ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55

Londonski memorandum

Londonski memorandum, tudi Londonski sporazum, Memorandum o soglasju ali Drugi londonski sporazum, je mednarodni dogovor, ki so ga v Londonu zastopniki Italije, Jugoslavije, Združenega kraljestva in ZDA podpisali 5. oktobra 1954. Začasno je uredi ...

Maastrichtska pogodba

Maastrichtska pogodba je mednarodna pogodba, ki so jo 7. februarja 1992 v nizozemskem Maastrichtu podpisale države članice Evropske skupnosti in ki je, ko je 1. novembra 1993 stopila v veljavo, politično in pravno združila države članice. Voditel ...

Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, pooblastilih in opravljanju straže pomorščakov

Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, pooblastilih in opravljanju straže pomorščakov obravnava na splošno pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pomorščaki za opravljanje svojega poklica in še posebne pogoje o usposobljenosti oseb, ki ...

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju je najpomembnejša, obenem tudi najstarejša konvencija, ki pokriva obsežno področje, kako zagotoviti in izboljšati varnost na morju. Ustanovljena je bila leta 1914 na pobudo britanske v ...

Metrska konvencija

Metrska konvencija je diplomatski sporazum med 51 državami, ki poverja pristojnosti na področju metrologije generalni konferenci za uteži in mere, srečanju predstavnikov držav članic, ki poteka vsake štiri do šest let; mednarodnemu uradu za uteži ...

Moskovska deklaracija

Moskovska deklaracija je bila rezultat konference aliiranih zunanjih ministrov med drugo svetovno vojsko. Nastala je 30.oktobra 1943 v Moskvi in bila objavljena 1.novembra.

Münchenski sporazum

Münchenski sporazum je bil dogovor med vojaškimi silami Evrope, podpisan v noči z 29. na 30. september 1938. Z njim si je nacistična Nemčija prisvojila obmejne dele Češkoslovaške, tim. Sudete, ozemlje, naseljeno pretežno s sudetskimi Nemci. Spora ...

Nemško-sovjetski gospodarski sporazum

Nemško-sovjetski gospodarski sporazum je bil sporazum med nacistično Nemčijo in boljševiško Sovjetsko zvezo, s katerim se je slednja obvezala Nemčiji dobavljati surovine v zameno za nemško vzpostavitev tovarn na ozemlju Sovjetske zveze s stroji i ...

Oradejski sporazum

Oradejski sporazum je bil tajni sporazum med cesarjem Ferdinandom I. in Ivanom Zápoljo, rivalskima zahtevnikoma ogrskega prestola, podpisan v Grosswardeinu/Váradu/Oradei 24. februarja 1538. Kandidata sta si s sporazumom razdelila Ogrsko. Cesar Fe ...

Pariška pogodba (1951)

Pariška pogodba je bila podpisana 18. aprila 1951. Države podpisnice so bile Francija, Zahodna Nemčija, Italija in tri države Beneluksa. S pogodbo so ustanovile Evropsko skupnost za Premog in Jeklo, ki je pozneje postala del Evropske Unije. Pogod ...

Pogodba o neširjenju jedrskega orožja

Pogodba o neširjenju jedrskega orožja je sporazum, s katerim se je pet priznanih držav z jedrskim orožjem, ki so izvedle eksplozijo jedrskega orožja pred 1. januarjem 1967 zavezalo, da državam brez jedrskega orožja ne bodo posredovale jedrskega o ...

Sistem Pogodbe o Antarktiki

Pogodba o Antarktiki s pripadajočimi sporazumi, skupaj znanimi kot sistem Pogodbe o Antarktiki, je mednarodna pogodba, ki ureja odnose med državami glede Antarktike, edine nenaseljene celine na svetu. Pogodba v 14 točkah določa ozemlje in pripada ...

Sporazum o mednarodnem rečnem prevozu nevarnih snovi

Sporazum o mednarodnem rečnem prevozu nevarnih snovi) je mednarodni sporazum med državami za prevoz nevarnih snovi po notranjih plovnih poteh v mednarodnem prometu. Mednarodni prevozi so omejeni na sorazmerno omejeno omrežje plovnih poti, v Evrop ...

Sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnih snovi

Sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnih snovi) je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po železnici. Ta sporazum je priloga I" Konvencije o mednarodnih železniških prevozih "COTIF, dodatek B - Enotna pravila o pog ...

Verdunska pogodba

Verdunska pogodba, podpisana avgusta 843, je bila prva od pogodb, ki so Karolinško cesarstvo razdelile na tri kraljestva med tri še žive sinove Ludvika Pobožnega, sina in naslednika Karla Velikega. Pogodba je bila podpisana v Verdun-sur-Meuse in ...

Italijanska komunistična partija

Italijanska komunistična partija je bila italijanska politična stranka, ki se uvršča na skrajno levico. Zadnji generalni sekretar stranke je bil Achille Occhetto. Ustanovljena je bila 21. januarja 1921 v Livornu z imenom Komunistična partija Ital ...

