ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 357

Zimske olimpijske igre 2018

XXIII. zimske olimpijske igre so potekale v okrožju Pjongčang v Južni Koreji od 9. do 25. februarja 2018. To so bile 23. zimske olimpijske igre zapovrstjo.

Formula 1 sezona 2019

Sezona Formule 1 2019 je sedemdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 17. marca 2019 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa je bo 1. decembra 2019 z enaindvajseto dirko sezone za Veliko nagrado Abu Da ...

Svetovni pokal v smučarskih skokih 2020

Svetovni pokal v smučarskih skokih 2019/20 je enainštirideseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške, uradno triindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih poletih in deveta sezona za ženske. Sezona se je začela 23. novembra ...

Evropsko prvenstvo v nogometu 2021

Evropsko prvenstvo v nogometu 2021, ki se uradno imenuje UEFA Euro 2021 ali krajše Euro 2021 bo 16. evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo prvič potekalo v dvanajstih evropskih mestih, v dvanajstih različnih državah. Portugalska nogometna reprezent ...

Evropsko prvenstvo v košarki 2021

Evropsko prvenstvo v košarki 2021 bo 41. evropsko prvenstvo v košarki, v organizaciji FIBA Evropa, ki bo potekalo med 17. in 29. avgustom 2021.

Tell Barri

Tell Barri, staroveški Kahat, je tell in arheološko najdišče v guvernoratu Al-Hasakah v severovzhodni Siriji. Njegovo staro ime Kahat je dokazano v napisu na hišnem pragu, odkritem na jugozahodnem pobočju griča.Tell Barri stoji ob Vadi Jaghjaghu, ...

Evropa (luna)

Evrópa je Jupitrov šesti in najmanjši znani Galilejev naravni satelit. Njegov premer je malo večji od planeta Merkurja, masa pa približno polovična. Luno je leta 1610 odkril Galilei.

Ganimed (luna)

Ganiméd je Jupitrov največji naravni satelit ter hkrati največji v celotnem Osončju. Njegov premer je malo večji od planeta Merkurja, masa pa približno polovična. Ganimed je veliko večji od Plutona. Ganimed je edini planetarni satelit, ki se ga l ...

Jo (luna)

Jo ali Io je najbolj notranji od štirih Galilejevih naravnih satelitov Jupitra. Imenovana je po Jo iz grške mitologije, ki je bila ena od mnogih ljubic Zeusa. Čeprav je ime" Jo "predlagal Simon Marij kmalu po njenem odkritju leta 1610, so to ime ...

Kalisto (luna)

Za druge pomene glejte Kalisto razločitev. Kalísto je Jupitrov drugi največji naravni satelit. Hkrati je tretji največji naravni satelit v Osončju, njegova velikost pa je približno enaka velikosti planeta Merkurja. Luno je leta 1610 odkril Galilei.

Fermatova spirala

Fermatova spirála ali parabólična spirála je v matematiki ravninska krivulja in je poseben primer arhimedske spirale za n = 2. V polarnih koordinatah je določena z: r 2 = a 2 φ. {\displaystyle r^{2}=a^{2}\varphi \!\.} Za poljuben pozitiven φ obst ...

Descartesov list

Descartesov list je v geometriji algebrska krivulja, ki jo določa enačba tretje stopnje: x 3 + y 3 − 3 a x y = 0. {\displaystyle x^{3}+y^{3}-3axy=0\!\.} V polarnih koordinatah je enačba Descartesovega lista enaka: r = 3 a sin ⁡ θ cos ⁡ θ sin 3 ⁡ ...

Tavtohrona krivulja

Tavtohrona krivulja iz starogrške besede ταὐτό: tavto, kar pomeni isti in besede χρόνος: chrono, kar pomeni čas oziroma iz besede iso, kar pomeni enak) je krivulja po kateri bi se moralo gibati telo, da bi brez trenja v enakomerni težnosti prišlo ...

Neilova parabola

Neilova parábola ali pólkubíčna parábola je v matematiki ravninska krivulja, ki jo v kartezičnem koordinatnem sistemu določa enačba: y = ± a x 3 2, a ≠ 0, x ∈ R +. {\displaystyle y=\pm ax^{\frac {3}{2}},\qquad \ a\neq 0,x\in \mathbb {R} _{+}\!\.} ...

