ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63

Gospod Verdoux

Gospod Verdoux je ameriški črno komični film, za katerega je Charlie Chaplin napisal scenarij in glasbeno podlago, ga produciral, režiral in v njem odigral glavno vlogo, bigamističnega morilca žena, ki ga je navdihnil serijski morilec Henri Désir ...

Nueva planta

Odločbe Nueve Plante so skupek odločb, ki jih je med leti 1707 in 1716 izdal kralj Filia V. Burbonski, zmagovalec Španske nasledstvene vojne, ki je potekala med leti 1701 in 1713. Odločbe so spremenile ozemeljski sistem Španske monarhije, saj so ...

Martinska deklaracija

Martinska deklaracija po navadi označuje Deklaracijo slovaškega naroda, ki je bila 30. oktobra 1918 razglašena v mestu Turčiansky Svätý Martin. Deklaracija je bila dejansko razglasitev neodvisnosti od Ogrske, predvidela pa je združitev Slovaške s ...

Rupnikov proces

Rupnikov proces je naziv za sodni proces po drugi svetovni vojni, na katerem so sodili šestim pomembnim okupatorjevim sodelavcem in izvajalcem okupatorjeve politike. Proces je potekal od 21. do 30. avgusta 1946 pred vojaškim sodiščem IV. armade v ...

Nagodetov proces

Nagodetov proces je politični proces slovenske oblasti pod vodstvom Komunistične partije Slovenije proti predvojnim simpatizerjem in medvojnim zaveznikom partizanskega gibanja. Obtožili so jih protidržavne dejavnosti in vohunjenja. Bil je obračun ...

Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS

Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS je eden od glavnih zakonov Evropske skupnosti, ki se nanaša na kemijsko varnost. Direktiva je bila izdelana skladno s 100. členom Rimske pogodbe, ki je bila podpisana 25. marca 1957. Direktiva se po dogovoru ...

Stanovanjski zakon (1991)

Stanovanjski zakon iz leta 1991, poznan tudi kot Jazbinškov zakon, je slovenski zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih hišah in stanovanj v družbeni lasti. Poleg sistemskega urejanja področja je vseboval tudi načine i ...

Ustava Republike Slovenije

Ustavo Republike Slovenije je Državni zbor ratificiral na skupščinski seji 23. decembra 1991. Vsebuje 176 členov, ki so razdeljeni v deset sklopov, ki sledijo preambuli: Postopek za spremembo ustave Državna ureditev Splošne določbe Človekove prav ...

Kurič in ostali proti Sloveniji

Kurič in ostali proti Sloveniji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da Republika Slovenija ni sprejela ustreznega zakona za ureditev statusa in pritožnikom ni izdala dovoljenja za stalno prebivanje, s čimer ji ...

Halford proti Združenem kraljestvu

Primer Halford proti Združenem kraljestvu z dne 25. junija 1997 je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice. Gre za ameriški primer Katz vs. United States. Vrhovno sodišče ZDA je tam prvič uporabilo termin" razumno pričakovanje zasebnosti "i ...

Bowman proti Združenem kraljestvu

Bowman proti Združenemu kraljestvu je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da prepoved množičnega obveščanja volivcev o osebnih prepričanjih kandidatov na volitvah, podanega s strani nepooblaščene državljanke pomen ...

Jerusalem proti Avstriji

Jerusalem proti Avstriji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice priznalo pomen svobode politične razprave v demokratični družbi, hkrati pa ponovno poudarilo razliko med izjavami o dejstvih in vrednostnimi sodbami.

Scharsach in Verlagsgesellschaft mbH proti Avstriji

Scharsach proti Avstriji je primer, v katerem je sodišče prepoznalo nalogo novinarjev in medijev v tem, da obveščajo o zadevah v javnem interesu, četudi so šokantne ali žaljive, pri čemer je meja sprejemljivega znotraj pravice do svobode govora o ...

Uredba 261/2004

Uredba št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe št. 295/91 je ur ...

Leyla Şahin proti Turčiji

V primeru Leyla Sahin proti Turčiji je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da prepoved nošenja islamske naglavne rute v visokošolskih institucijah ne pomeni kršitve svobode mišljenja, vesti in vere.

Direktiva o obvezni hrambi prometnih podatkov

Direktiva o obvezni hrambi prometnih podatkov je leta 2006 sprejeta direktiva Evropske skupnosti, ki je državam članicam naložila, da svoje operaterje elektronskih komunikacij zavežejo, da za obdobje od 6 mesecev do dveh let hranijo prometne poda ...

