ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321

Bradikinin

Bradikinín je nonapeptidni vnetni posrednik. Preko bradikininskih receptorjev povzroča vazodilatacijo in povečano prepustnost žilja, povzroča pa tudi bolečino ter krči gladko mišičje bronhusov in črevesa. Zdravila iz skupine zaviralcev angiotenzi ...

Dezmopresin

Dezmopresín je sintetični analog arginin-vazopresina za zdravljenje insipidusnega diabetesa, uporablja se tudi pri močenju postelje, pri blagi do zmerni obliki hemofilije A in willebrandove bolezni ter pri uremiji. Daje se peroralno, podjezično, ...

Enfuvirtid

Enfuvirtide je protiretrovirusna učinkovina proti okužbi z virusom HIV iz skupine zaviralcev zlitja in bil je prvi predstavnik te nove skupine zdravil. Uporablja se pri okužbi z virusom HIV-1 v kombinaciji z drugimi protiretrovirusnimi zdravili. ...

Areola

Areola je specifičen organ kaktusov, ki tvori bodice, trihome, cvetove in plodove. Strukturo tvori poseben areolarni meristem. Areolarni meristemi imajo pri raznih kaktusih zelo podobne strukture, vendar lahko iniciacije posameznih meristemov pot ...

Bodica

Bodica je spremenjeni rastlinski list, prilisti ali deli listov. V botanični morfologiji se pojavljata pojma bodica in trn, ki označujeta različne trdne tvorbe z ostrim vrhom. Vse te forme se razlikujejo po izvoru in rasti, so pa spremenjene obli ...

Cvetna formula

Cvetna formula je opisna metoda, s pomočjo katere se prikazuje zgradbo rastlinskega cveta. Pri tem postopku, ki omogoča prikazovanje števila posamičnih cvetnih delov, njihove razporeditve in simetrije cveta, se uporablja številke, črke in različn ...

Cvetni diagram

Cvetni diagram je grafična in geometrična metoda, s pomočjo katere se prikazuje zgradbo rastlinskega cveta. Postopek, pri katerem se uporabljajo dogovorjeni simboli, omogoča prikazovanje števila cvetnih delov, njihovo razporeditev in morebitno zr ...

Deblo

Dêblo je olesenelo steblo dreves, ki služi kot mehanska opora za ostale nadzemne dele rastline in skozi katerega se po prevajalnih elementih od korenin pretakajo rastlinski sokovi med koreninami ter listi. Lahko je pomemben znak za določanje drev ...

Lubje

Lubje je zunanja plast stebel in korenin lesnatih rastlin. Rastline z lubjem so drevesa, lesene trte in grmičevje. Izraz lubje se uporablja za vsa tkiva izven žilnega kambija. Prekriva les in sestavlja notranji del lubja in zunanje lubje. Notranj ...

Ovršni list

Ovršni list je rastlinski list, ki se nahaja v cvetnem predelu stebla. Med tovrstne liste spadajo vsi tisti preobraženi listi, ki se nahajajo v cvetni regiji, se nahajajo nad zelenimi listi, so del socvetja ali so nameščeni pod posamičnim cvetom. ...

Socvetje

Socvetje ali inflorescenca ima tista rastlinska vrsta, ki ima na enem poganjku po več cvetov skupaj na skupni cvetni osi. Po obliki razrasti razlikujemo kobulasta in pakobulasta socvetja.

Steblo

Steblo je rastlinski organ, katerega osnovne naloge so: prevaja pri fotosintezi nastale organske snovi iz listov v druge rastlinske organe. nosi liste in cvetove po rastlinskih žilah prevaja vodo in anorganske snovi iz korenin v liste Je navadno ...

Stela (botanika)

Stela je ime za prostorsko porazdelitev rastlinskega žilja, zgrajenega iz posamičnih žil. Predstavlja osrednji del stebla in korenine, gradijo pa jo tkiva, ki izvirajo iz rastlinskih meristemov, in sicer iz prokambija. Med osnovne gradnike stele ...

Venčni list

Venčni listi ali petali so v venec razporejeni vrhnji cvetni listi, ki obkrožajo rastlinske razmnoževalne organe - po vencu, ki ga tvorijo, so tudi dobili ime. Navadno so živih barv in posebnih oblik, da laže privabijo opraševalce, ljudje pa barv ...

Človeški možgani

Članek govori o možganih človeka. Za informacije o možganih vseh vrst živali glej članek Možgani. Možgani so del osrednjega živčnega sistema. Nahajajo se v lobanji. Zgrajeni so iz okoli 100 milijard živčnih celic ali nevronov in tehtajo približno ...

Možganski prekat

Možganski prekat ali možganski ventrikel je vsaka od štirih votlin v možganih: četrti prekat – votlina v rombencefalonu med romboidno foso in malimi možgani. tretji prekat – votlina v diencefalonu, ki jo omejujeta talamusa in hipotalamus, dva lat ...

Možgansko deblo

Možgansko deblo je del možganov. Sestavljajo ga podaljšana hrbtenjača, pons in mezencefalon. Iz njega izvira večina možganskih živcev. Pomemben je za vzdrževanje zavesti, uravnavanje spalnega cikla, delovanja srca, dihanja in prehranjevanje. Možg ...

