ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 393

Grad Švarcenštajn

Grad Švarcenštajn stoji na položnem griču južno od naselja Laze pri Velenju, v župniji Št. Ilj pod Gradičem oziroma pri Velenju; zgrajen je bil v prvi polovici 14. stoletja. Nastanek v 14. stoletju potrjujejo tudi arhitekturne značilnosti, ki so ...

Grad Tolmin

Grad na Kozlovem Robu nad Tolminom je bil strateško pomembna utrdba, iz katere se je nadziralo Tolminsko in pomembne trgovske poti, ki so vodile tod mimo. Danes je grad delno obnovljen, delno pa v ruševinah. Grad je prvič omenjen leta 1188, leta ...

Grad Trakoščan

Grad Trakoščan hrvaško Dvorac Trakošćan je srednjeveški grad v hrvaškem Zagorju in hrvaški kulturnozgodovinski spomenik državnega pomena. Grad stoji na južnih pobočjih Brezove gore, ob lokalni cesti med naseljem Gornji Macelj in Bednjo, sedaj je ...

Grad Trebnje

Grad so po vsej verjetnosti pozidali že okoli leta 1000, oglejski patriarhi, upravljali pa so ga njihovi fevdniki vitezi trebanjski. Prvi je leta 1218 omenjen Konrad de Treuen. Nato se med letoma 1243 in 1245 pojavljajo Bernard, Henrik in Ulrik. ...

Grad Turn pri Preddvoru

Prvič se omenja leta 1408, v sedanji zasnovi pa je bil zgrajen verjetno v 14. stoletju. Valvasor datira obstoj gradu Turn v 12. stoletju in kot lastnike navaja kranjske krajišnike Andechs-Merance. V zgodnjem 15. stoletju je prišel v last grofov C ...

Grad Turn pri Velenju

Grad Turn pri Velenju je razpadajoča stavba, ki leži na položnem hribu Hrastovec pri Velenjskem jezeru v občini Velenje.

Grad Valdek

Grad Valdek je bil grad, katerega ruševine se nahajajo na vzpetini pred Hudo Luknjo v kraju Gornji Dolič na nadmorski višini 618 m. Grad je dobil ime po plemiški rodbini Waldeck, prvi lastniki, valdeški roparski vitezi pa naj bi ga sezidali v 12. ...

Grad Velenje

Velenjski grad leži na strmi skalni kopi, okrog 60 m višje od mesta Velenje, se pravi skupaj okrog 450 m nadmorske višine. Je eden od najbolje ohranjenih gradov v Sloveniji in eden od desetih gradov, ki so v srednjem veku obstajali v Šaleški doli ...

Grad Veliki Tabor

Grad Veliki Tabor je srednjeveški grad v hrvaškem Zagorju. Grad stoji v bližini naselja Desinić okoli 8 km zahodno od Pregrade na vrhu 342 m visokega lahko dostopnnega griča. Ima okoli 3400 m² površine. Sedaj je v lasti države, ki ga uporablja ko ...

Grad Vipava

Grad Vipava leži na griču Stari grad nad mestom Vipavo. Grad je začel razpadati v 17. stoletju, ko so ga zapustili njegovi zadnji lastniki. Razvaline romanskega gradu z debelimi zidovi kažejo na pravokotno obliko gradu z dvema bivalnima deloma in ...

Grad Višnja Gora

Grad se v zgodovinskih listinah prvič omenja leta 1154 kot castello Wichselberg. Grad, ki so ga dali zgraditi Višnjegorski gospodje, je predstavljal njihov matični grad. Ta rodbina, ki se prvič omenja leta 1136, je bila do celjskih grofov ena naj ...

Grad Vojnik

Grad Vojnik je stal na vrhu Tomaževega hriba pri Tomažu nad Vojnikom, od katerega so ostali le še neznatni ostanki – obrambni jarek in kup kamenja.

