ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 375

Stereoskopija

Stereoskopija je tehnika obdelave, ki uporabniku omogoča ogled navidez trirazsežne slike. Deluje tako, da ob uporabi posebnih očal pri slikah, posnetih pod rahlo različnim zornim kotom, ustvari iluzijo trirazsežnosti.

Inkandescenca

Inkandescénca je pojav, pri katerem vroče telo oddaja vidno svetlobo zaradi visoke temperature. Občasno je pojavu pravi tudi vžig, vendar se ta lahko nanaša na začetek gorenja, kar je popolnoma drugačen proces.

Umetna svetloba

Umetna svetloba oz. Umetna razsvetljava se namerno uporablja, da bi dosegli nek praktičen ali estetski učinek. Razsvetljava vključuje uporabo tako umetnih virov svetlobe, kot so svetilke in svetila, kot tudi naravno osvetlitev z zajetjem naravne ...

Horopter

Horopter in opter) je trirazsežna krivulja, ki pri stereoskopskem gledanju omogoča, da vidimo samo eno sliko. To je tudi geometrijsko mesto točk, ki na obeh mrežnicah očesa dajo anatomsko identične točke. Te točke tvorijo geometrijsko mesto točk, ...

Slepa pega

Slepa pega, skotom, je slepo mesto v vidnem polju. Slepa pega, ki je v medicinski literaturi znana kot fiziološka slepa pega ali fiziološki skotom," slepa točka "ali punctum caecum, je mesto na mrežnici, kjer na optičnem disku ni fotoreceptorskih ...

Bozoni W in Z

Bozoni W in Z so domnevni umeritveni bozoni, ki povezujejo desnosučne fermione z desnosučnimi fermioni v Standardnem modelu. Ime imajo po analogiji z bozoni W in Z. Predvidevajo, da obstoja več vrst bozonov W in Z. Bozone W bi opazili v hadronski ...

Bozoni X in Y

Bozoni X in Y so domnevni bozoni, k so jih uvedli kot analogijo bozonoma W in Z, da bi lahko vpeljali nov tip sile, ki sta jo v svojem modelu povezanim s teorijo velikega poenotenja, predlagala ameriška fizika Howard Mason Georgi in Sheldon Lee G ...

Gaugino

Gaugino je domnevni superpartner umeritvenega polja kombiniranega s supersimetrijo. Gaugini so fermioni. So superpartnerji umeritvenih bozonov. Med gaugine štejemo: wino je superpartner bozona W gluino, ki je superpartner gluona nosi barvni naboj ...

Gluino

Gluino je superpartner gluona. Je eden izmed gauginov, ki so domnevni superpartnerji nosilcev umeritvenega polja, ki jih predvideva umeritvena teorija v kombinaciji s supersimetrijo. Kot superpartner nosilca umeritvenega polja spada gluino med fe ...

Kvarkovski model

Kvarkovski model je bil izdelan zaradi ureditve organizacije velikega števila hadronov, ki jih sestavljajo kvarki. Kvarkovski model torej opisuje mezone in barione.

Mezon

Mezón je nestabilen podatomski delec, ki je sestavljen iz kvarka in antikvarka. Ker ga sestavljajo kvarki, spada med hadrone, ki imajo celoštevilčni spin. Druga skupina hadronov so barioni. Barioni pa so sestavljeni iz treh kvarkov.

Pentakvark

Pentakvark je delec, ki ga sestavlja pet kvarkov, od tega so štirje kvarki in en antikvark. V letu 2003 so dobili močno potrditev, da pentakvark obstoja. Pentakvark naj bi imel maso okoli 1540 MeV/csup> 2 2. Njegova zgradba naj bi bila u {\dis ...

Antikvark

Antikvark je antidelec kvarka. Podobno kot vsi delci, ima tudi vsak kvark svoj antikvark. Torej imamo antikvarke kvarkov u, d, s, b in t. Od kvarka se antikvarki razlikuje samo v nekaterih lastnostih, ki imajo pri antikvarkih nasprotni predznak v ...

