ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62

Steam

Steam je platforma za digitalno distribucijo in upravljanje pravic digitalnih vsebin ter večigralsko in spletno družbeno omrežje podjetja Valve Corporation. Namenjena je predvsem za spletno distribucijo računalniških iger in sorodnih del založnik ...

Vrste e-trgovanja

To je seznam tradicionalne klasifikacije modelov e-trgovanja. Ti temeljijo na štirih različnih tržnih segmentih. Poleg tega pa so sedaj tej klasifikaciji dodani še dve dodatni vrsti.

KWrite

poudarjanje skladnje urejanje ene datoteke naenkrat enodatotečni vmesnik SDI) izbira načina zaključka vrstice zaznamki blokovna izbira zaključevanje besed zgibanje kode code folding izbira kodiranja izvoz datotek v HTML, PDF, PostScript

LyX

LyX je brezplačen, prost in odprtokoden urejevalnik dokumentov, ki sledi lastni paradigmi" kar vidiš, je to kar misliš ", v nasprotju z načelom WYSIWYG), ki ga uporabljajo urejevalniki besedil. To pomeni, da mora uporabnik skrbeti le o zgradbi in ...

Oblikovalnik besedil

Oblikovalnik besedil je računalniški program za vnos, popravljanje, oblikovanje, shranjevanje in ponovni priklic besedil oziroma dokumentov in je namenjen oblikovanju besedil z različnimi pisavami, z možnostjo vključevanja slikovnih in drugih obj ...

Seznam ameriških poslovnežev

Bruce Edward Babbitt - Angela Batinovich - Charlotte Beers - Glen Bell - Edward Bernays - Jeff Bezos - Charles Alden Black - George Anderson Black - Arthur Blank - John Rusling Block - Michael Bloomberg - F. Nelson Blount - Sergey Brin - Warren B ...

Seznam francoskih poslovnežev

Gerard Louis-Dreyfus 1932 Louis Delâge 1874-1947 Alexandre Darracq 1855-1931 Marcel Dassault 1892-1986 Emile Delahaye 1843-1905, Eleuthère Irénée du Pont de Nemours 1771-1834 Pierre Samuel du Pont de Nemours 1739-1817

Seznam japonskih poslovnežev

Nobuyuki Idei Kozo Iizuka? Hiromichi Iwasa Yanosuke Iwasaki Shoichiro Irimajiri? Masatoshi Ito Yataro Iwasaki Ichirō Isoda Takeshi Idezawa Eitaro Itoyama Masaru Ibuka Rokuro Ishikawa Kosaku Inaba Tetsunari Iida? Masami Iijima Kunihiko Iwadare Kaz ...

3Doodler

3Doodler je pisalo, ki omogoča pisanje ali risanje po zraku, v t. i. 3D tehniki. Ustvarila sta ga Peter Dilworth in Maxwell Bogue, uslužbenca podjetja WobbleWorks LCC. Pisalo je zelo priročno in primerne velikosti, saj ga lahko uporabljamo na ena ...

Reprap

RepRap je odprtokodni 3D-tiskalnik, ki tiska plastične 3D-predmete. Ker lahko RepRap natisne večino svojih delov, ga uvrščamo v skupino samoreplicirajočih naprav. Lastniki RepRap tiskalnika lahko izdelajo različne uporabne plastične izdelke, hkra ...

Selektivno lasersko sintranje

Selektivno lasersko sintranje je tudi tehnologija, kjer so prototipi grajeni sloj za slojem. Osnovni material je prah, katerega delci so veliki približno 50 µm, stroj pa ga nanaša sloj za slojem. Po nanosu nove plasti prahu računalniško kontrolir ...

Atomska ura

Atomska ura je vrsta ure, ki za merjenje časa uporablja frekvenco značilnega resonančnega prehoda elektronov določene vrste atomov. Atomske ure so izredno točne in služijo kot osnovne ure, po katerih se ravnajo druge ure. Iz izmerjenih vrednosti ...