Komunistična partija Jugoslavije

Komunistična partija Jugoslavije je bila jugoslovanska politična stranka, ki je nastala leta 1919. Med drugo svetovno vojno je prevzela vodilno politično vlogo. Že takrat so nastale razlike med KPJ in sovjetsko KP; prelom se je zgodil z Informbir ...

ALDE

Stranka zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo je evropska politična stranka, ki deluje na ravni Evropske unije in Sveta Evrope. Sestavlja jo 60 liberalnih strank iz Evrope. Stranka je članica Liberalne internacionale. Njene članice iz Sl ...

Evropska ljudska stranka

Evropska ljudska stranka je konzervativna in krščanska demokratična evropska politična stranka. Je mednarodna organizacija, sestavljena iz nacionalnih političnih strank držav članic Evropske unije. Leta 1976 so jo ustanovile predvsem krščanske de ...

Evropska stranka

Evropska stranka je tip politične stranke, ki deluje v več Evropskih državah in v institucijah Evropske unije. EU evropske stranke finančno podpira, vendar jih tudi nadzoruje. Običajno so evropske stranke sestavljene iz več navadnih strank iz Evr ...

Stranka evropske levice

Stranka evropske levice, skrajšano Evropska levica, je evropska politična stranka. Sestavljajo jo komunistične in demokratično socialistične stranke.

Jugoslovansko nacionalno gibanje Zbor

Jugoslovansko nacionalno gibanje Zbor, jugoslovansko politično gibanje. Jeseni 1934 so se v Jugoslaviji začela združevati nekatera gibanja in skupine, ki so delovale na podlagi jugoslovanske nacionalne ideje ter se navduševale za korporativni sis ...

Cestna afera

Cestna afera je ime za spor med slovenskim izvršnim svetom in jugoslovanskim Zveznim izvršnim svetom zaradi neupravičeno zapostavljenega položaja Slovenije v federaciji. Povod za spor je bila odločitev zveznega izvršnega sveta, ki ga je tedaj vod ...

Afera Depala vas

Afera Depala vas je bila politična afera v Sloveniji, ki je izbruhnila leta 1994 v Depali vasi z aretacijo Milana Smolnikarja, ki je zbiral informacije o Ministrstvu za obrambo. Povod za afero je bila aretacija tajnega policijskega sodelavca Smol ...

Kraja orožja iz Vojašnice Postojna

Kraja orožja iz Vojašnice Postojna se je zgodila v noči iz 8. na 9. december 1999. Neznani storilci so se zapeljali na področje vojašnice s tovornjakom, vlomili v hangar/skladišče in začeli natovarjati orožje. Potem so zapustili področje vojašnic ...

3-kinuklidinil benzilat

3-kinuklidinil benzilat je bojni strup za začasno onesposobitev v trdnem stanju brez vonja, ki tako psihično kot tudi fizično onesposablja nasprotnikovo živo silo. Simptomi zastrupitve z BZ-jem so široke zenice, suha usta, pospeši se srčni utrip. ...

Skopolamin

Skopolamin, znan tudi kot hioscin, je tropanski alkaloid z antagonističnim delovanjem na muskarinskih receptorjih. Pridobljen je iz rastlin iz družine razhudnikovk, kot sta črni zobnik ali navadni kristavec, pri katerih predstavlja sekundarni pre ...

Zombi

Zombi je fiktivno bitje brez lastne volje, lahko je živo bitje ali oživljen mrtvec pod nadzorom nekoga drugega s pomočjo magije. Legende o ljudeh, ki jih imajo pod popolno oblastjo čarovniki in jih uporabljajo za delovno silo, izhajajo iz vudujsk ...

Aleksandrija

Aleksandríja je mesto in glavno morsko pristanišče v Egiptu ob Sredozemskem morju. Imenuje se po Aleksandru Velikem, ki je ob zasedbi Egipta leta 332 pr. n. št. kraj, kjer je od 16. stoletja pr. n. št. stalo mesto Rakotis, izbral za prestolnico. ...

Jafa

Jafa, je starodavno sredozemsko pristanišče, ki se nahaja tik ob Tel Avivu, v Izraelu. Neuradno je najstarejše pristanišče na svetu.

Bejrut

Bejrut je glavno mesto in obenem največje mesto v Libanonu. Z 1.8 milijoni prebivalcev je mesto glavno pomorsko pristanišče države ter njeno gospodarsko, bančno in finančno središče. Bejrut je v letu 2009 gostil Frankofonske igre. Poleg državnih ...

Herson

Herson je bila stara grška kolonija na jugozahodu polotoka Krima. Kolonijo so v 6. stoletju pred n. št. ustanovili kolonisti iz Heraclee Pontice. Mesto je stalo na obali Črnega morja v bližini današnjega Sevastopola. Imenovalo se je tudi" Ukrajin ...

Kana, Izrael

Kana Galilejska je lokacija Svatbe v Kani, na kateri se po Janezovem evangeliju zgodil čudež spreminjanja vode v vino. Lokacija je sporna, saj so možne štiri glavne lokacije: Kafr Kana, Khirbet Kana in Reineh v Spodnji Galileji oziroma v Izraelu ...

