ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

Bantustan

Bantustan je bilo ozemlje, namenjeno črnskim prebivalcem Južne Afrike in Jugozahodne Afrike kot del politike apartheida. V Južni Afriki je bilo ustanovljenih deset bantustanov in deset v sosednji Jugozahodni Afriki za pripadnike posameznih etničn ...

Kozmokracija

Kozmokracija, Svetovna vlada, ali Globalna vlada je koncept skupne politične oblasti za celotno človeštvo. Globalna, enotna država bi imela oblast po vsem svetu oziroma nad celotnim človeštvom. Lahko bi nastala z uporabo prisile, ali pa na miren ...

Lumpenproletariat

Lumpenproletariat označuje najnižje sloje delavskega razreda, ki so potisnjeni na obrobje družbe. Takšen položaj vpliva tako na njihov materialni položaj kot na opredelitev do razrednega boja. Iz vidika materialnega položaja je lumpenproletariat ...

Presežna vrednost

Presežna vrednost in profit strogo gledano nista sopomenki. Profit je presežek prihodkov nad izdatki, pri čemer pa izvor profita ni jasno definiran; ugodne tržne razmere, na primer, vplivajo na individualni profit, ampak nimajo neposrednega vpliv ...

Epiktet

Epiktet, starogrški filozof, predstavnik stoicizma, * 55, Hijerapol, Frigija, † 136, Nikopol, Epir. Epiktet je učil, da filozofija ni zgolj teoretična veda, temveč način življenja. Verjel je, da vse zunanje dogodke usmerja usoda in so izven doseg ...

Mark Avrelij

Mark Avrelij, rimski vojskovodja, cesar in filozof * 26. april 121 Rim, † 17. marec 180 Vindobona. Mark Avrelij se je rodil 26. aprila leta 121 očetu Marku Aniju Veru in materi Domitiji Lukili. Očeta je izgubil že v rani mladosti, tako da ga prak ...

Nomarh

Nomarh je bil staroegipčanski državni uradnik, zadolžen za nemoteno delovanje ene od 42 egipčanskih provinc.

Demosten

Demosten, grški politik, vojskovodja in govornik, * 384 pr. n. št., Atene, Grčija, † 322 pr. n. št., Atene Grčija. Demostenov politični vzpon se je začel 351 pr. n. št., ko je s prvo od štirih filipik napadel Filipa II. 338 pr. n. št. mu je uspel ...

Ivan Hribar

Hribar se je rodil v Trzinu, v družini s šestimi otroki. Oče Fran Hribar je bil prekupčevalec s posestvi, zato se je morala družina večkrat seliti. V otroštvu je bil Ivan bolehen otrok, oboleval je za padavico. Njegova mati je bila zelo verna žen ...

Marko Natlačen

Marko Natlačen, slovenski pravnik, politik, ban Dravske banovine in vrhovni vodja bele garde MVAC, * 24. april 1886, Manče pri Vipavi, † 13. oktober 1942, Ljubljana, Slovenija.

Boris Jefimovič Nemcov

Boris Jefimovič Nemcov, ruski politik, gospodarstvenik in jedrski fizik, * 9. oktober 1959, Soči, Rusija, † 27. februar 2015, Moskva. Nemcov je bil delegat Jaroslavskega okrožja v dumi 6. sklic dume. Dolgo časa je bil vodilna sila liberalne parti ...

Franc Obljubek (politik)

Rodil se je v družini malega posestnika Franca in gospodinje Jožefe Obljubek rojene Marinič v zaselku Breg pri naselju Krasno v Brdih in bil 22. maja 1944 kot nemški talec ustreljen na domu. Obljubek ni imel šol. Brati in pisati ga je naučil duho ...

Abdirahman Omar Osman

Abdirahman Omar Osman, somalijski politik; * 16. avgust 1965, Mogadiš, Somalija, † 1. avgust 2019, Doha, Katar. Osman je bil somalijski politik, guverner Banaadirja in župan Mogadiša. V somalijsko politiko je bil vpleten zadnjih 12 let svojega ži ...

Đorđe Petrović

Đorđe Petrović, * 3. november 1768, Viševac, Otomanski imperij, † 14. julij 1817, Radovanjski lug, Otomanski imperij. Đorđe Petrović, bolj znan po svojem vzdevku" Karađorđe "Črni Jurij, je bil voditelj prve srbske vstaje, upora Srbov izpod Otoman ...

Posvetovalni referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO

Posvetovalni referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO je bil izveden 23. marca 2003. Na referendumu so volilci odločali o dveh vprašanjih, in sicer ali naj Slovenija postane članica Evropske unije in pa ali naj Slovenija posta ...

Referendum o preoblikovanju in privatizaciji Slovenskih železnic

Referendum o preoblikovanju in privatizaciji Slovenskih železnic je bil predhodni zakonodajni referendum, ki je potekal 19. januarja 2003. Sočasno je potekal tudi referendum o vračanju prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. Referendum ...

Referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

Referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, v medijih pogosto poimenovan kot referendum o zakonu o drugem tiru, referendum o drugem tiru, je potekal 24. septembra 2017 v Sloveniji. R ...

Referendum o zakonu o RTV Slovenija (2005)

Naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija je bil izveden 25. septembra 2005. Na referendumu je bil zakon odobren z 50.30 % volilcev, proti pa jih je glasovalo 48.92 %. Referenduma se je udeležilo 504.925 volilcev. Nov z ...

Referendum o zakonu o RTV Slovenija (2010)

Zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija je bil izveden 12. decembra 2010. Za zakon je glasovalo 27.67 % udeležencev, 72.33 % pa jih je glasovalo proti. Volilna udeležba je bila 14.78 %.

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2)

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je potekal v Sloveniji 8. junija 2014. Referendumsko vprašanje na glasovnici se je glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o s ...

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s kratico ZZZDR, je potekal v Sloveniji 20. decembra 2015. Referendumsko vprašanje na glasovnici se je glasilo:" Ali ste za to, da se uveljavi Zakon ...

Referendum o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo

Naknadni zakonodajni referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je bil izveden 17. junija 2001. Na referendumu so bile s 72.36 % glasov proti zavrnjene spremembe ...

Afganistan

Islamska republika Afganistan je celinska država v Srednji Aziji. Na zahodu meji na Iran, na jugu in vzhodu na Pakistan, na severu na Turkmenistan, Uzbekistan in Tadžikistan ter v skrajni vzhodni točki na Kitajsko. Površina meri 625.225 km². Afga ...

Iran

Íslamska repúblika Irán je obmorska država na Bližnjem Vzhodu, v jugozahodni Aziji. Iran je islamska republika. Do leta 1935 je bil znan kot Perzija. Na vzhodu meji na Pakistan in Afganistan, na severovzhodu na Turkmenistan, na severu na Kaspijsk ...

Džizja

Džizja je bil davek, ki so ga morali po islamskem šeriatskem pravu enkrat letno plačati zdravi nemuslimanski moški državljani, sposobni za opravljanje vojaške službe. Starejši državljani, ženske, otroci, invalidi in moški, za katere so veljale do ...

Fatva

Fatva je v islamskem pravu neobvezno pravno mnenje usposobljenega pravnika kot odgovor na vprašanje, ki ga zastavlja posameznik, sodnik ali vlada. Pravnik, ki izda fatvo, se imenuje muftija, dejanje samo pa iftāʾ. Fatve so igrale pomembno vlogo v ...

Ferman

Ferman je uredba, odločba, pooblastilo ali uradno dovoljenje suverena v nekaterih islamskih državah, na primer v Osmanskem cesarstvu, Mogulskem imperiju in Iranu med vladanjem šaha Mohameda Reze Pahlavija. Fermane je podpisoval vladar sam ali nje ...

Harač

Harač je bil vrsta davka na kmetijsko zemljišče in njegove pridelke, ki je temeljil na islamskem pravu. Po prvih muslimanskimi osvajanjih v 7. stoletju je bil harač sprva pavšalna dajatev, ki so jo v osvojenih pokrajinah na zahodu enkrat letno po ...

Capitulatio de partibus Saxoniae

Capitulatio de partibus Saxoniae je bil zakonik Karla Velikega, ki se je objavil in izvajal med Sasi med saškimi vojnami. Njegovo izdajo se običajno datira v Karlov pohod leta 782 in včasih leta 785. Možen je tudi mnogo kasnejši datum leta 795. Z ...

Deliberativna demokracija

Deliberativna demokracija, po zaslugi Johna Dryzeka imenovana tudi diskurzivna demokracija, je tip neposredne demokracije, v katerem politične odločitve oblikuje in sprejema ljudstvo, skozi proces deliberacije ali razprave, ki poteka v javni sfer ...

Eklezija

Eklezija je bila narodna skupščina atenske demokracije. To je bila ljudska skupščina, odprta vsem moškim državljanom, takoj ko so izpolnjevali pogoje za državljanstvo. V letu 594 pr. n. št. je Solon vsem atenskim državljanom omogočal, da sodeluje ...

Okrogla miza

Okrogla miza pomeni demokratično razvrstitev udeležencev v krogu. Za okroglo mizo se ne ve, katera oseba je najpomembnejša. Za oglato mizo najpomembnejši udeleženec lahko sedi na sredini daljše stranice ali kot edini sedeči ob krajši stranici. Po ...

Encomienda

Encomienda je bil pravni sistem, ki je temeljil na odnosu odvisnosti. Izvira iz Španije v času Rimskega cesarstva, kjer so močnejši ščitili šibkejše v zameno za usluge. Kasneje je bil podoben sistem uporabljen med Špansko kolonizacijo Amerik in F ...