Meritev

Merítev ali mérjenje je skupek ali niz opravil za določevanje velikosti kakšne značilnosti telesa, kot sta na primer njegova dolžina ali masa, relativno glede na enoto meritve, oziroma vrednosti neke merjene fizikalne količine. Meritve po navadi ...

Napaka

Za druge pomene glej Napaka razločitev Napáka je beseda, ki ima na različnih področjih različne pomene. Z razliko od iluzije lahko napake odpravljamo skozi znanje.

Predpone SI

Predpóna SI je desetiška predpona, določena z mednarodnim sistemom enot, ki jo lahko pritaknemo osnovnim ali izpeljanim enotam SI. Uporabne so kot okrajšava za izražanje vrednosti, ki so bodisi dosti večje, bodisi dosti manjše od osnovne enote. P ...

Dimenzijska analiza

Razsežnostna analiza je orodje s katerim se v fiziki, kemiji, tehniki in delno v ekonomiji pomaga razumeti značilnosti in obliko fizikalnih količin. S pomočjo razsežnostne analize se število spremenljivk zmanjša na manjše število parametrov, ki n ...

Refraktometrija

Refraktometrija je fizikalna analizna metoda merjenja lomnega količnika snovi. Ker je lomni količnik raztopin sorazmeren njihovi koncentraciji, lahko prek njega določamo sestavo in čistost snovi.

Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je bil ustanovljen ob koncu leta 1992 kot naslednik Instituta za kakovost in metrologijo s pogodbo o ustanovitvi, ki so jo sklenili Vlada Republike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Iskra Hold ...

Zgodovina merjenja

V razvoju človeštva imajo merjenje in meritve zelo pomembno vlogo. Že preprosta ljudstva so potrebovala osnovne meritve pri mnogih opravilih: gradnja bivališč, ustrezne oblike in velikosti, oblikovanju oblačil in menjalnem trgovanju s hrano in na ...

Gospodarnost obsega

Gospodárnost obséga označuje povezavo med obsegom tehnološkega ali poslovnega procesa in stroški. Pogosto opazujemo, da je večji stroj ali poslovana enota gospodarnejša od majhne, možno pa je tudi nasprotno. Nasprotne vplive imenujemo negospodarn ...

Gantogram

Gantogram je organizacijski pripomoček, ki poenostavi pregled nad izvajanji dela pri delovnem procesu. Posamezne delovne faze umeščamo v časovno logično zaporedje. Razvidno je tudi, kako dolgo neka faza poteka in kakšna delovna sredstva potrebuje ...

Nadgradljivost

Nadgradljivost je mera za vpliv dodajanja informacijskih sredstev k sistemu na zmogljivost sistema. Višja stopnja nadgradljivosti pomeni, da sistem lažje izvede dodaten obseg dela pri čemer ni pomembno ali je potrebno dodajati dodatna informacijs ...

Procesni management

Procesni management je proces postavitve ciljev, načrtovanja in/ali nadzora nad organiziranjem in vodenjem izvrševanj katerik koli vrst aktivnosti, kot so: projekti projektni management ali procesi upravljanje poslovnih procesov, včasih imenovan ...

Projektno vodenje 2.0

Projektno vodenje 2.0 je ena od vej razvoja dobrih praks projektnega vodenja, ki je bila mogoča s pojavom tehnologij Web 2.0. Projektno vodenje 2.0 vključuje aplikacije, kot so blogi, wikiji ter ostale tehnologije za sodelovanje. Ta nov pristop k ...

Posamični pravni akt

Posamični pravni akt je pravni akt, ki svoje naslovljence določa poimensko. Tj, pravi, da za Janez Kranjski dobi to in to pravico. Nasprotno splošni pravni akt, npr. zakon ali uredba vlade, naslovljence opiše na splošno po njihovih bistvenih znač ...