Kartagina (mesto)

Kartagina je bilo veliko mesto v Severni Afriki blizu današnjega Tunisa v Tuniziji. V antičnih časih je bila Kartagina sprva glavno mesto enako poimenovane pomorske in trgovske sile. Prebivalce Kartagine so Rimljani imenovali Punci. Po uničenju K ...

Noviomagus Reginorum

Noviomagus je polatinjeno ime britskega kraja in pomeni nova polja. Pridevek Reginorum, Regnorum, Regnentium in Regentium je dobil, da se je razlikoval od drugih krajev z istim imenom, tudi od Noviomagusa v Kentu. Vsa imena izvirajo iz lokalne be ...

Sodoma in Gomora

Sodoma in Gomora sta bili dve mesti, omenjeni v 1. Mojzesovi knjigi in v celotni hebrejski Bibliji, Novi zavezi in v devterokanonskih knjigah ter v Koranu in hadisu. V skladu s Toro sta bili kraljestvi Sodoma in Gomora povezani z mesti Admah, Seb ...

Sveti Peter v Lesu, Teurnia

Sveti Peter v Lesu, nekdanja Teurnia, je hribovsko naselje v zgornji Dravski dolini pri Špitalu ob Dravi v Avstriji. Na strateško pomembnem in naravno zavarovanem kraju v provinci Norika je nastala rimska naselbina Teurnia, ki je za časa cesarja ...

Kijevska Rusija

Kijevska Rusija enia) je bila srednjeveška vzhodnoslovanska država, ki je nastala leta 882 in je obstajala do sredine 13. stoletja. Skupaj so jo ustanovili predniki današnje ukrajinske nacije, knezi kijevske rodbine Poljani in skandinavski trgovc ...

Grofija Nürnberg

Grofija Nürnberg je bila država Svetega rimskega cesarstva v zgodnjem 12. stoletju do konca 15. stoletja. Grofija je imela sedež v mestu Nürnberg. V 12. stoletju so vladali grofje Raab, v 13. in 14. stoletju pa grofje Hohenzollern. Mesto je posta ...

Ahajska kneževina

Ahajska ali Morejska kneževina je bile ena od držav, ki so nastale po padcu Konstantinopla in razpadu Bizantinskega cesarstva po četrti križarski vojni. Bila je vazalna država Solunskega kraljestva, dokler ni leta 1224 Soluna osvojil epirski desp ...

Egejska vojvodina

Egejska vojvodina, znana tudi kot Arhipelaška vojvodina in Vojvodina Naxos, država, ki so jo po četrti križarski vojni ustanovili Benečani na otočju Kikladi v Egejskem morju. Središče vojvodine sta bila otoka Naxos in Paros.

Karantanija

Karantánija je bila slovanska plemenska kneževina oziroma vojvodina v Vzhodnih Alpah. Najverjetneje je bila najstarejša slovanska državna tvorba, čeprav je bila kljub večinskemu slovanskemu prebivalstvu po svojem izvoru in po svojem razvoju sicer ...

Karniola

Karniola je bila zgodnjesrednjeveška slovanska kneževina na področju današnje osrednje Slovenije, južno od Karantanije. Zaradi redkih omemb v virih in pomanjkanja drugih podatkov je zgodovina Karniole polna neznank, nekateri zgodovinarji pa dvomi ...

Vojvodina Livonija

Vojvodina Livonija, znana tudi kot Poljska Livonija ali Provinca Livonija, je bila v letih 1561 do 1621 vojvodina Velike litovske kneževine in kasneje Republike obeh narodov. Njeno ozemlje je obsegalo dele sedanje severne Latvije in južne Estonije.

Moskovska velika kneževina

Moskovska velika kneževina je srednjeveška kneževina. Kneževina se je pod vladavino ene od vej Rurikidov razvila iz majhnega naselja v Vladimiro-Suzdalski veliki kneževini. Moskovski knez Ivan I. Kalita si je leta 1327 pri tatarskem kanu pridobil ...

Kneževina Gornja Ogrska

Kneževina Gornja Ogrska je bila kratkoživa vazalna država Osmanskega cesarstva, v kateri je vladal Imre Thököly.

Raška

Velika kneževina Srbija ali Raška, latinsko Rascia) je bila srednjeveška srbska država, ki je obsegala sedanjo Srbijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino in južno Dalmacijo. Središče kneževine je bila pokrajina Raška, po kateri je dobila ime. Nastal ...

Spodnja Panonija (država)

Spódnja Panónija je bila mejna grofija, ki so jo po končanih vojnah z Avari Franki ustanovili na zahodnem delu Panonske nižine, med Donavo na vzhodu, Dravo in Muro na jugu, Rabo na zahodu in najverjetneje Blatnim jezerom na severu. Nastala je z u ...

Vojvodina Spoleto

Vojvodina Spoleto je bila langobardska vojvodina, ki jo je leta 570 ustanovil langobardski dux Faroald.

Vladimiro-Suzdalska kneževina

Vladimiro-Suzdalska kneževina je bila ena izmed kneževin, ki so v 12. stoletju nasledile Kijevsko Rusijo. Postopoma se je razvila v Veliko moskovsko kneževino.