ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342

Čukči

Čukči ali tudi Čukši in Čukoti," severno jelenji ljudje "so ljudstvo mongolidne rase, ki naseljuje najbolj severovzhodne predele Sibirije na obalah Severnega Ledenega morja in Beringovega morja. Izvirajo iz ljudstev, ki živijo okrog Ohotskega morja.

Čuvaši

Čuvaši so turška etnična skupina, prvotno naseljena od porečja Volge do Sibirije. Večina Čuvašev živi v Republiki Čuvašiji, manjše skupnosti pa po vsej Ruski federaciji.

Evenki

Evenki so avtohtono nomadsko ljudstvo severne Azije, ki v večjem številu prebiva na območju Rusije, Kitajske in Mongolije. V Rusiji so priznani kot avtohtono prebivalstvo, na Kitajskem pa so ena od 56 priznanih etničnih skupin znotraj države. Eve ...

Kazahi

Kazahi so turški narod, ki večinoma naseljuje Uralsko gorovje in severne dele Srednje Azije, regije, znane tudi kot Evroazijska podcelina. Kazaška identiteta je srednjeveškega porekla, močno pa jo je oblikovala osnova Kazaškega kanata med letoma ...

Melanezijci

Melanezijci so prevladujoči in avtohtoni prebivalci Melanezije na širokem območju od otokov Moluki in Nove Gvineje do vzhoda do otokov Vanuatu in Fidži. Večina govori bodisi enega izmed mnogih jezikov avstronezijske jezikovne družine, zlasti tist ...

Orang Asli

Orang Asli so najstarejši prebivalci Malezije. Uradno, obstaja 18 Orang Asli plemen, ki so razvrščene v tri glavne skupine glede na njihove različne jezike in običaje: Senoi, centralna ali srednja regija. Proto-Malaj, južni del polotoka. Semang a ...

Svani

Svani so etnična podskupina Gruzijcev, ki živijo večinoma v Svanetiju, regiji na severozahodu Gruzije. Govorijo svanski jezik in so večinoma dvojezični tudi v gruziščini. Oba jezika spadata v kartvelijsko jezikovno družino. V sovjetskem popisu pr ...

Turška ljudstva

Turška ljudstva so zbirka etno-jezikovnih skupin na območju srednje, vzhodne, severne in Zahodne Azije ter nekaj delov Evrope in Severne Afrike. Govorijo jezikovno sorodne jezike, ki spadajo v turško jezikovno družino. Delijo, v različnem obsegu, ...

Marijci

Marijci so ugro-finska etnična skupina, ki je tradicionalno živela ob reki Volgi in Kami, Rusija. Skoraj polovica Marijcev zdaj živi v republiki Mari El. Veliko jih je tudi v republikah Baškortostan in Tatarstan. V preteklosti so bili znani tudi ...

Pikti

Pikti so bili plemenska konfederacija narodov, ki so živeli v današnji vzhodni in severni Škotski v času pozne železne dobe in zgodnjega srednjega veka. Bili so etnolingvistično Kelti. Kje so živeli in kakšna je bila njihova kultura, je mogoče sk ...

Italijansko izseljevanje

Izseljevanje italijanskega prebivalstva v devetnajstem in dvajsetem stoletju se je začelo na severu države, predvsem v Piemontu, Benečiji in Furlaniji, nato je po letu 1880 zajelo južne predele države. Vse italijanske dežele brez izjeme so bile v ...

Kulturbund

Kulturbund je ustanovljen 20. junija 1920 v Novem Sadu, sprva kot nepolitična organizacija vojvodinskih pripadnikov nemške manjšine. Razen med Kočevarji je bil njegov vpliv v Sloveniji močnejši šele od leta 1931, ko so začeli tudi na Slovenskem u ...

Aleksandrinka

Aleksandrínka je naziv za zdomske Slovenke, ki so od druge polovice 19.stoletja do druge svetovne vojne odhajale v Egipt, zlasti v Aleksandrijo. Ob začetku druge svetovne vojne je bilo v Egiptu okoli 7000 aleksandrink. Beseda aleksandrinka izvira ...