Kvark b

Kvark b je eden izmed osnovnih delcev, ki pripada družini kvarkov. Ima električni naboj enak -1/3 in maso okoli 4 GeV/c 2. Prištevamo ga med fermione s spinom 1/2. Njegov antidelec je antikvark b. Podobno kot drugi kvarki, nosi enega izmed treh b ...

Kvark c

Kvark c je eden izmed osnovnih delcev, ki pripada družini kvarkov. Ima električni naboj enak +2/3 in maso okoli 1.27 GeV/c 2. Prištevamo ga med fermione s spinom 1/2. Njegov antidelec je antikvark c. Podobno kot drugi kvarki, nosi enega izmed tre ...

Kvark d

Kvark d je eden izmed osnovnih delcev, ki pripada družini kvarkov. Ima električni naboj enak -1/3 in maso od 4.1 do 5.8 MeV/c 2. Prištevamo ga med fermione s spinom 1/2. Njegov antidelec je antikvark d. Skupaj s kvarkom u tvori nukleone. Tretja k ...

Kvark s

Kvark s je eden izmed osnovnih delcev, ki pripada družini kvarkov. Ima električni naboj enak -1/3 in maso okoli 101 MeV/c 2. Prištevamo ga med fermione s spinom 1/2. Njegov antidelec je antikvark s. Podobno kot drugi kvarki, nosi enega izmed treh ...

Kvark u

Kvark u je eden izmed osnovnih delcev, ki pripada družini kvarkov. Je najlažji izmed vseh kvarkov. Ima električni naboj enak +2/3 in maso 1.5 do 3.3 MeV/c 2. Prištevamo ga med fermione s spinom 1/2. Njegov antidelec je antikvark u. Skupaj s kvark ...

Umeritveni bozon

Umeritveni bozon je vrsta bozonov, ki so nosilci osnovnih sil. Osnovni delci delujejo drug na drugega z interakcijami, ki jih opisuje umeritvena teorija. Po tej teoriji umeritveni bozoni povzročajo medsebojno silo z izmenjavo umeritvenih bozonov. ...

Atlas (topologija)

Átlas v topologiji opisuje mnogoterost. Sestavljen je iz posameznih kart, ki opisujejo posamezna področja mnogoterosti. Atlas omogoča v topološkem prostoru definicije dodatnih struktur, kot so na primer diferenciabilna ali kompleksna struktura. S ...

Imerzija (matematika)

Imerzija je preslikava f: X → Y {\displaystyle f:X\to Y} enega topološkega prostora v drugega. To je diferenciabilna preslikava med diferenciabilnimi mnogoterostmi katerih odvod je povsod injektiven. Lahko tudi rečemo, da je f {\displaystyle f\,} ...

Vložitev (matematika)

Vložítev v matematiki imenujemo stanje takrat, ko je en primerek neke strukture sestavni del drugega primerka. Zgled: grupa, ki je tudi podgrupa. Ko je neki objekt X {\displaystyle X\,} vložen v drugi objekt Y {\displaystyle Y\,}, je vložitev dan ...

Whitneyjev dežnik

Whitneyjev dežnik je sebe sekajoča ploskev v treh razsežnostih. Je unija vseh ravnih črt, ki tečejo skozi točke fiksne parabole in so pravokotne na fiksno ravno črto, vzporedno z osjo parabole in ležijo na simetrali. Imenuje se po ameriškem matem ...

Steinerjev izrek

Steinerjev izrek v fiziki podaja masni vztrajnostni moment J ζ togega telesa okrog dane osi vrtenja ζ: J ζ = J ⋆ + m r ⋆ 2, {\displaystyle J_{\zeta }=J^{\star }+mr^{\star 2}\!\,} kjer je J * vztrajnostni moment okrog vzporedne osi skozi težišče t ...

