ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310

Veliki dvojno prirezan dirombidodekaeder

Veliki dvojno prirezan dirombidodekaeder je uniformni zvezdni polieder. V letu 1970 so dokazali, da obstoja samo 75 uniformnih poliedrov, ki so drugačni od družine prizem in antiprizem. John Skilling je odkril še enega več s tem, da je dovolil sa ...

Veliki ikozihemidodekakron

Veliki ikozihemidodekakron je v geometriji dualno telo velikega ikozihemidodekaedra. Je eden izmed devetih dualnih polpoliedrov. Izgleda tako, kot da ga ne moremo razlikovati od velikega dodekahemidodekakrona. Ker pa ima veliki ikozihemidodekaede ...

Veliki ikoziikozidodekaeder

Ima enako razvrstitev oglišč kot prisekan dodekaeder. Razen tega ima enako razvrstitev robov kot veliki ditrigonalni dodecidodekaeder, ki ima skupne trikotne in petkotne stranske ploskve, ter veliki dodeciikozaeder, ki pa ima skupne šestkotne str ...

Veliki obrnjen petstrani heksekontaeder

Veliki obrnjen petstrani heksekontaeder je nekonveksni izoederski polieder. Sestavljen je iz 60 sebe sekajočih petstranih stranskih ploskev, 150 robov in 92 oglišč. Je dualno telo uniformni zvezdni polieder obrnjenega prirezanega ikozidodekaedra.

Veliki obrnjen prirezan ikozidodekaeder

Kartezične koordinate oglišč velikega obrnjenega prirezanega ikozaedra so parne permutacije vrednosti ±2α, ±2, ±2β, ±α−βτ−1/τ, ±α/τ+β−τ, ±−ατ−β/τ−1), ±ατ−β/τ+1, ±−α−βτ+1/τ, ±−α/τ+β+τ), ±ατ−β/τ−1, ±α+βτ+1/τ, ±−α/τ+β−τ) in ±α−βτ+1/τ, ±−α/τ−β−τ, ±−α ...

Veliki petstrani heksekontaeder

Veliki petstrani heksekontaeder je nekonveksni izoederski polieder. Je dualno telo velikega prirezanega ikozidodekaedra. Ima 60 sekajočih se nepravilnih petstranih stranskih ploskev, 120 robov in 92 oglišč.

Veliki prisekan ikozidodekaeder

Veliki prisekan ikozidodekaeder je nekonveksni uniformni polieder z oznako U 68. Lahko se ga prikaže tudi s Schläflijevim simbolom t 0.1.2 {5/3.3} in s Coxeter-Dinkinovim diagramom.

Veliki retroprirezan ikozidodekaeder

Kartezične koordinate oglišč velikega retrosnub ikozidodekaedra so parne permutacije naslednjih vrednosti: ±2α, ±2, ±2β, ±α−βτ−1/τ, ±α/τ+β−τ, ±−ατ−β/τ−1), ±ατ−β/τ+1, ±−α−βτ+1/τ, ±−α/τ+β+τ), ±ατ−β/τ−1, ±α+βτ+1/τ, ±−α/τ+β−τ) in ±α−βτ+1/τ, ±−α/τ−β−τ ...

Veliki rombidodekaeder

Ima isto sliko oglišč kot prisekan veliki dodekaeder in uniformni sestavi šestih ali sestav dvanajstih petstranih prizem. Razen tega ima še isto razvrstitev robov kot nekonveksni veliki rombiikozidodekaeder, ki ima skupne kvadratne stranske plosk ...

Veliki rombiheksaeder

Veliki rombiheksaeder je nekonveksni uniformni polieder z oznako U 73. Njegov dual je veliki rombiheksakron. Njegova slika oglišč je križni štirikotnik.

Veliki rombiheksakron

Veliki rombiheksakron je nekonveksen izoederski polieder. Je dual dualno telo velikega rombiheksaedra. Ima 24 enakih oblikovanih kot metuljček stranskih ploskev, 18 oglišč in 48 robov. Razen 12 oglišč, ki imajo enako razvrstitev oglišč kot kubook ...

