ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311

Bacitracin

Bacitracín je polipeptidni antibiotik iz grampozitivnega sporogenega bacila, ki deluje proti mnogim grampozitivnim bakterijam in se uporablja predvsem lokalno. Je mešanica sorodnih cikličnih polipeptidov, ki jih proizvajajo bakterije Bacillus sub ...

Cikloserin

Cikloserín, pod zaščitenim imenom Seromycin je učinkovina iz skupine antituberkulotikov drugega reda. Sintetizirajo ga razne vrste bakterij iz rodu Streptomyces spp. V kombinaciji z drugimi antituberkulotiki se uporablja za zdravljenje aktivne tu ...

Dapson

Dápson ali diamínodifenilsulfón je sulfonamidom podoben kemoterapevtik z antibakterijskim delovanjem, ki deluje kot zaviralec dihidropteroat sintaze, uporablja se pa tudi za zdravljenje gobavosti, herpetiformnega dermatitisa, aken in drugih kožni ...

Fluorokinolon

Fluorokinoloni so antibiotiki širokega spektra aktivnosti, delujejo pa predvsem proti gramnegativnim bakterijam, posebno uporabni so proti Pseudomonas aeruginosa. Trenutno so na trgu že antibiotiki četrte generacije fluorokinolonov. Dajejo se per ...

Gramicidin

Gramicidin je heterogena mešanica šestih različnih antibiotičnih spojin, od tega je približno 80 % gramicidina A, 6 % gramicidina B in 14 % gramicidina C. Vse so pridobljene iz bakterije Bacillus brevis in jih s skupnim imenom imenujemo gramicidi ...

Kinolon

Kinolóni so skupina sintetičnih heterocikličnih antibiotikov širokega spektra, ki z zaviranjem bakterijske DNK-giraze in topoizomeraze preprečujejo podvojevanje DNK. Večina jih kemijsko spada med fluorokinolone. Dodatek fluora na mesto 6 je namre ...

Kloramfenikol

Kloramfenikol je bakteriostatična antibiotična učinkovina. Gre za prototipni širokospektralni antibiotik, poleg tetraciklinov. Kloramfenikol je učinkovit proti številnim grampozitivnim in gramnegativnim bakterijam, vključno z anaerobnimi. Zaradi ...

Kotrimoksazol

Kotrimoksazól je zdravilo s kombinacijo dveh učinkovin, sulfametoksazola in trimetoprima, navadno v razmerju 5:1. Gre za antibiotik s širokim spektrom delovanja, ki se uporablja za zdravljenje številnih bakterijskih okužb, in sicer okužb sečil, k ...

Linezolid

Linezolid je sintetični antibiotik, ki se uporablja pri hudih okužbah z grampozitivnimi bakterijami, odpornimi proti številnih drugim antibiotikom. Spada v skupino oksazolidinonov in je učinkovit proti večini grampozitivnih bakterij, ki povzročaj ...

Lipopeptid

Lipopeptíd je spojina lipida in peptida. Nekatere spojine te vrste imajo antibiotične lastnosti, tak je na primer daptomicin. Njihov mehanizem delovanja temelji na interakciji z bakterijsko celično membrano. Delovali naj bi na sterole, ki se naha ...

Oksazolidinoni

Oksazolidinoni so skupina nasičenih heterocikličnih spojin, ki v petčlenskem obroču vsebujejo en dušikov, en kisikov atom in eno karbonilno skupino. S tem nastane ciklični ester, ciklični amid, keton ali karbamat.

Puromicin

Puromicín je antibiotik iz skupine aminonukleozidov, ki ga proizvaja bakterija Streptomyces alboniger. Za zdravljenje ljudi ni uporaben, saj preprečuje normalno rast človeških celic. Znan je predvsem kot snov, ki je omogočila raziskave poteka sin ...