Norma operatorja

Norma operatorja določa "velikost" linearnega operatorja. To je norma, ki je definirana v prostoru omejenih linearnih operatorjev med dvema normiranima vektorskima prostoroma

Dušilec poka

Dušilec poka je dodatek strelnemu orožju, ki zmanjša pok in po navadi tudi blisk iz cevi ob strelu. Dušilci poka večinoma delujejo na principu počasnega kontroliranega raztezanja smodniških plinov, kar zniža jakost poka in zvok predrugači tako, d ...

Flažolet

Flažoletni ton je v glasbeni terminologiji ton, ki ga lahko zaigramo na strunskih glasbilih in aerofonih. Na strunskih glasbilih ga dobimo tako, da zabrenkamo na struno, pri čemer se s prstom druge roke dotikamo enega od vozlov strune. Tako dobim ...

Fonograf

Fonograf je mehanska naprava za snemanje zvoka. Leta 1877 ga je izumil in poimenoval Thomas Alva Edison. Prvi postopek snemanja zvoka na fonograf je bil izveden zelo preprosto in je bil pravzaprav v začetku le eksperiment ali pa za shranjevanje t ...

Gramofonska plošča

Gramofonska plošča je analogni nosilec zvoka okroglo-ploščate oblike, v katerem je odtisnjen spiralni utor, ki se začenja na periferni strani in končuje v središču plošče. Gramofonske plošče so bile prvi tehnološki izdelek, namenjen reprodukciji ...

Hrup ozadja

Vnos v označenem seznamu Hrup ozadja je v akustiki in še posebej v akustičnem inženiringu je hrup ozadja vsak zvok, razen zvoka, ki se ga spremlja. Hrup ozadja je oblika hrupa ali motenj. Hrup ozadja je pomemben koncept pri določanju predpisov o ...

Kompaktna kaseta

Kompaktna kaseta, pogosto tudi avdio kaseta, kasetni trak, kaseta ali preprosto trak, je magnetni trak, oblikovan za zvočni zapis. Tržišču je bila predstavljena leta 1963, po letu 2000 pa ob povečani uporabi digitalnih medijev njena uporaba začel ...

Saser

Saser je akustična naprava, ki je analogna laserju. Podobna naprava je maser. Naprava saser proizvaja koherentni žarek ultrazvoka s postopkom, ki je zelo podoben kot v laserju. Imenujejo ga tudi zvočni laser akustični laser. Prvi saser je deloval ...

Sonar

Sonar je tehnika, ki uporablja zvok za navigacijo, določanje položaja in komunikacijo. Je tudi splošen izraz za naprave, t.i. podvodne električne lokatorje, ki uporabljajo zvok pri določanju lokacije predmetov v vodi ali katerih drugih snoveh. Ob ...

Sonarna boja

Sonarna boja je relativno majhna akustična naprava s sonarjem in hidrofonom. Uporablja se za detektiranje podmornic in drugih vodnih plovil ali pa za oceanografske meritve in komunikacijo s podmornicami. Lahko se jih odvrže s letal, helikopterjev ...

CFC

Klorofluoroogljikovodiki s kemijsko formulo CFC so plini, ki povzročajo razgradnjo ozona, krivi so za tanjšanje plasti ozona v stratosferi, posledično povečanje ozonske luknje in s tem večje ultravijolično sevanje. Te spojine je razvil ameriški i ...

Propan

Propan je brezbarven plin, tretji v homologni vrsti alkanov z molekulsko formulo C 3 H 8. Propan je sestavina nafte in zemeljskega plina. Uporablja se predvsem kot gorivo. V utekočinjenem naftnem plinu UNP, ki se uporablja v gospodinjstvih in za ...

Vodikov klorid

Vodikov klorid je kemijska spojina vodika in klora s formulo HCl. Pri sobni temperaturi je brezbarven jedek plin, ki z vlago iz zraka tvori belo paro klorovodikove kisline. Vodikov klorid in klorovodikova kislina sta pomembni industrijski surovin ...