De Sluzejeva konhoida

De Sluzejeva konhoida je ravninska krivulja, ki jo je proučeval že leta 1662 valonski matematik René François Walter de Sluze. De Sluzejeva konhoida je samo ena izmed krivulj iz družine de Sluzejevih konhoid.

Cevov izrek

Cevov izrèk v ravninski geometriji pravi, da tri prečnice trikotnika, ki izhajajo iz njegovih oglišč in se sekajo v eni točki, odrežejo odseke stranic, katerih zmnožki so enaki, oziroma še drugače, daljice A ′ {\displaystyle AA}, B ′ {\displaysty ...

Bernoullijeva lemniskata

Bernoullijeva lemniskata je ravninska krivulja, ki jo definirata dve dani točki F 1 {\displaystyle F_{1}\,} in F 2 {\displaystyle F_{2}\,}, imenovani gorišči. Točki sta na razdalji 2 a {\displaystyle 2a\,}, tako da je P F 1 ⋅ P F 2 = a 2 {\displa ...

Sanje nezrelega

Sánje nèzrélega je v matematiki občasni naziv za enakosti: I 2 = ∫ 0 1 x d x = ∑ n = 1 ∞ n − n = 1, 29128599706266354 …, I 1 = ∫ 0 1 x d x = ∑ n = 1 ∞ − 1 n + 1 n − n = − ∑ n = 1 ∞ − n − n = 0, 78343051071213440 …, {\displaystyle {\begin{aligned} ...

Borova kislina

Borova kislina ali vodikov borat je šibka kislina s formulo H 3 BO 3, ki se včasih piše tudi kot B 3. Je brezbarvna kristalinična trdnina ali prah, ki se dobro topi v vodi. Uporablja se kot antiseptik, insekticid, zaviralec gorenja, absorbent nev ...

Bernoullijevo število

Bernoullijeva števíla so v matematiki zaporedje racionalnih števil. Veliko se uporabljajo v teoriji števil in so v tesni zvezi z vrednostmi Riemannove funkcije ζ pri negativnih celih argumentih. V Evropi je števila prvi raziskoval Jakob Bernoulli ...

Cayleyjeva sekstika

Cayleyjeva sekstika je v geometriji ravninska krivulja, ki spada v družino sinusoidnih spiral. Krivuljo je leta 1718 prvi obravnaval Colin Maclaurin. Arthur Cayley je krivuljo prvi podrobno raziskoval, leta 1900 pa jo je po njem imenoval Archibal ...

Euler-Mascheronijeva konstanta

Euler-Mascheronijeva konstánta je matematična konstanta, ki se največ uporablja v analizi in teoriji števil. Po navadi je označena z majhno grško črko γ. Določena je kot limita razlike med harmonično vrsto in naravnim logaritmom: γ = lim n → ∞ =\ ...

Bernoullijeva enačba

Bernoullijeva enáčba opisuje stacionarni laminarni tok nestisljive in neviskozne tekočine vzdolž tokovnice: 1 2 ρ v 2 + ρ g h + p = konst. {\displaystyle {\frac {1}{2}}\rho v^{2}+\rho gh+p={\textrm {konst.}}\!\.} Pri tem je ρ gostota tekočine, v ...

Maclaurinova trisektrisa

Maclaurinova trisektrisa je enačba tretje stopnje za katero je značilna delitev kota na tri dele. Krivulja je geometrijsko mesto točk presečišča dveh premic, ki se enakomerno vrtita okrog dveh ločenih točk tako, da je stopnja vrtenja 1: 3, pri te ...

Cramerjevo pravilo

Cramerjevo pravilo se uporablja v linearni algebri za reševanje sistema linearnih enačb, ki vsebuje toliko enačb kot je v sistemu neznank. Pravilo je uporabno samo, če obstoja ena rešitev. Imenuje se po švicarskem matematiku Gabrielu Cramerju 170 ...