Slovenci na Hrvaškem

Znani Slovenci in ljudje s slovenskimi predniki, ki so živeli in delovali na Hrvaškem. Josip Srebrnić Jože Pogačnik Ivan Benigar matematik in fizik Danko Plevnik Davorin Rudolf Žarko Dolinar Josip Križaj Miroslav Blejc Josip Bobi Marotti Karl Gor ...

Seznam nosilcev partizanske spomenice 1941

Vlado Božović Pavle Baloh Jože Borštnar Dušan Bole Vlado Benko Edo Brajnik Jože Brilej Marijan Badel Bernard Bizjak Ludvik Bradeško - Iztok Ivan Bratko Aleš Bebler Dušan Bravničar Marko Belinić Stane Bobnar Pavle Bojc Mitar Bakić Viktor Bubanj Ja ...

Vercingetoriks

Vercingétoriks, poglavar galskega plemena Arvernov, ki je združil Galce v nazadnje neuspešnem uporu proti rimski vojski v zadnji fazi Julij Cezarjevih galskih vojn, * okoli leta 82 pr. n. št., † 46 pr. n. št. Na oblast je prišel leta 52 pr. n. št ...

Alezija

Alezija, glavno mesto galskega plemena Mandubov, po Julij Cezarjevi osvojitvi pa rimsko mesto v Galiji. Arheološka izkopavanja, ki v Alise-Sainte-Reine in Côte dOr pri Dijonu potekajo že od časa Napoleona III., so dokazala, da je zgodovinska Alez ...

Cisalpska Galija

Cisalpska Galija, rimska provinca do leta 41 pr. n. št., ko je bila združena s provinco Italijo. Obsegala je del Galije južno in vzhodno od Alp kot nasprotje Transalpske Galije zahodno od njih. Po izgonu Etruščanov so bili večinski prebivalci Cis ...

Narbonska Galija

Narbonska Galija, rimska provinca na ozemlju sedanjih francoskih pokrajin Languedoc in Provence v južni Franciji. Poznana je bila tudi kot Transalpska Galija, ki je prvotno obsegala tisti del Galije, ki je ležal, gledano iz Italije, na "drugi str ...

Keltski jeziki

Keltski jeziki so del jezikovne družine indoevropskih jezikov. Njihovo govorno področje je danes omejeno na skrajni severozahod Evrope, v starem veku pa so obsegali velik del osrednje in zahodne Evrope ter se do druge polovice 3. stoletja pr. n. ...

Iuvavum

Iuvavum je bilo rimsko ime za današnji Salzburg. Keltsko naselje je bilo okoli leta 15. pr. n. št., ko so ga zasedli Rimljani. Kot municipium v provinci Noricum pod cesarjem Klavdijem je doživel gospodarski in kulturni razcvet. Leta 171 so german ...

Frankovska

Frankovska je regija v Nemčiji s svojo kulturo in svojim jezikom, ki je podoben narečju v Vzhodni Frankovski, krankovščini. Pogosto se nanaša na vzhodni del zgodovinske vojvodine Frankovske, ki danes vključuje večino sodobnih bavarskih upravnih o ...

Ragenfrid

Ragenfrid ali Raganfrid je bil majordom frankovskih kraljestev Nevstrije in Burgundije od leta 715, ko je zapolnil praznino, nastalo po smrti Pipina Heristalskega, do leta 718, ko se je Karel Martel uveljavil kot vladar celega Frankovskega kralje ...

Ripuarski Franki

Ripuarski Franki so bili ena od dveh glavnih skupin zgodnjih Frankov, omenjena v številnih virih iz 6. stoletja. Živeli so ob Renu v sedanji severni Nemčiji. Druga večja skupina so bili Salijski Franki, ki so živeli zahodno od Ripuarcev v sedanji ...

