ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68

Tefilin

Tefilin ali filakterije, so garnitura majhnih usnjenih škatlic s pergamentnimi zvitki, na katerih so citati iz Tore. Nosijo jih odrasli verni Judje pri jutranjih molitvah konec tedna. Tefilin je množinska oblika samostalnika tefila. Izraz se lahk ...

Tetragramaton

Tetragramaton se nanaša na hebrejsko besedo יהוה, ki se uporablja za poimenovanja boga v judovstvu. Ime se pojavlja v hebrejskem Svetem pismu. Verni Judje namreč imena boga ne izgovarjajo, namesto tega uporabljajo številna druga poimenovanja. Bes ...

Tiša beav

Tiša beav ava) je judovski postni dan v spomin na uničenje prvega in drugega jeruzalemskega templja in izgnanstvo Judov iz Izraela, ki je sledilo. Dan obeležuje tudi druge tragedije, ki so se zgodile na isti dan, vključno z rimskim pokolom več ko ...

Tlakovec spomina

Seznam Tlakovcev spomina v Sloveniji vsebuje kamne spotikavce, ki spominjajo na usodo tistih, ki so bili umorjeni, deportirani, izgnani ali ubiti v obdobju nacionalsocializma v današnji Sloveniji. Tlakovce spomina je položil Gunter Demnig. V slov ...

Tortoški disput

Tortoški disput je bil ena od srednjeveških razprav med katoliškimi in judovskimi teologi, ki je potekala leta 1413-1414 v Tortosi, Katalonija, Aragonsko kraljestvo, zdaj Španija. Po Judovski enciklopediji razprava ni bila niti svobodna in pristn ...

Zeloti

Zeloti so zgodovinsko socialno-politično judovsko versko eshatološko gibanje v rimski provinci Judeji. Gibanje je nastalo v času Makabejcev v prvi polovici 1. stoletja pr. n. št. in se dokončno izoblikovalo do sredine 1. stoletja. Poimenovanje iz ...

Karizmatično gibanje

Karizmatično gibanje je meddenominacijsko krščansko prenovitveno gibanje. Ime izvira iz grške besede charisma, ki pomeni milostni oz. božji dar. Poudarja razodevanje darov Svetega Duha kot znamenja njegove prisotnosti. Ti darovi so znani kot svet ...

Kateheza

Katehéza pomeni verouk - to je pouk o krščanski veri. Učitelj, ki poučuje verouk, se imenuje katehét. Obe besedi izvirata iz grškega glagola κατέχειν = poučevati. Besedi" kateheza "in" katehet "uporablja večina krščanskih Cerkva že od začetkov kr ...

Katehumen

Katehúmen je odrasla oseba, ki se pripravlja na vstop v krščansko Cerkev in sprejem zakramenta krsta. V prvih stoletjih je veliko ljudi sprejelo krščanstvo v odraslosti. Postopek uvajanja so imenovali katehumenát grško κατηχουμένατος = na novo vs ...

Laik

Laik je človek, ki se z nečim ukvarja ljubiteljsko in ne poklicno. Podoben pomen ima beseda amater. V verskem pomenu je laik nereligiozna oseba, torej oseba, ki ne priznava nobene religije. Laiki se v tem pomenu delijo na agnostike in ateiste: at ...

Mandilion

Mandilion, znan tudi kot Sveti Mandilion je prt, na katerem se je, po izročilu, v starodavni Edesi čudežno pojavila Jezusova podoba. Prt je prva oziroma najbolj avtevtična ikona v zgodovini krščanstva in hkrati zgled za kasnejše upodabljanje Jezu ...

Mileniarizem

Tisočletna vladavina svetnikov Vse od samih začetkov krščanstva so ljudje ugibali, kdaj bo prišlo sveto tisočletje, ki so ga povezovali s koncem sveta in drugim prihodom Jezusa Kristusa. Mileniarizem je prepričanje, da bo nekoč v prihodnosti priš ...