Leidenfrostov pojav

Leidenfrostov pojáv je fizikalni pojav, ki se ga opazi, če se na vročo ploščo spusti kapljo hlapljive tekočine. Kaplja se ne prilepi na površino, kot bi se v primeru, če bi bila plošča hladna, ampak lebdi nad njo. Pojav je buren, kaplja utripa in ...

Lambertova funkcija W

Lambertova fúnkcija W je v matematiki obratna funkcija: f w = w e w, {\displaystyle fw=we^{w}\!\,} kjer je e w naravna eksponentna funkcija in w kompleksno število. Imenuje se po Johannu Heinrichu Lambertu. Tu je funkcija označena z W. To oznako ...

Kakodil

Kakodil, dikakodil, tetrametildiarzin, alkarzin ali manjši del" Cadetove kadeče se tekočine "je organska arzenova spojina s formulo 2 As - As 2. Spojina je strupena oljnata tekočina z vonjem po česnu. Na suhem zraku se spontano vžge. Kakodil je p ...

Palazit

Palazit je vrsta kamnito-železovih meteoritov. Sestavljeni so iz kristalov olivina, v osnovi matrici vsebujejo nikelj-železo. Vsebujejo tudi manjše količine mineralov šrajbersita schreibersit, trolita in fosfatov. Nekoč se je mislilo, da so nasta ...

Helikoid

Helikoid je za ravnino in katenoidom tretja znana minimalna ploskev. Njeno ime izhaja iz podobnosti z vijačnico iz grške besede έλικας / έλιξ kar pomeni spirala. Vsaki točki na helikoidu pripada vijačnica, ki teče skozi to točko. Helikoid je odkr ...

Gaussova konstanta

Gaussova konstánta je v matematiki konstanta, določena kot obratna vrednost aritmetično-geometrične sredine števila 1 in kvadratnega korena števila 2: G = 1 M ⁡ 1, 2 = 0, 8346268416740731862814297327990468 …. {\displaystyle G={\frac {1}{\operator ...

Morfin

Morfin je glavni alkaloid v opiju in spada med tako imenovane opiate. V medicini velja za enega najmočnejših analgetikov med naravnimi snovmi. Morfin je bil prvi alkaloid, ki so ga izolirali v čisti obliki ter je predstavljal začetek nove znanstv ...

Borov trifluorid

Borov trifluorid je kemijska spojina s formulo BF 3. Spojina je jedek strupen plin, ki v vlažnem zraku tvori bele pare. Je uporabna Lewisova kislina in surovina za druge borove spojine.

Brewstrov kot

Brewstrov kot je vpadni kot pri katerem je odbita svetloba, ki se je odbila na meji dveh sredstev popolnoma linearno polarizirana v ravnini, ki je pravokotna na vpadno ravnino. Žarek, ki pa je prešel mejo obeh sredstev, pa je delno polariziran v ...

Lissajousova krivulja

Lissajousova krivulja pripada družini krivulj, ki nastanejo zaradi harmonskega nihanja, ki izhaja iz dveh med seboj pravokotnih smeri. To družino krivulj je proučeval že ameriški matematik Nathaniel Bowditch 1773 – 1838 v letu 1815 in pozneje še ...

Pektin

Pektin je strukturni heteropolisaharid, v katerem se izmenjujejo odseki galakturonske kisline z ramnozo. V rastlini ga najdemo večinoma v obliki protopektina, ki je del rastlinske celične stene. Leta 1825 je pektin prvič izoliral in opisal Henri ...

Homogene koordinate

Homogéne koordináte {\displaystyle \,}) v matematiki predstavlja sistem koordinat, ki se uporablja v projektivni geometriji tako, kot se kartezične koordinate uporabljajo v evklidski geometriji. Prednost te vrste koordinatnega sistema je v tem, d ...

Hesperidin

Hesperidin je flavanonski glikozid, ki ga najdemo v citrusih. Njegov aglikon se imenuje hesperetin. Ime hesperidina izhaja iz besede "hesperidium", sadež dreves citrusov. Hesperidin je iz bele notranje plasti olupka citrusov mezokarp, albedo prvi ...