Splošni pravni akt

Splošni pravni akt je pravni akt, ki svojih naslovljencev ne imenuje poimensko, ampak jih splošno opiše, po njihovih bistvenih značilnostih. Tipični splošni pravni akti so: vsi zakoni splošni akti nosilcev javnih pooblastil splošni podzakonski ak ...

Tolerančni patent

Tolerančni patent je izraz za serijo predpisov, ki jih je izdal cesar Jožef II. v okviru svojih reform v Habsburški monarhiji. Priznanim verskim manjšinam je omogočil pravico do svobodne izbire veroizpovedi in zasebnega bogoslužja. Tolerančne pat ...

Zakoni za orožje v Franciji

Kategorija A: strelno orožje je omejeno na kazenski pregon, ki ga civilisti ne morejo imeti. Vključuje orožje, prikrito kot drugi predmeti, izbernao strelno orožje, strelno orožje kalibra nad 20 mm, pištole z zmogljivostjo dodatnega nabojnika, ve ...

Zakonska določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji Julijski krajini

Zakonska določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji - Julijski krajini so zaščitni zakon za slovensko manjšino v Italiji, ki ga je sprejela vlada Italijanske republike leta 2001 pod zaporedno številko 38. Zakon predstavlj ...

Nedržavljani Latvije

Nedržavljani Latvije so skupina oseb s posebnim pravnim statusom v latvijskem pravu, ki nimajo državljanstva nobene države. Gledano situacijo na datum 1. julij 2017, nedržavljani obsegajo 11.2 % latvijskega prebivalstva. Drugih 4979 oseb s status ...

Actio (rimsko pravo)

Actio v rimskem pravu pomeni pravdanje oz. pravico do pravdanja. Rimsko pravo ne pozna splošne tožbe, ampak je vsako pravdanje tesno povezano z določeno pravico. Actio je pravico, da se tisto, kar je nekomu dolgovano, pridobi s tožbo. Po izvoru l ...

Civitas

Civitas je latinski izraz, ki je v zgodovini Rimske republike imel več pomenov: Častni naslov za mesto. Rimsko državljanstvo, ki se je pridobilo v skladu z državnimi zakoni; Rimsko ljudstvo, s poudarkom na enakopravnosti med patriciji in plebejci ...

Constitutio Antoniniana

Constitutio Antoniniana ali Karakalov edikt, državni razglas, ki ga je leta 212 objavil rimski cesar Karakala in z njim vsem svobodnim moškim v Rimskem cesarstvu podelil polno rimsko državljanstvo, vsem svobodnim ženskam v cesarstvu pa pravice, k ...

Damnatio memoriae

Damnatio memoriae je latinski izraz, ki v dobesednem prevodu pomeni" prekletstvo spomina ". V praksi je pomenil obliko posmrtne kazni, ki jo izrekal rimski senat, s katero so iz javnega življenja izbrisali vse sledove obstoja obsojene osebe. Kaze ...

Davek na urin

Davek na urin je med bolj nenavadnimi davki. Uvedel ga je rimski cesar Neron v prvem stoletju našega štetja. Urin je v starem Rimu imel tržno vrednost in so ga revnejši sloji zbirali ter zanj dobili nekaj denarja. Zbirali so ga tudi v javnih stra ...

Forum

Forum je bil v Starem Rimu sprva naziv za ograjen prostor pred grobom, kasneje pa je dobil več pomenov. V rimskih municipijih in vseh civitas je bil osrednji večnamenski prostor, obkrožen z javnimi zgradbami in kolonadami, ki je služil predvsem k ...

Genucijevi zakoni

Genucijevi zakoni ali Lex Genvcia de feneratione) so bili zakoni, ki jih je leta 342 pr. n. št. sprejel rimski senat na predlog plebejskega konzula Lucija Genucija. Zakoni so vsebovali naslednja določila: oba konzula sta lahko plebejca obresti so ...