Veliki možgani

Veliki možgani ali cerebrum ali telencefalon so najobsežnejši del osrednjega živčevja človeka. Nastanejo iz prozencefalona. Obsegajo diencefalon in telencefalon.

Možganska skorja

Možgánska skórja ali cerebrálni kórteks je najbolj zunanja plast živčnega tkiva velikih možganov pri nekaterih vretenčarjih. Pokriva velike in male možgane in se deli v levo in desno poloblo. Ima ključno vlogo pri pomnennju, pozornosti, zaznavnem ...

Živčni končič

Živčni končiči so izrastki aksonov živčnih celic, ki tvorijo sinapse z drugimi živčnimi celicami ali z efektorji ali skupaj z drugimi tkivi receptorje za razne kvalitete dražljajev, ki učinkujejo iz kože, iz notranjih organov, iz mišic, kit, skle ...

Živec

Živec je snop vzporedno potekajočih živčnih vlaken, ki je obdan z vezivno ovojnico ter služi pri človeku in živalih prenosu informacij med osrednjim živčevjem in ostalimi predeli organizma. Živci so del perifernega živčevja.

Kemična sinapsa

Sinapsa ali preklop je najpogosteje stik med dvema sosednjima nevronoma oz. natančneje med koncem aksona na eni strani ter dendriti ali telesom drugega nevrona na drugi strani. Sinapsa je lahko tudi stik med nevronom in drugo vzdražno celico, npr ...

Lateralna inhibicija

Lateralna inhibicija je pojav v živčnem sistemu živali, kjer vzburjena živčna celica s svojim delovanjem zavira delovanje sosednjih živčnih celic. Takšna vrsta inhibitornih povezav je posebej pogosta v čutilih, kjer izboljšuje kontrast in ločljiv ...

Nevrit

Nevrít je dolg izrastek iz živčne celice, po katerem se prevaja akcijski potencial od telesa nevrona proti periferiji celice. Nevriti so primarni prevodniki živčnega sistema. Združujejo se v živce. Njihov premer znaša okoli en mikrometer, medtem ...

Sinaptična špranja

Sinaptična špranja je ozek presledek med živčnim končičem presinaptičnega nevrona in postsinaptičnim nevronom ali efektorjem. V širino meri povprečno 0.02 mikrona. Živčni impulz v obliki akcijskega potenciala pripotuje po presinaptičnem nevronu d ...

Ependimska celica

Ependimske celice so vrsta nevroglije. Natančneje so to epitelijske celice, ki obdajajo možganske prekate v možganih in hrbtenični kanal. So izoprizmatske do visokoprizmatske celice, na apikalni površini pa so prisotni mikrovili. V možganskih ven ...

Merklova celica

Merklove celice so celice v koži in nekaterih delih sluznice vretenčarjev, ki delujejo kot mehanoreceptorji, poleg tega pa pripadajo difuznemi nevroendokrinemu sistemu. Leta 1878 jih je Robert Bonnet poimenoval po nemškem anatomu Friedrichu Merkl ...

Nevroglija

Nevroglija je živčno oporno tkivo, ki ga sestavljajo različne vrste nevroglijskih celic. V živčevju imajo oporno vlogo, preskrbujejo nevrone s hranili, vzdržujejo homeostazo, tvorijo mielin in s tem omogočajo izolacijo pri prevajanju impulzov, šč ...

Oligodendrocit

Oligodendrociti oziroma oligodendroglije so vrsta nevroglijskih celic. Njihova glavna funkcija je izolacija aksonov v osrednjem živčnem sistemu višjih vretenčarjev. Posamezen oligodendrocit lahko obdaja do 50 aksonov, pri čemer tvori mielinski ov ...

Ambientalna inteligenca

Ambientalna inteligenca se nanaša na naprave in okolja, ki zaznavajo prisotnost ljudi in se nanje primerno odzovejo. Ambientalna inteligenca je vizija prihodnosti naprav zabavne elektronike, telekomunikacij in računalništva, ki se je oblikovala k ...

MAUT

MAUT je skupina večparametrskih metod na osnovi večparametrske koristnosti. Velja za enega najstarejših pristopov k odločitveni analizi in izhaja iz iger na srečo. Metoda temelji na petih aksiomih, po katerih naj bi se ljudje držali pri sprejeman ...

Metoda podpornih vektorjev

Metoda podpornih vektorjev je metoda razvrščanja. SVM razdeli množico predmetov v razrede tako, da je prostor brez predmetov med razredi oz. ločitvena meja čim širša. SVM ni običajni stroj, kot bi lahko sklepali iz angleškega imena vendar gre za ...

Metoda vzvratnega razširjanja

Metoda vzvratnega razširjanja je ime algoritma za učenje umetnih nevronskih mrež oziroma za globoko učenje. Algoritem je prvi opisal Paul Werbos leta 1974, uveljavil pa se je šele leta 1986, ko so nevronske mreže doživele preporod. Spada med meto ...