Evropska kolonizacija Amerike

Evropska kolonizacija Severne in Južne Amerike se je začela že v 10. stoletju, ko so vikingški pomorščaki raziskovali in tudi naseljevali določena območja ob obalah Labradorja in Kanade. Obsežnejša Evropska kolonizacija se je začela leta 1492, ko ...

Imperializem

Imperializem bi lahko najbolj osnovno opredelili kot obliko vladanja, ki temelji na vojaški sili. V najširšem pomenu pa je to lahko podaljšanje ali širjenje vladavine enega, praviloma močnejšega politično državnega organa nad drugim. Ta opredelit ...

Italijanski imperij

Italijanski imperij je bil uradno razglašen maja 1936 s totalno aneksijo Abesinije in s prevzemom naslova cesar Etiopije s strani italijanskega kralja. Imperij se je sicer začel izoblikovati že leta 1882 s prisvojitvijo Assaba v Eritreji. S časom ...

Kolonialna umetnost v Južni Ameriki

Kolonialna umetnost je umetnost, ki je nastala med 16. stoletjem in začetkom procesa osamosvojitve, torej med obdobjem španske prevlade na celini. Za to umetnost je značilen velik vpliv tako španske kot evropske umetnosti, zato mnogi pravijo, da ...

Vloga ženske v hispanoameriški kolonialni družbi

Kolonizirane, samske ženske so prišle na polotok z namenom, da bodo postale žene osvajalcev. Prišle so z željo po boljšem življenju, upale so na hiter družbeni vzpon, čeprav vse niso dosegle tega. Šestina žensk, ki so emigrirale med letoma 1560 i ...

Primogenitura

Primogenitura po običajnem pravu pomeni prednost prvorojenega otroka pri nasledstvu. Popolno nasprotje je ultimogenitura. Prednost ima najmlajši otrok, ker običajno ostaja najdlje pri starših in zanje skrbi do smrti. Primogenitura je v nekaterih ...

Grčija

Grčija, uradno Helenska republika, znana že od antičnih časov kot Hellas, je država v jugovzhodni Evropi. Po podatkih popisa 2011 ima Grčija okoli 10.8 milijona prebivalcev. Glavno in največje mesto so Atene, Solun pogosto navajajo kot soglavno m ...

Ljudska republika Kitajska

Ljúdska repúblika Kitájska je država v Vzhodni Aziji in deloma Srednji Aziji ter najbolj obljudena država na svetu s približno 1.404 milijarde prebivalcev. Obsega približno 9.600.000 kvadratnih kilometrov in je tretja ali četrta največja država p ...

Kostarika

Republika Kostarika je obmorska država v Srednji Ameriki, ki na severu meji na Nikaragvo, na jugu na Panamo, na vzhodu na Karibsko morje, ter na zahodu na Severni Tihi ocean. V nasprotju z ostalimi državami te regije Kostariki uspeva vzdrževati s ...

Urugvaj

Úrugvaj je država v jugovzhodnem delu Južne Amerike. Tu živi 3.3 milijona ljudi, od tega 1.7 milijona v Montevideu in njegovem metropolitanskem območju. Urugvaj meji na severu na Brazilijo, na zahodu preko obeh rek Urugvaj reka na Argentino, na j ...

Andelotski sporazum

Andelotski sporazum je bil sporazum, ki sta ga 28. novembra 587 v Andelot-Blanchevilleu podpisala frankovski kralj Burgundije Guntram in avstrazijska kraljica Brunhilda. Brunhilda je pristala, da Guntram posvoji njenega sina Hildeberta I. in ga i ...

Basel II

Basel II oziroma novi kapitalski sporazum je priporočilo za oblikovanje politik v zvezi z obvladovanjem tveganj in, posplošeno rečeno, določa koliko kapitala mora banka oziroma druga finančna institucija imeti glede na nivo finančnih in operativn ...

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti) je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi. Razvil se je po dru ...

Helsinška sklepna listina o varnosti in sodelovanju v Evropi

Helsinška sklepna listina o varnosti in sodelovanju v Evropi je vojaško-politični sporazum, ki je bil sprejet s svečanim podpisom zasedanja med 30. julijem in 1. avgustom 1975 v Helsinkih. Je temeljni dokument in politična podlaga za delovanje Or ...

Jam Zapoljski sporazum

Jam Zapoljski sporazum ali Jam Zapoljski mir sta 15. januarja 1582 sklenili poljsko-litovska Republika obeh narodov in Carska Rusija. BIl je eden od sporazumov, s katerim se je končala livonska vojna. Sklenjen je bil po uspešni kampanji Štefana B ...

Konstantinopelski sporazum (1533)

Konstantinopelski sporazum sta 22. julija 1533 v Konstantinoplu sklenila Osmansko cesarstvo in Nadvojvodina Avstrija.

Konvencija o otrokovih pravicah

Konvencija o otrokovih pravicah je prvi mednarodni pravno zavezujoč dokument o spoštovanju in varovanju otrokovih pravic. 20. novembra 1989 jo je z resolucijo št. 44/25 sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. V dokumentu, ki ...