Monofizitizem

Monofizitizem je bilo krščansko kristološko gledanje, ki se je razvilo v okviru aleksandrijske šole v poznem 4. in v začetku 5. stoletja. Monofiziti so bili najbolj prisotni na ozemlju današnje Armenije. Po monofizitskem pojmovanju je v Jezusu Kr ...

Nestor

Za druge pomene glej Nestor razločitev Nestorij - je bil carigrajski patriarh v letih 428 – 431. Najbolj znan je kot začetnik herezije, ki se po njem imenuje nestorianizem. * po 381; † okoli 451, Zgornji Egipt. Kot predstavnik antiohijske šole se ...

Nestorijanstvo

Nestorijánstvo je teološki nauk, da ima Jezus dve osebnosti: Jezus-človek in Jezus-Božji sin in utelešenje Božje besede. Nauk se imenuje po carigrajskem patriarhu Nestoriju. Na Efeškem koncilu leta 431 so nestorijanstvo razglasili za herezijo. Ne ...

Nicejska veroizpoved

Nicejska veroizpoved je bila zapisana po Prvem nicejskem koncilu leta 325, ki je bil tudi prvi ekumenski koncil. Nicejske veroizpovedi ne gre zamenjevati z bolj znano Necejsko-carigrajsko veroizpovedjo, ki je bila objavljena po Prvem carigrajskem ...

Noetova barka

Noetova barka je ladja katero je po bibličnem izročilu, zgradil Noe na ukaz Boga da reši sebe, svojo družino in zemeljske živali pred vesoljnim potopom. 1. Mojzesova knjiga v poglavjih 6-9 govori, kako je Bog poslal veliko poplavo da uniči zemljo ...

Novozavezni apokrifi

Kategorija Novozavezni apokrifi sodobnega bralca opominja na vrsto odzivov, ki so se pojavili v prvih stoletjih našega štetja kot interpretacije sporočila Jezusa Kristusa. Poslušni kristjani so sprejeli svarilo pred temi deli, ki se imenujejo apo ...

Origen

Origen, Origen Adamantius ali Origen Aleksandrijski, krščanski filozof, teolog, spoznavalec in cerkveni oče, * okoli 185, Aleksandrija, † okoli 253 Tir.

Patriarh

V prvih stoletjih krščanstva je bila beseda patriarh samo častni naslov za višje cerkvene dostojanstvenike. Šele v osmem in devetem stoletju se začne beseda uporabljati kot uradni naziv za poglavarja škofov na čelu metropolitov. Patriarhova oblas ...

Pokristjanjevanje Alpskih Slovanov

Pokristjanjevanje Alpskih Slovanov se je začelo v 9. stoletju. To delo so menihi in duhovniki upravljali postopoma. V času pokristjanjevanja lahko govorimo tudi o času dvoverja, saj sta vzporedno obstajala krščanska in" stara vera "Slovanov. Širj ...

Polno občestvo

Izraz polno občestvo pomeni najvišjo stopnjo povezanosti dveh ali več krščanskih Cerkva. Cerkve, ki so med seboj v polnem občestvu, imajo isti verski nauk, zelo podobno cerkvenopravno ureditev in si medsebojno priznavajo veljavnost zakramentov in ...

Pravi križ

Pravi križ je ime ostankov, ki jih ima večina krščanskih Cerkva za ostake križa, na katerem je bil križan Jezus Kristus. Po pisanju ponicejskih zgodovinarjev, na primer Sokrata Sholastika, je cesarica Helena, mati prvega krščanskega cesarja Konst ...

Protestantizem

Protestantizem je krščansko gibanje, ki priznava Sveto pismo za edino avtoriteto in se je v času reformacije v srednji do pozni renesansi v Evropi odcepilo od rimskokatoliške cerkve. Protestantizem velja za eno od treh največjih vej krščanstva sk ...

Ruska pravoslavna Cerkev

Rúska pravoslávna cérkev ali tudi Moskóvski patriarhát je največja krščanska cerkev vzhodnega pravoslavja z nicejsko-carigrajska veroizpovedjo. Je ena izmed 15 avtokefalnih cerkva, ki so združene v skupnost pravoslavnih cerkva in se med sabo popo ...