Podatkovno rudarjenje

V sodobnem času so IKT naplavile množico podatkov. Podatkovno rudarjenje nam omogoča avtomatizirano iskanje informacij znanja, pravil v tej kopici podatkov. Obstaja več metod podatkovnega rudarjenja. Najbolj znane so: z genetskimi algoritmi z odl ...

Strojni vid

Strojni vid je proces uporabe različnih tehnologij in metod za nadzor nad procesi ter zagotavljanje avtomatskih pregledov, ki temeljijo na principu zajemanja slike. Splošno sprejeta definicija strojnega vida je analiza slike do izpisa podatkov za ...

Umetna inteligenca na trgu dela

Delavci bodo na delovnih mestih vsakodnevno delali s stroji. Osredotočiti se bodo morali predvsem na veščine, ki jih morajo stroji šele osvojiti. To bo naredilo delo kompleksnejše, težje za organizirati, menedžerji pa bodo morali več časa posveti ...

Weka (strojno učenje)

Weka je priljubljena odprtokodna programska oprema za strojno učenje, napisana v javi. Nastala je na univerzi Waikato v Novi Zelandiji. Na voljo je pod licenco GNU.

Ogljikovodik

Ogljikovodik je organska spojina, ki je zgrajena izključno iz ogljika in vodika. Ogljikovodiki se v grobem delijo na aciklične ogljikovodike, katerih molekule imajo obliko bolj ali manj razvejane verige in ciklične ogljikovodike, katerih molekule ...

Caenorhabditis elegans

Caenorhabditis elegans je vrsta gliste iz družine ogorčic, ki živi v prsti v zmernem podnebnem pasu in se prehranjuje z bakterijami, ki rastejo na razpadajočem rastlinskem materialu. V biologiji je znana predvsem kot zelo priročen modelni organiz ...

Alleejev učinek

Alleejev učinek opisuje pozitivno odvisnost sposobnosti obstanka vrste od gostote populacije. Neka vrsta ima tako največjo sposobnost obstanka pri srednji gostoti, medtem ko je pri premajhni gostoti zmanjšana ali pa ta v skrajnem primeru vodi v i ...

Aktinolit

Aktinolit – žarek ali snop žarkov in λίθος – kamen) je silikatni mineral s kemijsko formulo Ca 2 5 Si 8 O 22 2.

Amfibol

Amfiboli so pomembna skupina kamninotvornih, običajno temno obarvanih inosilikatnih mineralov. Zgrajeni so iz dvojnih verig tetraedrov SiO 4, ki so med seboj povezani preko oglišč. Njihova splošna formula je A B 2 C 5 T 8 O 22 Y 2, pri čemer je: ...

Krizotil

Krizotil ali beli azbest je najbolj pogosta oblika azbesta, saj je v svetovni porabi udeležen s približno 85%. Je mehak vlaknat silikatni mineral iz serpentinske podskupine filosilikatov in se kot tak razlikuje od drugih azbestoformnih mineralov ...

Tremolit

Tremolit je mineral iz amfibolske skupine silikatnih mineralov s sestavo Ca 2 Mg 5 2. Nastal je z metamorfizmom sedimentov, bogatih z dolomitom in kremenom. Tremolit tvori serije z aktinolitom in fero-aktinolitom. Čisti magnezijev tremolit je sme ...

Črne koze

Črne koze so človeška nalezljiva bolezen, ki jo povzroča virus variole. Bolezen nastopa v dveh oblikah, hujšo obliko črnih koz imenujemo variola major, blažjo pa variola minor. Za zdravljenje ni poznanega specifičnega zdravila, učinkovito je le c ...

Botulizem

Botulízem je bolezen zaradi okužbe z nevrotoksinom botulinom, ki ga proizvajajo bakterije Clostridium botulinum in se kaže z ohromitvijo mišic, ki poteka po telesu od zgoraj navzdol. Botulus je latinska beseda za klobaso. Do okužbe z botulinom pr ...

Dieldrin

Dieldrin je organoklorova spojina, ki so jo leta 1948 prvi sintetizirali pri podjetju J. Hyman & Co iz mesta Denver, kot insekticid. Dieldrin je soroden aldrinu, iz katerega nastane s kemijsko reakcijo. Aldrin ni strupen za žuželke, vednar ga te ...

Ketokonazol

Ketokonazol je sintezno pridobljena protiglivična učinkovina, ki se uporablja pri preprečevanju in zdravljenju glivičnih okužb kože, zlasti pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom. Ketokonazol je zelo lipofilna molekula ter se zato akumulira ...

Karcinogen

Karcinogen ali kancerogen je vsaki dejavnik, ki povroča rakasto obolenje oziroma je rakotvoren. Ne glede na izvor je skupna lastnost vseh karcinogenov, da spremenijo DNK tako, da izzovejo mutacijo ali pa spremenijo izražanje genov brez poseganja ...

Antracen

Antracen je eden trdnih poliaromatskih ogljikovodikov, sestavljen iz treh taljenih benzenovih obročev. Pojavlja se kot sestavina premogovega katrana. Antracen se uporablja pri proizvodnji rdeče barvanih alizarinov in ostalih barvil. Antracen je b ...