Veliki rombski triakontaeder

Veliki rombski triakontaeder je nekonveksni izoederski in izotoksalni polieder. Je dualno telo velikega ikozidodekaedra. Ima 30 sekajočih se rombskih stranskih ploskev.

Veliki triambski ikozaeder

V geometriji sta veliki triambski ikozaeder in srednji triambski ikozaeder na pogled enaka dualna uniformna poliedra. Zunanja površina predstavlja De 1 f 1 -to stelacijo ikozaedra. Edini način za razlikovanje teh dveh poliedrov je način v katerem ...

Veliki zapleteni ikozidodekaeder

Veliki zapleteni ikozidodekaeder je izrojen uniformni zvezdni polieder. Ima 12 oglišč in 60 dvojnih robov ter 12 pentagramov in 20 petkotnikov. Vsi robovi so podvojeni, kar ga dela izrojenega. Skupne so 4 stranske ploskve, toda jih obravnavamo ko ...

Veliki zvezdni pentakisni dodekaeder

Veliki zvezdni pentakisni dodekaeder je v geometriji nekonveksni izoederski polieder. Je dualno telo velikega prisekanega ikozaedra. Ima 60 sekajočih se trikotnih stranskih ploskev.

Veliki zvezdni prisekan dodekaeder

Veliki zvezdni prisekan dodekaeder je nekonveksni uniformni polieder z oznako U 57. Lahko ga prikažemo tudi s Schläflijevim simbolom t 0.1 {5/3.3}.

Veliko število

Vélika števíla so števila, ki so velika v primerjavi s števili iz vsakdanjega življenja. Zelo velika števila se velikokrat pojavijo na področjih kot so matematika, kozmologija in kriptografija. Včasih jih označujemo kot" astronomsko velika ".

Verjetnostna teorija števil

Verjétnostna teoríja števíl je veja teorije števil, ki eksplicitno rabi verjetnost za odgovore na vprašanja iz nje. Ena od osnovnih zamisli, ki jo podpira, je, da so različna praštevila v nekem resnem smislu podobna neodvisnim naključnim spremenl ...

Višina trikotnika

Višína trikótnika je v geometriji daljica, ki poteka od oglišča trikotnika do nosilke nasprotne stranice in je na to nosilko pravokotna. Presečišče med nasprotno stranico in višino se imenuje nožišče višine. Nasprotna stranica se imenuje osnovnic ...

Vodilna ničla

Vodílna níčla je vsaka števka 0, ki je v pozicijskem zapisu pred nizom števila. Znani identifikator Jamesa Bonda, 007, ima na primer dve vodilni ničli. Vodilne ničle lahko zanemarimo in dobimo enako številsko vrednost. V običajnem desetiškem zapi ...

Vrh (geometrija)

Vrh je v geometriji razsežna stranska ploskev v n-razsežnem politopu. Vrh se dotika najmanj treh facet in treh grebenov. Pravilni n-politop s Schläflijevim simbolom { p 1, p 2, p 3., p n −2, p n −1 } ima zaporedje facet p n −1 { p 1, p 2, p 3., p ...

Vrtenje

Vrtênje je v fiziki takšno gibanje togega telesa, pri kateri ostajajo točke na osi vrtenja pri miru. Pri vrtenju okrog nepremične osi ζ {\displaystyle \zeta } ima togo telo vrtilno količino J ζ ω {\displaystyle J_{\zeta }\omega } in vrtilno kinet ...

Vzorec (statistika)

Statistični vzorec je podmnožica populacije, na podlagi katerega dobimo oceno parametrov pri delnem opazovanju ali vzorčenju. Vzorčenje je potrebno, kadar je opazovana populacija prevelika za določitev vseh parametrov, ki so potrebni v raziskavi. ...

Zastava (geometrija)

Zastava je v geometriji zaporedje stranskih ploskev politopa, kjer je vsaka stranska ploskev vključena v naslednji tako, da vsaki razsežnosti pripada samo ena stranska ploskev. Zastavo ψ lahko tudi definiramo za n-politop kot množico { F −1, F 0. ...