Zrak

Prostorninski deleži plinov suhega zraka so: 78.084 % dušika N 2, 20.947 % kisika O 2, 0.934 % argona Ar in 0.033 % ogljikovega dioksida CO 2. Poleg tega so v zraku nahajajo še zelo majhne količine: neona Ne, helija He, kriptona Kr, žveplovega di ...

Hongkong

Hongkong, uradno Posebno administrativno območje Ljudske Republike Kitajske Hongkong, je posebno administrativno območje na vzhodnem bregu Biserne reke na jugu Kitajske. Na območju velikosti 1.104 km² živi preko 7.4 milijona ljudi, s čimer je Hon ...

Wales

Wales je ena od držav, ki sestavljajo Združeno kraljestvo. Čeprav je izraz Kneževina Wales, valižansko Tywysogaeth Cymru, pogosto uporabljen, ga v Walesu mnogi zavračajo, saj valižanski princ nima nobene vloge pri upravljanju Walesa. Wales obsega ...

Jordanija

Jordanija, uradno Hašemitska kraljevina Jordanija, je obmorska država na Bližnjem vzhodu na vzhodnem bregu reke Jordan. Na severu meji na Sirijo, na severovzhodu na Irak, na vzhodu in jugu na Saudovo Arabijo ter na zahodu na Izrael in zasedeni Za ...

Macau

Macau ali Macao, uradno ime Posebno administrativno območje Ljudske republike Kitajske Macau, je posebno administrativno območje. Macao je bil dolga stoletja portugalska kolonija, potem ko ga je kitajsko cesarstvo leta 1557, v času Mingove dinast ...

Turkmenistan

Republika Turkmenistan, lahko tudi Turkmenija uradno Türkmenistanyn Respublikasy, je država v Srednji Aziji. Leži vzhodno od Kaspijskega jezera, na severu meji na Kazahstan, na severu in severovzhodu na Uzbekistan, na jugovzhodu na Afganistan, na ...

Azavad

Neodvisna država Azavad, občasno tudi Azaouad, je trenutno nepriznana država, ki jo je aprila 2012 enostransko razglasilo Narodno gibanje za osvoboditev Azavada in druge sorodne skupine potem, ko so v uporu proti Malijski vojski uspele prevzeti n ...

Eurotopia

Heineken je prvotno razmišljal o tem, da Evrope s 350 milijoni prebivalci ni mogoče upravljati, zato je predlagal decentralizacijo, in sicer regije s 5 do 10 milijoni prebivalcev. O točnejši razdelitvi se je posvetoval z zgodovinarjema Wim van de ...

Združene države Evrope

Združene države Evrope, Evropska država, Evropska superdržava, Evropska federacija ali Federalna Evropa so podobni hipotetični scenariji ene same suverene države v Evropi, organizirane kot federacija, podobna Združenim državam Amerike, kot so jo ...

Združene države Velike Avstrije

Združene države Velike Avstrije je bil predlog oblikovanja federacije na tleh nekdanje Avstro-Ogrske, ki ga je podpirala skupina intelektualcev okrog nadvojvode Franca Ferdinanda. Idejo je leta 1906 dodelal Aurel Constantin Popovici, a ni nikoli ...

Liberland

Liberland, uradno Svobodna republika Liberland, je samooklicana država, ki se nahaja na zahodnem bregu reke Donave med republiko Hrvaško, s katero si deli kopensko mejo, in republiko Srbijo. Razglasila jo je skupina ljudi na čelu s češkim liberta ...

Mikronarod

Mikronarod je skupina ljudi, organizirana kot država, ki pa ni mednarodno priznana. Lahko obstaja na določenem teritoriju, lahko je razpršen čez več kontinentov. Lahko se bori za uradno mednarodno priznanje ali pa se samo-razglaša za suverenega. ...

Anglija

Anglija je dežela na severozahodu Evrope in je največji in najbolj gosto poseljen del Velike Britanije. Pokriva večino južnega dela otoka Velika Britanija, na severu meji na Škotsko in na zahodu na Wales in Irsko morje. Na vzhodu države meji na S ...