Alajos Kiss proti Madžarski

Alajos Kiss proti Madžarski je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je Madžarska pritožniku kršila pravice s tem, kom mu je zaradi mentalne invalidnosti odvzela volilno pravico.

Ataykaya proti Turčiji

Ataykaya proti Turčiji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice potrdilo, da je neprisotnost ustreznega pravnega okvirja, ki regulira uporabo ne-smrtonosnega orožja s strani varnostnih sil za zadušitev izgreda ali vstaje, krš ...

Erla Hlynsdottir proti Islandiji

Erla Hlynsdottir proti Islandiji je primer v katerem je sodišče razsodilo, da novinarji ne odgovarjajo za izjave, intervjuvanih oseb, navedenih v članku. Prav tako so obsodbe proti njim kršenje svobode izražanja. NAZIV SODIŠČA: Evropsko sodišče z ...

HIT d.d. Nova Gorica proti Sloveniji

HIT d.d. Nova Gorica proti Sloveniji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da s prisotnostjo sodnice v tričlanskem senatu Ustavnega sodišča, to sodišče ni bilo nepristransko, ker je v isti zadevi sodelovala na dv ...

Jelić proti Hrvaški

Jelić proti Hrvaški je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da je v primeru umora vlagateljičinega partnerja, oziroma neustrezni preiskavi njegove smrti, prišlo do kršitve pravice do življenja, zagotovljene v Evro ...

L.M. proti Sloveniji

L.M. v Slovenija je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice potrdilo, da je prisilen sprejem v psihiatrično bolnišnico, kršitev pravice do svobode.

Mavič proti Hrvaški

Marić proti Republiki Hrvaški je sodba, v kateri je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je upepelitev mrtvorojenega otroka, skupaj s kliničnim odpadom in brez puščenih kakršnih koli sledi ter informacij o kraju pokopa, kršitev posa ...

L.M. in ostali proti Rusiji

L.M. in ostali proti Rusiji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice 15. 10. 2015 odločilo, da izgon in hkrati pripor emigrantov predstavljata kršitev njihove pravice do življenja ter prepovedi mučenja in nečloveškega ali pon ...

N.D. proti Sloveniji

N.D. proti Sloveniji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice potrdilo, da so bile pritožnici, v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kršene pravice zaradi dolgotrajnega kazenskega postopka.

Perinçek proti Švici

Perinçek proti Švici z dne 15. oktobra 2015 je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, v kateri se je razsodilo, da je prišlo do kršitve 10. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v primeru gospoda Pe ...

Ribić proti Hrvaški

Ribić proti Hrvaški, opravilna številka 27148/12, je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da je Hrvaška s prelaganjem postopkov kršila pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.

G.U. proti Turčiji

G.U. proti Turčiji, št. 16143/10, je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno odločilo, da je neučinkovita preiskava pristojnih organov pri obtožbi o posilstvu in spolnem napadu na mladoletno osebo s strani očima, kršit ...

Gülcü proti Turčiji

V primeru Gülcü proti Turčiji je sodišče ugotovilo neprisotnost ustreznega pravnega okvirja pri strogosti kazni za mladoletnika, sodelujočega na demonstracijah in izgredih.

Jaroslav Adam proti Slovaški

V primeru Jaroslava Adama proti Slovaški je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da ni prišlo do nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, vendar pa je bila preiskava pritožbe Jaroslava Adama nepravilno izvedena.

Kalda proti Estoniji

Kalda v. Estonija, št. 17429/10 je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice izjavilo, da zavrnitev dostopa do interneta zaporniku lahko pomeni kršitev 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki posamezniku določa pr ...

Kasparov proti Rusiji

Kasparov proti Rusiji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da večurno policijsko pridržanje osebe brez možnosti njenega odhoda in brez pravnega namena, krši človekovo temeljno pravico do svobode in posledično pr ...

Khlaifia in drugi proti Italiji

Khlaifia in drugi v. Italija je primer, v katerem je Sodišče potrdilo, da je pravna varnost ključno načelo pri odvzemu prostosti ter ponovno poudarilo osrednjo pravico do prošnje za azil.

Petar Matas proti Hrvaški

Petar Matas proti Hrvaški je primer, v katerem je sodišče obravnavalo kršitev človekove pravice do mirnega uživanja svojega premoženja. Tudi v primeru, ko ima država sprejete zakone, ki te pravice omejujejo zaradi varovanja splošnega interesa, im ...