Zlepek

Zlépek je v matematičnem področju numerične analize posebna krivulja, ki je določena deloma s polinomi. Angleški izraz spline izhaja iz prilagodljive naprave, ki so jo uporabljali ladjedelci in načrtovalci za risanje gladkih oblik. Pri interpolac ...

Znanstveni zapis

Znanstveni zapis je način zapisovanja števil, ki prilagodi prevelike ali premajhne vrednosti da so ustrezno zapisane v standardnem desetiškem zapisu. Znanstveni zapis ima več uporabnih lastnosti in ga večinoma uporabljajo znanstveniki, matematiki ...

Zuckermanovo število

Zuckermanovo število je v matematiki celo število, ki je v danem številskem sestavu deljivo s produktom svojih števk. Za dano celo število n z m števkami d x v bazi b, če velja, da: ∏ i = 1 m d i ∣ n, {\displaystyle {\prod _{i=1}^{m}d_{i}}\mid n\ ...

Zunanji produkt

Zunánji prodúkt je v linearni algebri računska operacija z vektorji. Zunanji produkt je posplošitev vektorskega produkta, le da je rezultat v tem primeru število. Zunanji produkt označimo z znakom Λ. Če sta v kartezični ravnini podana vektorja a ...

Zvezda (teorija grafov)

Zvezda je v teoriji grafov polni dvodelni graf K 1, n, drevo z enim notranjim stičiščem in n listi. Zvezda s 3 povezavami se imenuje šapa. Zvezda, ki po definiciji ni drevo, je S 0. Zvezda S n je po povezavah elegantna pri sodem n, in neelegantna ...

Darvinizem

Darvinizem je posebna oblika pozitivizma, katere utemeljitelj je Charles Darwin s svojim delom O izvoru vrst. V tem svojem delu je Darwin postavil temelj nauku o evoluciji, ki temelji na naravnem izboru najmočnejših predstavnikov določene vrste. ...

Evolucija konja

Evolucijski razvoj današnjega konja lahko izsledimo tudi do šestdeset milijonov let v preteklost. Prvi predhodniki konja so se verjetno razvili na območju jugovzhodnega dela Severne Amerike, še preden so se litosferske plošče začele razmikati in ...

Evolucija ptic

Evolucija ptic in njihovih letalnih sposobnosti je bil postopna in je trajala milijone let. Telesna zgradba začetnih oblik je morala omogočati razvoj letalnih sposobnosti. Ker se je ohranilo zelo malo okamnin prvih ptičev, manjkajo posamezne razv ...

Informacijska družba

Informacijska družba je družba, v kateri je manipulacija s podobo, razporeditvijo, razširjenostjo in uporabo informacij, pomembno ekonomsko, politično in kulturno delovanje. Ekonomija znanja je njen ekonomski dvojnik, kjer je bogastvo ustvarjeno ...

Koevolucija

Koevolucija je sprememba genetske sestave enega organizma ali organske vrste, ki nastane kot odgovor na spremembo genetske sestave drugega organizma ali organske vrste. To pomeni, da na koevolucijske spremembe striktno vplivajo samo biotski dejav ...

Miller–Ureyev poskus

Miller–Ureyev poskus ali Miller–Ureyev eksperiment je bil poskus, s pomočjo katerega so simulirali razmere, ki naj bi na vladale na zgodnji Zemlji, in ob tem testirali kemijski izvor življenja. Eksperiment se je v svoji osnovi opiral na hipotezo ...

Sebični gen

Sebíčni gén je osredni pojem neo-darvinistične teorije, po kateri tekmujejo za preživetje in razplod geni ne glede na osebke ali skupine osebkov, ki predstavljajo neko rastlinsko ali živalsko vrsto. Novost evolucijskega pogleda teorije sebičnega ...

Materializem

Materíalizem označuje filozofski pogled na svet, po katerem ima materija glavni pomen, zavest in mišljenje pa sta drugotnega pomena. Nasprotje materializmu je idealizem. Materialistično razumevanje človeka in sveta je staro skoraj kot filozofija ...