Iura novit curia

Iura novit curia je pravno načelo, po katerem mora sodišče poznati pravo tako dobro, da strankam tega ni potrebno dokazovati. Načelo se je razvilo z nastankom srednjeveške absolutistične države. Vladar je pridobil dovolj moči, da je: organiziral ...

Justinijanov zakonik

Justinjanov zakonik je izraz za zbirko zakonov, ki jih je zbral bizantinski cesar Justinjan. Zakonik je izrednega zgodovinskega pomena, saj je v njem zbrano vse takratno veljavno rimsko pravo, z značaji iz starih virov. Sestavljen je iz Codex jus ...

Kurija, Antični Rim

Kurija, pri starih Rimljanih skupnost več gensov, se je nanašala na eno od prvotnih skupin meščanov, ki jih je na koncu bilo 30, pozneje pa se domneva, da ji je pripadal vsak rimski državljan. Čeprav so prvotno verjetno imele širše pristojnosti, ...

Kvestor

Kvestor, je naziv za državnega uradnika. v republiki nižji uradnik, izvoljen za eno leto, ki je vodil finančne zadeve Pri starih Rimljanih je bil kvestor v cesarstvu preiskovalni sodnik in najvišji funkcionar za državne finance. V Italiji je najv ...

Lex Antonia

Lex Antonia, pogosto tudi v množini kot leges Antoniae, je bil zakon, ki ga je po umoru Julija Cezarja na predlog Marka Antonija sprejel rimski senat leta 44. pr. n. št. Bil je drugi zakon, ki je formalno odpravil diktaturo. Prvi je bil sprejet p ...

Lex Titia

Lex Titia je bil rimski zakon, sprejet 27. novembra 43 pr. n. št., ki je uzakonil drugi triumvirat Oktavijana, Marka Antonija in Marka Emilija Lepida. Zakon je dal "trem možem za ponovno vzpostavitev ustave Rimske republike" pooblastila, da razve ...

Lex Ursonensis

Lex Ursonensis je ustanovna listina rimske cesarske kolonije Iuliae Genetivae v Ursi, sedanji Osuni v južni španski provinci Sevilli. Kopija besedila je bila pod Flavijci napisana na bronasti plošči. Njene dele so odkrili leta 1870/71. Izvirna li ...

Rimsko državljanstvo

Rimsko državljanstvo, privilegiran politični in pravni položaj, ki je bil omejen na določene sloje rimskega prebivalstva in je prinašal določene pravice in obveznosti. Kategorije prebivalcev, ki so jim pripadale državljanske pravice, so se skozi ...

Teodozijev zakonik

Teodozijev zakonik je zbir zakonov krščanskih cesarjev Rimskega cesarstva, ki so bili izdani po letu 312. Delovno skupino za zbiranje zakonov sta ustanovila cesar Teodozij II. in njegov socesar Valentinijan III. 26. marca 429. Zakonik je bil obja ...

Deklaracija o neodvisnosti Baškortostana

Deklaracija o neodvisnosti Baškortostana je dokument kjer je zapisana izjava o politični in gospodarski avtonomnosti Baškirske avtonomne sovjetske socialistične republike od Sovjetske zveze. Deklaracija je bila sprejeta 11. oktobra 1990 na tretje ...

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije je pravosodni organ, ki zastopa Republiko Slovenijo in druge subjekte pred sodišči in upravnimi organi. Republiko Slovenijo zastopa tudi pred tujimi in mednarodnimi sodišči, kot so na primer Evropsko so ...

Enotna matična številka občana

Enotna matična številka občana je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji. EMŠO določi upravljavec centralnega registra prebivalstva enotno za vse prebivalce Republike Slovenije, vključno s tujimi državljani. EMŠO je bil uveden let ...

Birchfield proti Severni Dakoti

Birchfield v. North Dakota, 579 U.S., je bil primer, v katerem je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike presodilo, da preiskava incidenta do aretacije dopušča kazenskem pregonu, da opravi brezpogojne teste za dihanje, ne pa krvne preiskave domn ...