Grad Vrbovec

Grad Vrbovec je grad, ki stoji v Očini Nazarje, ob sotočju rek Drete in Savinje v Zgornji Savinjski dolini. Zdaj je v njem Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva.

Grad Vuzenica

Grad Vuzenica ali" Pistrov grad ", kot se je imenoval po svojem zadnjem lastniku, se je nahajal na vzpetini nad trškim naseljem Vuzenica, od katerega so ostali neznatni sledovi in sicer nekaj obzidja ter razvaljeni renesančni obrambni stolpič.

Grad Žaženberk

Grad Žaženberk je bil pozidan verjetno že v 12. stoletju, upravljali pa so ga gradiščani. V virih se grad prvič omenja leta 1256 kot castrum Sachsenwart. Potem je omenjen še leta 1311 kot purch Sachsenwart. Leta 1261 je bil deželnoknežji lasti in ...

Gradič Češnjice

Gradič Češnjice je nekoč stal na robu naselja Češnjice pri Moravčah. Dvorec zgrajen v začetku 16. stoletja na mestu prejšnjega dvora je bil prepuščen v ruševine konec 2. svetovne vojne, v kateri je bil požgan. Na njegovem mestu stoji zasebna hiša.

Graščina Brest

Graščina Brest je graščina v vasi Brest pri Igu. Zgradil jo je Hans Seifried pl. Portner leta 1664 kot enonadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z dvema okroglima stolpoma na vogalih. V 18. stoletju so bili lastniki graščine Tauffererji, Otthei ...

Jakobski dvor

Grad Jakobski dol stoji v naselju Zgornjem Hlapju, v občini Pesnica pri Mariboru. Sicer se v virih omenja dvor že v 15. in 16. stoletju, a je to le predhodnik današnjega gradu. Grad oz. dvorec Jakobski dol je leta 1678 dala zgraditi žena graškega ...

Lipniški grad

Lipniški grad se je nahajal nad rečico Lipnico pri Radovljici, od katerega so ohranjeni le ostanki razvalin.

Ljubljanski grad

Glede na arheološke raziskave je na območju grajskega kompleksa človekova prisotnost neprekinjena od leta 1200 pr. n. št., ko so bile postavljene prve naselbine in kasneje utrdbe. Grad je prvič pisno omenjen v času med letoma 1112 in 1125, ko je ...

Minoritski samostan Olimje

Minoritski samostan Olimje se nahaja v istoimenskem naselju v Občini Podčetrtek. Grad je sprva pripadal grofom von Peilestein Pilštajnskim grofom. Ena izmed lastnic naj bi bila tudi slovenska plemkinja Hema Pilštanjska, bolj poznana kot Sv. Ema K ...

Ortneški grad

Ortneški ali Stari grad stoji na hribu Veliki Žrnovec v bližini Ribnice. Leta 1161 je Ortenburžan Oton II. na tem mestu postavil majhen gradič. Po izumrtju Ortenburžanov leta 1418 so grad in gospostvo podedovali Celjski grofje, ki so ga imeli do ...

Pesniški dvor

Pesniški dvor je dvorec v bližini kraja Pesnica pri Mariboru. Prvič je bil omenjen okoli leta 1190. Prvi lastniki so ga uporavljali do konca 15. stoletja. Dvorec je nato večkrat menjal lastnika. Leta 1832 ga je kupil šentpavelski samostan na Koro ...

Sanssouci

Sanssouci je nekdanja poletna rezidenca pruskega kralja Friderika II. Velikega v Potsdamu blizu Berlina. Bil je Friderikov najljubši dvorec, zgrajen v rokokojskem slogu po vzoru Versailla, zato ga zaznamuje tudi park. Je delo G. W. Knobelsdorffa. ...

Stari Grad Polhov Gradec

Stari Grad Polhov Gradec leži na griču imenovanem Stari grad – Kalvarija nad trškim naseljem Polhov Gradec v Občini Dobrova - Polhov Gradec v osrčju Polhograjskih Dolomitov, 18 km od Ljubljane.