Zakaj sploh kaj obstaja

Vprašanje" Zakaj sploh kaj obstaja? "ali" Zakaj je na svetu nekaj, ne pa nič? "je slavno vprašanje, ki so ga obravnavali že skoraj vsi filozofi, med njimi tudi Gottfried Wilhelm Leibniz, Ludwig Wittgenstein in Martin Heidegger, ki je to vprašanje ...

Naravna katastrofa

Naravna katastrofa je posledica delovanja naravnega pojava, ki ga označujemo za naravno tveganje in ima izrazito negativne posledice za človeško skupnost na prizadetem območju.

Dust Bowl

Dust Bowl je bila serija peščenih viharjev v osrednjih deželah Združenih držav Amerike, ki jih je povzročila dolgotrajna suša in neprimerni načini obdelovanja zemlje v kmetijstvu. Peščeni viharji so se začeli v 30. letih 20. stoletja ter si sledi ...

Izbruh vulkana Fuego 2018

Izbruh vulkana Fuego leta 2018 je bil serija vulkanskih eksplozij in piroklastičnih tokov iz Volcán de Fuego v Gvatemali v nedeljo, 3. junija 2018. Izbruh je vključeval laharje, piroklastične tokove in oblake vulkanskega pepela, ko skoraj ni bilo ...

Krakatav

Krakatav je vulkanska otoška reliefna oblika, ki leži v Sundskem prelivu med Sumatro in Javo v Indoneziji. Je kaldera in je del vulkanske otoške skupine, ki obsega štiri otoke, od katerih sta dva Lang in Verlaten ostanka prejšnje vulkanske zgradb ...

Minojski izbruh

Minojski vulkanski izbruh Tere okoli 1600 pr. n. št. je bil eden največjih na Zemlji. Uničil je otok Tero skupaj z minojskimi mesti v neposredni okolici in na severni obali Krete, kar je pripomoglo k nazadovanju minojske kulture. Poleg tega je iz ...

Množično izumrtje

Množično izumrtje je nagel padec raznovrstnosti in številčnosti flore in favne. Zgodi se, ko naraste stopnja izumiranja napram stopnji speciacije. Ker je večina biomase na Zemlji mikrobna in jo je zaradi tega težko opazovati, so zabeležena izumir ...

Vesoljni potop

Najbolj znan opis tega dogodka je svetopisemska zgodba o Noetu in njegovi barki glej članek Noe, vendar pa to ni edina verzija zgodbe. Vesoljni potop se pojavlja tudi v grški mitologiji zgodba o Devkalionu, sumersko-babilonski mitologiji zgodba o ...

Vročinski val v Evropi (2003)

Leta 2003 je Evropo prizadel najhujši vročinski val po letu 1540. Med najbolj prizadetimi območji so bile države zahodne in srednje Evrope. Največje posledice je utrpela Francija, hudo prizadete pa so bile tudi Portugalska, Nizozemska, Španija, I ...

Poplavna ravnica

Poplavna ravnica ali poplavno območje je zemljišče v bližini potoka ali reke, ki se razteza od brega kanala do roba doline in ima poplave, ko je visoka voda. Poplavno pot sestavljajo rečni kanal in sosednja območja, ki dejavno sodelujejo pri popl ...

Vrtoglavica

Vrtoglávica ali vertigo je občutek, da se predmeti vrtijo okoli človeka ali pa da se sam vrti; smer vrtenja je odvisna od strani vzdraženega labirinta, ravnina vrtenja pa od vzdraženega polkrožnega kanala. Navadno se pojavlja s slabostjo in nista ...

Sistem

Sistém, in prej grškega σύστημα) je načrt, red, urejena celota kake doktrine. V znanosti je sistem tudi sestav preprostejših delov, ki je dovolj ločen od okolice. Za pojem sistema je značilno, da bodisi zajema vse možne elemente sistem aksiomov, ...

Informacijski sistem

Sistem je katerakoli skupina komponent, ki so v medsebojni interakciji/ relaciji za doseganje predhodno definiranih ciljev. Informacijski sistem kratica: IS je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi informacijami ...