Salijski Franki

Salijski Franki ali Salijci so bili zahodna podskupina zgodnjih Frankov, ki so se v zgodovinskih zapisih prvič pojavili v 3. stoletju. V tistem času so živeli med rekama Ren in IJsel v sedanji nizozemski regiji Veluwe, Gelderland. To pomeni, da s ...

Dmitro Višnevecki

Dmitro Ivanovič Višnevecki je bil hetman Zaporoških kozakov, * 1516, Višnivec, † 1563, Konstantinopel, Osmansko cesarstvo. V ukrajinskih ljudskih pesmih je znan kot Bajda.

Pilip Orlik

Pilip Stepanovič Orlik je bil staršina Zaporoških kozakov, hetman Ukrajine v izgnanstvu, diplomat, tajnik in zaupni sodelavec Ivana Mazepe in avtor prve ustave v Evropi, * 11. oktober 1672, Kosuta, Republika obeh narodov, † 26. maj 1742, Jassi, K ...

Jabgu

Jabgu ali džabgu je bil visok državni položaj v zgodnjih turških državah, ki je bil približno enakovreden položaju podkralja. Položaj je imel več stopenj samostojnosti, od popolne politične in gospodarske podrejenosti do površne politične obzirno ...

Kudarkin

Kudarkin je bil naslov visokega uradnika Oguških Turkov. O njem poroča arabski pisec in popotnik ibn Fadlan, ki je čez oguško ozemlje potoval v zgodnjih 920. letih. Ibn Fadlan kudarkina opisuje kot zastopnika oguškega jabguja oziroma kana. Položa ...

Seznam ameriških filantropov

Jeff Bezos - Michael Bloomberg - Winton M. Blount - Edward W. Bok - George Gough Booth - Len Bosack - Richard Branson - Oscar Brown - Warren Buffett - Anne Buydens

Blokiranje reklam

Preprečevanje oglasov je operacija, ki jo podpira večina spletnih brskalnikov z uporabo dodatnih programov oziroma razširitev. S t. i. preprečevalniki dosežemo to, da se nam ne odpirajo več oglasna sporočila in iz spletnih strani dobesedno izgine ...

Brezžično omrežje

Brezžično lokalno omrežje je povezava dveh ali več računalnikov brez uporabe kablov. WLAN za komunikacijo med napravami v omejenem področju izkorišča tehnologijo razširjenega spektra na podlagi radijskih valov. To omogoča uporabnikom da so kljub ...

CSS

Cascading Style Sheets poznane pod kratico CSS so podloge, predstavljene v obliki preprostega slogovnega jezika, ki skrbi za prezentacijo spletnih strani. Z njimi definiramo stil HTML oz. XHTML elementov v smislu pravil, kako se naj ti prikažejo ...

CyberWISER Light

CyberWISER Light je brezplačna spletna storitev za upravljanje s tveganji v kibernetskem prostoru, sestavljena iz dveh delov; vprašalnika za analizo izpostavljenosti infrastrukture glede na profil podjetja, ter testa ranljivosti spletnega strežni ...

Elektronsko knjižničarstvo

Elektronsko knjižničarstvo se je uveljavilo s pojavom Interneta. Do tedaj so bile naloge knjižničarjev enolične, gradivo je bilo popisano v katalogih, knjižnica je imela statično vlogo. Veljalo je, da knjižnica kot ustanova varuje knjige pred vpl ...

Internetni promet (statistika)

Internetni promet je prenos podatkov po internetnem omrežju. Ker je omrežje veliko in razpredeno, ni možno povsem točno meriti prenosa podatkov. Da se le okvirno oceniti promet

JavaScript

JavaScript je objektni skriptni programski jezik, ki ga je razvil Netscape, da bi spletnim programerjem pomagal pri ustvarjanju interaktivnih spletnih strani. Jezik je bil razvit neodvisno od Jave, vendar si z njo deli številne lastnosti in struk ...