Streptomicin

Streptomicín je antibiotik, ki so ga prvič izolirali iz bakterije Streptomyces griseus. Ta vrsta bakterij živi v zemlji in izloča snovi, s katerimi se bori proti drugim mikroorganizmom. Izolirani antibiotik so prvič preizkusili leta 1947 in ugoto ...

Sulfonamidi

Sulfonamidi ali sulfamidi so skupina starejših kemoterapevtikov za zdravljenje bolezni sečil in nekaterih splošnih infektov. Modifikacija prvotnih sulfonamidnih antibiotikov je vodila v razvoj sulfonamidnih skupin zdravil za zdravljenje drugih bo ...

Tetraciklinski antibiotik

Tetraciklinski antibiotiki oziroma tetraciklini so skupina antibiotikov s širokim spektrom delovanja, ki se vežejo na ribosomsko podenoto 30 S in zavirajo sintezo beljakovin pri bakterijah. Mednje spadajo na primer demeklociklin, doksiciklin, klo ...

Trimetoprim

Trímetoprím je sintetični antibiotik, ki zavira prehod dihidrofolne kisline v tetrahidrofolno kislino in se uporablja zlasti za zdravljenje nezapletenih okužb sečil. Zaradi pogostega pojava proti trimetoprimu odpornih bakterij se le redko uporabl ...

Cetilpiridinijev klorid

Cetilpiridinijev klorid je kvarterna amonijeva spojina, ki se uporablja kot lokalni antiseptik za ustno votlino in žrelo, na primer v ustnih vodah, zobnih pastah, pršilih za žrelo, pastilah itd. Uničuje bakterije in druge mikroorganizme. Učinkovi ...

Fenol

Fenol, karbolna kislina ali krajše karbol, je aromatska organska spojina s kemijsko formulo C 6 H 5 OH. Je bela kristalinična hlapna trdnina. Molekula je sestavljena iz fenilne skupine C 6 H 5 -, na katero je vezana hidroksilna skupina –OH. Fenol ...

Klorheksidin

Klorheksidín je razkužilo in antiseptik iz skupine halogeniranih fenolov. Učinkovit je proti grampozitivnim in gramnegativnim mikroorganizmom. Uporablja se med drugim za predoperacijsko razkuževanje rok, kože, sluznic, v ustnih vodah, pri endodon ...

Naftalen

Naftalen je najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik z kemijsko formulo C 10 H 8, bolj znan kot naftalin. Pri standardnih pogojih je bela kristalinilčna snov z značilnim vonjem, zaznavnim že pri koncentraciji 0.08 ppm. Pri sobni temper ...

Natrijev klorid

Natrijev klorid, imenovan tudi sol, navadna sol, namizna sol ali halit, je ionska spojina s kemijsko formulo NaCl. Natrijev klorid je sol, ki največ prispeva k slanosti oceanov in zunajceličnih tekočin številnih večceličnih organizmov. Kot glavna ...

Povidon-jod

Povidón-jód ali povidónjodíd je antiseptik, ki se uporablja za razkuževanje kože, na primer pred kirurškimi posegi in po njih ter pri manjših ranah na koži. Uporablja se tudi za razkuževanje rok zdravstvenih delavcev. Na kožo se lahko nanese kot ...

Eksotoksin

Eksotoksin je toksin, ki ga izločajo patogene bakterije. Poleg endotoksinov so pomembni virulentni dejavniki, ki okvarjajo celice v gostitelju, ovirajo njihovo delovanje ali oboje. Zmožnost izdelovanja toksinov imenujemo toksigenost in je torej p ...

Cefalosporini

Cefalosporini so skupina betalaktamskih antibiotikov, ki jih proizvajajo glive iz rodu Acremonium, nekoč poimenovanem Cephalosporium. Skupaj s cefamicini tvorijo podskupino betalaktamskih antibiotikov, imenovano cefemi.

Cefadroksil

Cefadroksil je cefalosporinski antibiotik s širokim spektrom delovanja. Učinkovit je proti grampozitivnim in gramnegativnim bakterijam. Deluje baktericidno. Spada v prvo generacijo cefalosporinskih antibiotikov in je p -hidroksi derivat cefaleksina.