Radobuljac proti Hrvaški

Radobuljac proti Hrvaški je primer, v katerem je ESČP opozorilo, da neutemeljeno omejevanje svobode izražanja v sodni dvorani predstavlja kršitev te pravice.

Ābele proti Latviji

Ābele proti Latviji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da prestajanje kazni v nehumanih in neprimernih prostorih, socialno-psihološka izključenost, nemožnost komuniciranja s sojetniki in zaposlenimi, osebi s p ...

B. K. M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi proti Sloveniji

B. K. M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi proti Sloveniji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je bil odvzem tovornjaka v kazenskem postopku zakonito, vendar pretirano in nesorazmerno poseganje v ...

Frančiška Štefančič proti Sloveniji

Frančiška Štefančič proti Sloveniji z dne 24. 10. 2017 je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je Republika Slovenija odgovorna za smrt osebe, ki je umrla med policijsko intervencijo, s tem pa je Slovenija kršil ...

Malfatto in Mieille proti Franciji

V zadevi Malfatto in Mieille proti Franciji je Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno odločilo, da ni prišlo do kršitve 1. člena Protokola Evropske konvencije o Človekovih pravicah. Zadeva se je nanašala na nekaj krajev okoli zaliva Anthé ...

Ratzenböck in Seydl proti Avstriji

Ratzenböck in Seydl proti Avstriji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da z zavrnitvijo zahteve za uveljavitev instituta registrirane partnerske skupnosti za heteroseksualen par, ni prišlo do kršitve pravice d ...

Valant proti Sloveniji

Valant proti Sloveniji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice opozorilo, da mora biti vsako vmešavanje javnih organov v mirno uživanje premoženja zakonito.

Vaskrsić proti Sloveniji

Vaskrsić proti Sloveniji je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da je bila pritožniku kršena pravica do mirnega uživanja premoženja, saj je država prodala njegovo nepremičnino na dražbi zaradi dolgov, ko bi lahko ...

Dedno pravo

Dedno pravo ureja prehod premoženja umrlega na njegove pravne naslednike - dediče in volilojemnike. Redoma se deduje po oporoki izjavi poslednje volje; tudi testament, ki jo je umrli zapustnik pripravil pred smrtjo. Če ni veljavne oporoke, se ded ...

Etažna lastnina

Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina na skupnih delih, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom zgradbe. Od leta 2002 jo ureja Stvarnopravni zakonik in velja tudi za nestanovanjske zgradbe. Za lastninska in dru ...

Hipoteka

Hipoteka pomeni zavarovanje terjatve na nepremičnini in je najpomembnejša oblika zastavne pravice, ki je zavarovana erga omnes z vpisom v zemljiško knjigo. Hipoteka je stvarno pravna pravica, ki je vseobsežna in nedeljiva. Hipotekarni upnik tako ...

Izvirna pridobitev lastninske pravice

spori, pri katerih se ugotavlja nova meja. Teorija govori o gradnji čez mejo, kjer sodišče, če povrnitev v prejšnje stanje ni možna, tehta med določitvijo nove meje ali odmero primerne odškodnine

Osebne služnosti

Osebne služnosti so stvarne pravice na tuji stvari, del stvarnega prava, katerih predmet so lahko nepremičnine, premičnine ali premoženjske pravice. Osebna služnost ni prenosljiva, ni predmet dedovanja in je časovno omejena. Osebne služnosti so u ...

Posest

Posest je pojem značilen za stvarno pravo. Posest je pravno dejstvo dejanskega stanja, da ima nekdo v oblasti določeno stvar. Zaradi hitrejšega postopka je uvedeno že v antiki posestno varstvo kot način uveljavljanja pravne države nasproti nedovo ...

Stvarne služnosti

Stvarna služnost je pravica stvarnega prava. Kot stvarna pravica na tuji stvari posega v lastninsko pravico lastnika nepremičnine, a poseg se opravičuje z dejstvom, da je do njega upravičen lastnik drugega zemljišča za mirnejše razmerje med lastn ...

Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki vsebuje evidence oziroma podatke o stvarnih pravicah na nepremičninah. Je javna evidenca, ki je zelo pomembna za trg nepremičnina, saj mora biti v njej vpisana prav vsaka nepremičnina, vsaka sprememba lastništ ...