goljufija identitete je uporabiti osebne podatke od druge osebe za odprtje kreditne kartice brez d ...

Kraja identitete

Kraja identitete je oblika kraje posameznikove istovetnosti, pri kateri se storilec pretvarja, da je nekdo drug. Kraja identitete je definirana kot uporaba osebnih podatkov oziroma identitete nekoga drugega za pridobitev neke koristi, običajno ek ...

Bančna luknja v Sloveniji

Ta članek govori o slovenski bančni luknji in njeni sporni sanaciji leta 2013. Za splošni pojav glej Bančna luknja bančništvo. Bančna luknja je bila primanjkljaj kapitala, ki so ga imele slovenske banke za pokrivanje slabih kreditov od leta 2009 ...

Davčna oaza

Davčna oaza je država, ozemeljski teritorij ali otok, ki ima ohlapno zakonodajo in je slepa za kriminalno poreklo denarja ali denar, ki beži pred davkarijo, kateri prihaja v banke različnega porekla in ustanoviteljev. Do začetka druge svetovne vo ...

Elektronsko bančništvo

Elektronsko bančništvo je izraz, s katerim označujemo vse transakcije denarja, ki potekajo v kibernetskem prostoru. V sferi elektronskega bančništva; se lahko uporabniku na bančni ali kreditni račun neposredno nakaže dobroimetje ; si lahko uporab ...

Evropska bančna federacija

Evropska bančna federacija je organizacija evropskega bančnega sektorja in predstavlja povezavo preko 4500 evropskih bank v 30 državah. Zasnovana je bila že leta 1960 in se je z leti razširjala.

Mednarodna številka bančnega računa

Mednarodna številka bančnega računa je mednarodni standard za identificiranje bančnih računov izven državne meje. Prvotno je bil sprejet s strani Evropskega komiteja za bančne standarde, kasneje pa se je uveljavil kot ISO 13616:1997, zdaj ISO 136 ...

Javne finance

Javne finance je star pojem, ki je nastal v antiki s pojavom prvih mest držav ali polisov. Za potrebe delovanja mesta in vladarja so mesta potrebovala sredstva denar, zato so mesta pobirala davke ali takse.

Služba družbenega knjigovodstva

Služba družbenega knjigovodstva je bila javna služba za finančni nadzor, ustanovljena v socialistični Jugoslaviji. Opravljala je vlogo davčne službe ter službe za plačilni promet in za revidiranje.

PayPal

PayPal je hčerinsko podjetje podjetja eBay in posrednik med kupcem in prodajalcem. Sedež ima v mestu San Jose v Kaliforniji. Je najbolj priljubljen plačilni sistem, ki za identifikacijo uporabnika uporablja elektronski poštni naslov. Uporabljamo ...

Varnost kriptovalut

Vprašanje varnosti kriptovalut se nanaša na poskuse pridobivanja digitalnih valut z nezakonitimi sredstvi, na primer z lažnim predstavljanjem, prevarami, napadom v oskrbovalni verigi, vdori ali ukrepi za preprečevanje nedovoljenih transakcij s kr ...

Brezžičen prenos energije

Brezžičen prenos energije ali brezžičen prenos moči je prenos električne energije do porabnika brez uporabe konvencionalnih žic. V bistvu je princip podoben kot pri brezžičnih komunikacijah, le da je pri prenosu energije precej bolj pomemben izko ...

Energijske izgube

Energijo, ki jo v tehniki in širše vložimo v nek proces ali napor, ki se ne porabi za koristen namen, označujemo kot izgubljeno. Od energijskih izgub je odvisen izkoristek. Za električni tok v superprevodnikih so energijske izgube neznatne in zat ...

Kvantna fluktuacija

Kvántna fluktuácija je v kvantni mehaniki trenutna sprememba količine energije v točki prostora, ki ga opisuje Heisenbergovo načelo nedoločenosti. To omogoča nastanek parov osnovnih delcev in njihovih antidelcev kot virtualnih delcev. Učinki teh ...

Pretok energije

Pretok energije: V ekosistemu snovi in plini krožijo, z energijo pa ni tako.Ta se pretaka v obliki sončne energije.Pretok energije, torej lahko razumemo kot črpanje sončne energije, predelovanje in enosmerno posredovanje le te med organizmi, ki s ...

Shranjevanje toplotne energije

Shranjevanje toplotne energije je tehnologija, ki hrani toplotno energijo za poznejšo rabo. Ta toplota se lahko uporablja za ogrevanje, za generiranje elektrike, kot sanitarno voda, za kuhanje, pranje in drugo. Obstaja več izvedb, glede na veliko ...

Toplotna energija

Toplotna energija je prehodna, saj prehaja pod tlakom temperaturne razlike s toplejšega na hladnejše telo. Toplotna energija je povsod okrog nas, vendar na tako nizki temperaturni ravni, da je potrebna posebna tehnologija izkoriščanja, ki omogoča ...