Sedem smrtnih grehov

Sedem smrtnih grehov tudi sedem glavnih grehov je v krščanstvu stara razvrstitev sedmih človeških lastnosti, ki veljajo za smrtne grehe in potemtakem pomenijo za posameznika pogubo, če v njih vztraja in se jih ne pokesa. Sedem smrtnih grehov so ž ...

Skrinja zaveze

Skrinja zaveze je največja relikvija stare zaveze Svetega pisma. V bistvu gre za zaboj, v katerem so Mojzes in njegovo ljudstvo shranili dve kamniti plošči z vklesanimi desetimi Božjimi zapovedmi, skupaj z Aronovo palico in mano. Gleda na peterok ...

Stigme

Glej tudi razločitveni članek Stigma. Stigme ali Kristusove rane so posebne telesne rane, ki spominjajo na rane, ki jih je dobil Jezus Kristus ob svojem trpljenju. Izraz stigma izvira iz grščine στίγμα in pomeni znamenje. Pogosto se uporablja tud ...

Stilit

Stilit je asket iz prvih stoletij krščanstva, ki živi na stebru. Ta precej ekstravagantna vrsta meništva se je pojavila v Siriji v 5. stoletju. Ker je ena od bistvenih sestavin meništva odmik od družbe, so nekateri to storili tako, da so pobegnil ...

Sveti Duh

Sveti Duh je v krščanskem verovanju ena izmed treh božanskih oseb Svete Trojica, poleg Boga Očeta in Boga Sina Jezusa Kristusa. Skupaj tvorijo troedinega Boga, ki je eno bitje v treh osebah. Sveti Duh se od Jezusa razlikuje v tem, da nima fizične ...

Tertulijan

Tertulijan je bil krščanski filozof, teolog in cerkveni oče, * okoli 160 Kartagina, † okoli 225 Kartagina,

Ton Despoten

Ton Despoten je zdravica, ki jo poje kantor ali zbor v čast škofu, kadar daje blagoslov na koncu bogoslužja v vzhodno-pravoslavnih ali vzhodno-katoliških cerkvah. Medtem ko je mogoče peti sveto mašo v kateremkoli jeziku, pojejo Ton Despoten skora ...

Torinski prt

Torinski prt je kos blaga, na katerem se poznajo poteze moškega telesa. Prt je v novejšem času shranjen v katedrali svetega Janeza Krstnika v Torinu, Italija. Po prepričanju številnih vernikov je to prt, v katerega so zavili umrlega Jezusa, po sm ...

Vzhodna pravoslavna cerkev

Pravoslávje spada med tri večje veje krščanstva. Od katolištva se je ločilo po vzhodnem razkolu leta 1054. Razširjeno je predvsem v Vzhodni Evropi in na Bližnjem vzhodu. Za pravoslavje je značilno, da nima enotnega poglavarja, kot je papež pri ka ...

Zahodno krščanstvo

Zahodno krščanstvo je izraz ki vključuje latinsko obrede katoliške cerkve in skupine ki so se tekom zgodovine od nje oddvojile vključno z anglikanskimi in protestantskimi skupnostmi ki si delijo skupne lastnosti katere lahko sledimo nazaj vse do ...

Zaratustrstvo

Zaratustrstvo ali zoroastrizem je religija, ki temelji na nauku preroka Zaratustre. Mazdaizem je praktično sopomenka za zaratustrstvo, s poudarkom na čaščenju Boga Ahure Mazde. Zoroastrianizem je edinstvenega pomena za zgodovino svetovnih religij ...

Črna mačka

Črna mačka spada med domače mačke, ima črno dlako in je lahko mešanih ali posebnih pasem. Združenje ljubiteljev mačk prepoznava 22 pasemskih mačk, ki imajo čisto črno dlako. Bombajska pasma je izključno in samo črna. Ta črna pigmentacija dlak je ...

Duh, sila, snov

Duh, sila, snov je knjižni prvenec in temeljno delo baronice Adelme von Vay, doma iz Slovenskih Konjic. Knjiga je izšla leta 1870 na Dunaju, nastala pa naj bi s pomočjo medialnega pisanja, tj. neodvisno od avtoričinega zavednega vpliva in svobodn ...