Stari grad, Kamnik

Stari grad, ruševine gradu nad Kamnikom Stari grad, v srednjem veku imenovan Zgornji grad, nemško Oberstain, stoji na strmi Krniški gori 585 m nad mestom. Omenja se že v 12. stol., ko pa so ga v 16. stol. opustili je pričel propadati in je danes ...

Grad Škrljevo

Prva omemba vasi Škrljevo sega v leto 1043, ko je bila vas omenjena kot Chrilouva. Kot posestvo je Škrljevo prvič omenjeno leta 1130 kot predium Chrilowe. Grad je bil od leta 1072 vse do 17. stoletja fevd škofije Krka na Koroškem. Grad je bil spr ...

Šrajbarski turn

Šrajbarski turn se prvič omenja leta 1436, ko bi naj tukaj bila dva dvorca. Šrajbarski turn je bil takrat v rokah barona Johanna Dürrerja von der Dur, ki ga je imel v lasti sočasno s Celjskimi grofi in ga njim pozneje prodal. Znano je, da je bil ...

Astronomska knjižnica, Ljubljana

Leta 1948 sta bili pod vodstvom pokojnega prof. dr. Frana Dominka ustanovljeni Katedra za astronomijo in astronomska knjižnica. Pod Dominkovim vodstvom je bil precejšen del proračuna katedre porabljen za nabavo knjig s področja astronomije in sor ...

Bavarska državna knjižnica

Bavarska državna knjižnica v Münchnu v Nemčiji je z več kot sedmimi milijoni del ena največjih knjižnic v Srednji Evropi. Pod imenom Dvorna knjižnica Wittelbachov jo je leta 1558 ustanovil vojvoda Albreht V. Leta 1919 so jo preimenovali v današnj ...

Britanska knjižnica

Britanska knjižnica je javna knjižnica s sedežem v Londonu, narodna knjižnica Združenega kraljestva in največja knjižnica na svetu po številu enot gradiva. Po uradnih podatkih ima v zbirkah preko 150 milijonov enot gradiva, katerim letno doda okr ...

Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Cankarjeva knjižnica Vrhnika je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Tržaški 32, Vrhnika. Ustanovljena je bila leta 1958 in poimenovana po pisatelju Ivanu Cankarju, ki je bil rojen na Vrhniki. V knjižnici je soba, posvečena prvim natisom njego ...

Fizikalna knjižnica, Ljubljana

Fizikalna knjižnica je visokošolska knjižnica, ki deluje v sklopu Fakultete za matematiko in fiziko. Nahaja se v prvem nadstropju na Jadranski 19 v Ljubljani in meri 87m 2. Vhod, knjižničarko in čitalnico si deli z meteorološko knjižnco, vendar s ...

Francoska narodna knjižnica

Francoska narodna knjižnica je narodna knjižnica francoskih dežel s sedežem v Parizu. Zbirka domuje v več stavbnih kompleksih v različnih predelih mesta, med katerimi je glavni tisti v soseski Tolbiac v XIII. okrožju na jugovzhodu Pariza. Je javn ...

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

Zametki knjižnice v Postojni segajo že v 19. stoletje, ko so leta 1868 ustanovili postojnsko čitalnico. Ker so začeli opažati, da v čitalnico prihaja vedno manj bralcev, čeprav so imeli na razpolago veliko dnevnikov in drugih revij, so sklenili u ...

Knjižnica Brežice

Začetki knjižničarstva v Brežicah segajo v leto 1880, uradni začetki delovanja Knjižnice Brežice pa v leto 1945. Knjižnično rast so spremljale številne selitve in organizacijske oblike. Danes knjižnica pokriva področje občine Brežice, ki šteje 24 ...

Knjižnica Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Knjižnica Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je visokošolska knjižnica z 90.letno tradicijo in bogatim knjižničnim fondom. Svoje prostore ima na dveh lokacijah. Glavna je na Jamovi 2, kjer hranijo in posredujejo gradivo s področij gradbeništv ...