Cefaklor

Cefaklor spada med antibiotike iz skupine cefalosporinov druge generacije. Je antibiotik s širokim spektrom delovanja, deluje npr. proti Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Diplococcus pneumoniae, Shigella sp., Klebsiella pneumoniae, Aeroba ...

Cefaleksin

Cefaleksin je cefalosporinski antibiotik prve generacije, predstavljen tržišču leta 1967 s strani farmacevtskega podjetja Eli Lilly and Company. Daje se peroralno in izkazuje podoben protimikrobni spekter kot intravenska cefalosporina cefalotin i ...

Cefazolin

Cefazolin se uporablja zlasti za zdravljenje okužb kože, lahko pa se uporablja tudi pri srednje hudih okužbah pljuč, kosti, sklepov, želodca, krvi, srčnih zaklopk in sečil. Klinično je učinkovit zoper okužbe, ki jih povzročajo stafilokoki in stre ...

Cefotaksim

Cefotaksím je antibiotik iz skupine tretje generacije cefalosporinov za parenteralno dajanje. Je zelo odporen proti mnogim bakterijskim betalaktamazam ter učinkovit proti mnogim grampozitivnim in gramnegativnim aerobnim bakterijam. Uporablja se z ...

Cefprozil

Cefprozil je antibiotik tretje generacije cefalosporinov in ima širok spekter protimikrobnega delovanja. Deluje proti aerobnim gramnegativnim in grampozitivnim bakterijam, pa tudi proti nekaterim anaerobom. Njegova betalaktamazna stabilnost pri n ...

Ceftazidim

Ceftazidím je antibiotik iz skupine cefalosporinov, ki se daje parenteralno. Uporablja se za zdravljenje številnih bakterijskih okužb, med drugim okužb sklepov, meningitisa, pljučnice, vnetja zunanjega sluhovoda, okužb sečil, sepse, okužb z bakte ...

Ceftriakson

Ceftriaksón je antibiotik iz skupine cefalosporinov, ki se daje parenteralno. Uporablja se za zdravljenje številnih bakterijskih okužb, med drugim okužb sklepov in kosti, endokarditisa, meningitisa, pljučnice, vnetja srednjega ušesa, okužb sečil, ...

Cefuroksim

Cefuroksím je antibiotik iz skupine cefalosporinov druge generacije z nekoliko daljšim razpolovnim časom, ki se uporablja za zdravljenje različnih bakterijskih okužb, med drugim pljučnice, meningitisa, vnetja srednjega ušesa, sepse, okužb sečil i ...

Candida

Candida je rod kvasovk. Številne vrste kandid so endosimbionti z živalmi in tudi ljudmi, vendar nekatere lahko povzročijo tudi bolezni, imenovane kandidoze. Najpogosteje povzroča glivično bolezen pri ljudeh in nekaterih živalskih vrstah vrsta Can ...

Clostridium

Clostridium je rod grampozitivnih bakterij iz debla Firmicutes. Bakterije iz tega rodu so obvezni anaerobi in zmožne tvorbe endospor. So paličaste oblike. Z izjemo C. perfringens se lahko klostridiji aktivno gibljejo s pomočjo bičkov. So povsod r ...

Escherichia

Escherichia je rod gramnegativnih, nesporogenih, fakultativno anaerobnih, paličastih bakterij iz družine enterobakterij. Nekatere vrste naseljujejo prebavila toplokrvnih živali ter gostitelja oskrbujejo z mikrobno proizvedenim vitaminom K. Nekate ...

Escherichia coli

Escherichia coli je vrsta bakterij iz rodu ešerihij, ki so normalno v črevesju sesalcev, tudi človeka in predstavlja velik del tako imenovane normalne črevesne flore. Odkril jo je nemški pediater in bakteriolog Theodor Escherich leta 1885 in po n ...