Eksorcizem

Eksorcizem je ritual izganjanja hudiča in zlih duhov iz človeka, predmetov ali prostorov. Ta ritual je razširjen v mnogih kulturah in se pojavlja v različnih obdobjih zgodovine. V krščanstvu je eksorcist duhovnik ali oseba s posebnimi sposobnostm ...

Thelema

Thelema je religija, oziroma duhovni nauk, soroden zahodni ezoteriki, ki temelji na tako imenovanem Zakonu Theleme. Zakon Theleme je podan dvodelno:" Delaj po svoji volji in to naj ti bo ves Zakon. ", ter" Ljubezen je zakon, ljubezen pod voljo. " ...

Čarovništvo

Čarovništvo je praksa pridobivanja znanja o svetu in vplivanja nanj s pomočjo mističnih nadnaravnih sil. Ljudje, ki prakticirajo čarovništvo, se imenujejo čarovniki oz. magi. Deli se na zeliščarstvo, zdravilno magijo, živalsko magijo itd. Koncept ...

Delfska Sibila

Delfska Sibila je bila legendarna osebnost, ki je prerokovala v Apolonovem svetišču v Delfih na pobočju gore Parnas. Po nekem viru je bila njena mati Lamija, hčerka Pozejdona. Delfska Sibila ni sodelovala z delfskim preročiščem in nima nič skupne ...

Comitium

Comitium je bil prvotni javni prostor srečanj na prostem antičnega Rima in je imel pomemben verski in preroški pomen. Ime izhaja iz latinske besede skupščina. Lokacija Comitiuma na severozahodnem vogalu Rimskega foruma je bilo pozneje izgubljeno ...

Kapitolska triada

Kapitolska triada je bila skupina treh božanstev, ki so jih v antični rimski religiji častili v skupnem templju na rimskem Kapitolskem griču. Sestavljali so jo Jupiter, Junona in Minerva. Triada je imela osrednje mesto v javni religiji Rima.

Lapis Niger

Lapis Niger je starodavno svetišče v Rimskem forumu. Skupaj s pripadajočim Volcanalom predstavlja edine preživele ostanke starega comitiuma, zgodnjega zbirališča, ki je bil pred Forumom in naj bi izhajal iz arhaičnega kultnega mesta 7. ali 8. sto ...

Ludi

Ludi publici so bile javne zabavne igre v Rimskem cesarstvu, pogosto v povezavi z velikimi festivali ali praznovanji. Prve Ludi so bile cirkuške igre z dirkami z vozovi, ki so potekale v 5. stoletju pred našim štetjem. V rimskem Cirkusu Maximusu. ...

Mitraizem

Mitraizem je vera, ki je temeljila na cikličnem menjavanju življenja in smrti, na boju med dobrim in zlom ter na moči odrešenjske daritve. Izvira iz prastarih verovanj Perzije in predstavlja vmesni člen na poti iz politeizma k monoteizmu. Mitraiz ...

Nimfej

Nimfej, v klasični Grčiji svetišče, posvečeno nimfam. Nimfeje so gradili v jamah, v gozdovih in ob izvirih, ter prvotno niso imeli arhitektonskega okrasja. Najstarejši znani nimfej je bil na južni strani Atenske akropole. V rimskem obdobju nimfej ...

Sveta pomlad

Sveta pomlad je bil obred, ki so ga opravljali antični prebivalci Apeninskega polotoka, ko so si hoteli izprositi pomoč in naklonjenost božanstev. Omenjajo ga legende raznih italskih ljudstev, predvsem Irpinov, Picenov in Samnitov. Tudi Tit Livij ...

Tempelj Veste

Tempelj Veste je starodavna zgradba v Rimu v Italiji, na Rimskem forumu v bližini Regie in hiše vestalkinih devic. Najprepoznavnejša značilnost templja je krožni tloris. Ker se je čaščenje Veste začelo v zasebnih domovih se zdi, da je arhitektura ...