Knjižnica Fakultete za strojništvo

Knjižnica Fakultete za strojništvo je bila ustanovljena leta 1964. Osnovne naloge knjižnice so bile ziranje, obdelava in hranjenje strokovnega knjižničnega gradiva ter opravljanje informativno-dokumentacijske funkcije za znanstveno in strokovno d ...

Knjižnica Fakultete za upravo

Knjižnica Fakultete za upravo je visokošolska knjižnica in specializiran informacijsko dokumentacijski center za področje javne uprave. Poslanstvo knjižnice je, da kot visokošolska knjižnica zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s podro ...

Knjižnica FE in FRI, Ljubljana

Knjižnica FE in FRI je visokošolska knjižnica in je skupna dvema fakultetama: Fakulteti za elektrotehniko v nadaljevanju FE ter Fakulteti za računalništvo in informatiko v nadaljevanju FRI. Knjižnica se nahaja v prostorih FE in FRI na naslovu: Tr ...

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Prešernovi ulici 1 v Sevnici, ki je bila v sedanji obliki ustanovljena leta 2001. Ima dislocirane enote: Krmelj in Loka pri Zidanem Mostu.

Knjižnica Šentjur

Knjižnica Šentjur je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Mestnem trgu 5b. Začetki knjižničarstva v Šentjurju segajo v leto 1902, ko je bilo ustanovljeno Katoliško bralno društvo. Največjo prelomnico na področju knjižničarstva v Šentjurju pred ...

Knjižnica Šiška

Knjižnica Šiška je splošna knjižnica s sedežem na Trgu komandanta Staneta 8 ; ustanovljena je bila leta 1975. Ima dislocirane enote: Knjižnica Šentvid, Knjižnica Vodice in Knjižnica Gameljne. Decembra 2007 sta se zaprli glavna enota na Celovški 1 ...

Kongresna knjižnica

Kongresna knjižnica je študijska knjižnica s sedežem v Washingtonu, ZDA, ki uradno deluje v podporo Kongresa Združenih držav Amerike, a je odprta tudi za javnost in velja za de facto nacionalno knjižnico ZDA. Poleg tega ima vloge centra bibliogra ...

Mariborska knjižnica

Mariborska knjižnica je javna splošna knjižnica s sedežem na Rotovškemu trgu 2. Ustanovljena je bila leta 1949. Svojo dejavnost namenja najširši javnosti: vsem prebivalcem v njihovem bivalnem in delovnem okolju, v mestu Mariboru in širši regiji. ...

Matematična knjižnica, Ljubljana

Matematična knjižnica je visokošolska knjižnica, ki deluje v sklopu Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani in Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Je največja matematična knjižnica v Sloveniji. Matematična knjižnica se nahaja v tre ...

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Adamičevi 15 ; ustanovljena je bila leta 1962. Ima dislocirane enote: Ivančna Gorica, Dobrepolje, Krka, Stična, Šentvid pri Stični in Višnja Gora.

Mestna knjižnica Kranj

Mestna knjižnica Kranj je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Gregorčičevi 1, v Kranju v nekdanji blagovnici Globus; ustanovljena je bila leta 1960. Ima dislocirane enote: Potujoča knjižnica, Krajevna knjižnica Naklo, Krajevna knjižnica Šenču ...

Mestna knjižnica Ljubljana

Mestna knjižnica Ljubljana je javni zavod Mestne občine Ljubljane. Ustanovljena je bila 2.6.2008 s sklepom mestnega sveta MOL o ustanovitvi javnega zavoda MKL, s posebnim sklepom pa so bile ukinjene tudi dotedanje samostojne knjižnice: Knjižnica ...

Meteorološka knjižnica, Ljubljana

Meteorološka knjižnica se nahaja v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko na Jadranski 19 v Ljubljani v prvem nadstropju. Financirana je s strani FMF-ja ter z ARRS-ja. Knjižnica meri okoli 20m 2 in si s Fizikalno knjižnico deli vhod, knjižni ...