Teikoplanin

Teikoplanín je glikopeptidni antibiotik, zaviralec sinteze bakterijske celične stene, ki učinkuje na grampozitivne bakterije. Njegovo predpisovanje je omejeno, ker je učinkovit tudi proti okužbam z MRSA. Na tržišču je pod zaščitenim imenom Targocit.

Vankomicin

Vankomicin je glikopeptidni antibiotik, ki se uporablja v profilaksi in za zdravljenje okužb z grampozitivnimi bakterijami. Tradicionalno se je uporabljal kot zdravilo zadnje izbire, torej šele, ko je bilo zdravljenje z drugimi antibiotiki neuspe ...

Fitična kislina

Fítična kislina ; fitat, če je v obliki soli) je v mnogih rastlinskih tkivih poglavitna zaloga fosforja, zlasti v semenu. Fitinska kislina ima lahko tudi številne raznovrstne učinke na človekovo zdravje, pri čemer gre predvsem za antioksidativno ...

Faznokontrastni mikroskop

Faznokontrastni mikroskop spada med svetlobne mikroskope in se ga uporablja predvsem za enostavno mikroskopiranje histoloških rezin, debelih od 5-20μm, ki jih narežemo z mikrotomom. Ker celica sestoji iz 70% vode, so celični organeli in strukture ...

Konfokalna mikroskopija

Konfokalna ali sožariščna mikroskopija je mikroskopska tehnika, ki nadgrajuje klasično presevno mikrosopijo. Od navadnega mikroskopa se razlikuje po tem, da se naenkrat osvetli le izbrano rezino vzorca, kar močno izboljša kontrast slike in omogoč ...

Vrstični elektronski mikroskop

Vrstični elektronski mikroskop je mikroskop, ki za opazovanje površine uporablja elektronski curek. Curek tipa raziskovano površino po vzporednih črtah. Pogosto uporabljamo tudi kratico SEM, ki izhaja iz njegovega angleškega poimenovanja: Scannin ...

Barvanje po Giemsi

Barvanje po Giemsi je barvanje mikroskopskih preparatov z barvilom, ki vsebuje sol metilenskega modrila in eozina ter razne azurje in omogoča diferenciacijo krvnih telesc in prikaz krvnih zajedavcev. Imenovano je po v nemškem kemiku in biologu Be ...

Barvanje po Gramu

Barvanje po Gramu je empirična metoda za diferenciacijo bakterij v dve veliki skupini: grampozitivne in gramnegativne bakterije. Prve se obarvajo vijolično, druge pa rdeče. Različno obarvanje je posledica razlik v zgradbi bakterijske celične sten ...

Baktericid

Baktericíd je snov, ki ubija bakterije. Baktericidi so lahko razkužila, antiseptiki ali antibiotiki. Snov, ki ne ubije bakterij, temveč le zavira njihovo rast in razmnoževanje, je bakteriostatik.

Aristolohijska kislina

Aristolohijska kislina je karcinogen, mutagen in nefrotoksičen alkaloid, ki ga vsebujejo rastline iz družine podraščevk, predvsem v rodu podraščecev.

Endotoksin

Endotoksini so toksične snovi, ki so sestavina celične stene gramnegativnih bakterij in so iz lipopolisaharidov. Endotoksini se zadržujejo v bakteriji in se sprostijo v okolje le v primeru uničenja celične stene bakterije. V manjših količinah pa ...

Kantaridin

Kantaridín je strupeni terpenoid, ki ga izloča mnogo vrst hroščev, med katerimi je najbolj znana španska muha. V ljudskem zdravilstvu je bil dolgo časa uporabljen kot afrodiziak, v dermatologiji pa se od 20. stoletja uporablja za zdravljenje brad ...

Provirus

Próvírus je virusni genom, ki se vključi v kromosom gostiteljske celice in z delitvijo celic prehaja na njene potomke. Aktivira se lahko samoodsebno ali s specifičnim dražljajem. Primer virusa, ki se pri človeku nahaja v organizmu v obliki provir ...