Most (računalništvo)

Za druge pomene glejte Most razločitev. Most je omrežna naprava, katere naloga je pretvorba okvirjev med različnimi protokoli in zavračanje kakorkoli poškodovanih okvirjev. Je skupek strojne in programske opreme, potrebne za komunikacijo dveh omr ...

Mrežna kamera

Mrežna kamera je video kamera z možnostjo priklopa na računalniško ethernet omrežje. Omogoča uporabnikom opazovanje žive slike in opcijsko tudi poslušanje zvoka preko lokalnega računalniškega omrežja ali spleta. Mrežna kamera za svoje delovanje N ...

Napaka 404

Napáka 404 ali strani ni mogoče najti je standardna napaka spletnega protokola HTTP, ki jo spletni strežnik javi brskalniku, ko zahtevanega spletnega dokumenta ne najde. Ob komunikaciji s pomočjo HTTP protokola je strežnik dolžan odgovoriti na za ...

Omrežno stikalo

Omrežno stikalo je omrežna naprava v sodobnih računalniških omrežjih. Stikala so naslednje naprave drugega nivoja OSI, ki so lahko uporabljene za ohranitev pasovne širine na omrežju. V popolnem omrežju je vsak uporabnik priključen v omrežje nepos ...

PHP

PHP je tudi oznaka za filipinski peso. PHP je razširjen odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za strežniške uporabe oziroma za razvoj dinamičnih spletnih vsebin. Lahko ga primerjamo z Microsoftovim sistemom ASP, VBScript in JScript, Sun M ...

Ponavljalnik

Ponavljalnik je telekomunikacijska naprava, katere naloga je ojačanje in regeneriranje bitnih signalov, ki slabijo vzdolž prenosnega medija. Tako ponavljalnik vzdržuje popolnost signalov ali pa pretvorbo signala na prehodu, na primer med bakrenim ...

URL

URL ali enolični krajevnik vira je naslov spletnih strani v svetovnem spletu. Vsaka spletna stran ima edinstven naslov, ki jo enolično določa, prav tako, kot enolično določa telefonska številka telefonskega naročnika. Če iz revije, časopisa in kn ...

Vrata (računalništvo)

Vrata ima vsak računalnik v omrežju, ki lahko uporablja za komunikacijo protokola UDP in TCP. Razpon števila vrat je med 0 in 65535, kjer so vrata 0 rezervirana za lokalni računalnik, razpon vrat od 1 do 1023 pa imenujemo priviligirana vrata, ki ...

Vrhnja internetna domena

Vŕhnja ínternetna doména je del sistema domenskih imen na internetu, po katerem DNS strežniki dodeljujejo imena IP-naslovom. Ime računalnikov je v tem omrežju sestavljeno iz domene in končnice, največkrat je pred vsem skupaj www. Primer, pri čeme ...

Črtna koda

Črtna koda je način zapisa niza številk in črk s črtami in presledki različnih širin. Črtna koda je optična strojno berljiva predstavitev podatkov, ki se nanašajo na predmet, na katerega je vezan. Prvotno, črtna koda sistematično predstavlja poda ...

Koda QR

Koda QR je matrična oz. dvorazsežna črtna koda, ki jo je za potrebe avtomobilskega proizvajalca Toyota leta 1994 razvila njegova podružnica Denso-Wave. Beseda QR je kratica za angleški besedi" Quick Response ", kar pomeni" hiter odziv ". Na Japon ...

Volapiško kodiranje

Volapiško kodiranje je bilo v uporabi od začetkov Interneta za zapisovanje ruskih besedil največkrat elektronske pošte v primerih, ko je bila podpora za cirilske črke omejena, denimo kadar pošiljatelj ni imel cirilskega razporeda znakov na tipkov ...

Antične mezopotamske merske enote

Antične mezopotamske merske enote izvirajo iz ohlapno organiziranih mezopotamskih mestnih državic v zgodnjem sumerskem dinastičnem obdobju. Vsako mesto, kraljestvo in trgovski ceh je imelo svoje standarde vse do ustanovitve Akadskega kraljestva, ...