Kloroform

Kloroform je organska spojina s furmulo CHCl 3 in eden od štirih klorometanov. Je gosta brezbarvna tekočina s sladkobnim vonjem, ki spada med nevarne kemikalije. Letna proizvodnja kloroforma je nekaj milijonov ton. Večina se ga porabi za proizvod ...

Sistem enot CGS

Sistem enot CGS je metrični sistem, ki ima za osnovne enote centimeter za dolžino, gram za maso in sekundo za čas. Vse ostale enote v mehaniki se lahko dobijo iz teh treh osnovnih enot. Problem nastane samo, ko hočemo vključiti še elektromagnetiz ...

Acetilen

Acetilen ali etin je brezbarven plin s kemijsko formulo C 2 H 2. Etin je prvi in najenostavnejši član homologne vrste alkinov. Zaradi trojne vezi spada k nenasičenim ogljikovodikom. Ogljikova atoma imata po dve sp hibridni orbitali, s katerima tv ...

Teobromin

Teobromin, nekoč znan kot ksanteoza, je grenak alkaloid kakavovca s kemijsko formulo C 7 H 8 N 4 O 2. Najdemo ga v čokoladi kot tudi v številnih drugih živilih, vključno z listi čajevca in kolinega oreha. Razvršča se kot ksantinski alkaloid, kar ...

Transcendentno število

Transcendéntno števílo je vsako kompleksno število, ki ni algebrsko, oziroma ni rešitev nobene polinomske enačbe oblike: a n x n + a n − 1 x n − 1 + … + a 1 x 1 + a 0 x 0 = 0, {\displaystyle a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots +a_{1}x^{1}+a_{0}x^{0} ...

Darcy-Weisbachova enačba

Darcy-Weisbachova enačba je v hidravliki namenjena za računanje tlačnih izgub v ravnih ceveh krožnega preseka zaradi upora pri toku tekočine: Δ p i = λ ρ l d v 2 \qquad 7.} Koeficient trenja je odvisen od brezrazsežnega Reynoldsovega števila Re i ...

Bikompleksno število

Bikompleksno število je hiperkompleksno število, ki ima obliko t = w + x i + y j + z k, w, x, y, z ∈ R {\displaystyle t=w+xi+yj+zk,\quad w,x,y,z\in R} kjer je i j = j i = k, i 2 = − 1, j 2 = + 1 {\displaystyle ij=ji=k,\quad i^{2}=-1,\quad j^{2}=+ ...

Eritritol

Eritritól -butan-1.2.3.4-tetraol) je sladkorni alkohol, ki je odobren za uporabo kot aditiv v živilih v večini držav. Odkril ga je škotski kemik John Stenhouse leta 1848. Nahaja se v nekaj vrstah sadja in v fermentiranih živilih. Na industrijski ...

Matrika

Matríka je v matematiki pravokotna razpredelnica števil ali v splošnem elementov kolobarskih algebrskih struktur. V tem članku so elementi matrike realna ali kompleksna števila, če ni drugače rečeno. Matrike so uporabne za zapis podatkov, ki so o ...

Metilamin

Metilamin je organska spojina s kemijsko formulo CH 3 NH 2, derivat amonijaka, ki ima en vodikov atom nadomeščen z metilno skupino. Je najenostavnejši primarni amin. Pri sobnih pogojih je v obliki brezbarvnega plina z močnim vonjem po ribah. Upor ...

Melanterit

Melanterit je mineralna oblika hidratiziranega železovega sulfata s kemijsko formulo FeSO 4 7H 2 O. Mineral je železov analog bakrovega sulfata halkantita. O odcepitvijo dveh molekul vode se pretvori v siderotil. Melanterit je sekundarni mineral, ...

Thue-Morsejevo zaporedje

Thue-Morsejevo zaporedje je v matematiki dvojiško zaporedje, katerega začetni členi se v določenem vzorcu izmenjujejo. Prvih 64 členov Thue-Morsejevega zaporedja je: {0.1.1.0.1.0.0.1.1.0.0.1.0.1.1.0.1.0.0.1.0.1.1.0.0.1.1.0.1.0.0.1, 1.0.0.1.0.1.1. ...