ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31

Johann David Köhler

Johann David Köhler, nemški zgodovinar in univerzitetni učitelj, * 18. januar 1684, Colditz, † 10. marec 1755, Göttingen. V svojem znanstvenem delu se je posvetil preučevanju rimskih kovancev, antičnega orožja in rodoslovju. Velja tudi za enega o ...

Josip Korošec

Korošec je leta 1936 diplomiral na beograjski filozofski fakulteti iz klasične filologije in se nato specializiral v Pragi kjer je 1939 na Karlovi univerzi tudi doktoriral z disertacijo Ljubljansko barje v prazgodovini. Od leta 1939 do 1945 je bi ...

Franc Kos (zgodovinar)

Franc Kos je od leta 1874 do 1878 na dunajski univerzi študiral zgodovino, zemljepis in kot tretji predmet slavistiko in prav tam 1881 doktoriral iz antične zgodovine Makedonije. Od 1880 do 1911 je bil srednješolski profesor v Ljubljani, Kopru in ...

Karel Kovač

Karel Kovač, slovenski zgodovinar, * 3. oktober 1880, Ljubljana, † 24. oktober 1917, Tolmin. Karel Kovač, zgodovinar, rojen v Ljubljani, padel v prvi svetovni vojni v bitki pri Tolminu je študiral zgodovino v Gradcu in pozneje od leta 1903 do 190 ...

Janez Kramar

Kramar je leta 1940 diplomiral na ljubljanski filozofski fakulteti. Maja 1942 je odšel v partizane, po demobilizaciji 1948 se je zaposlil v Muzeju narodne osvoboditve v Ljubljani. Od leta 1956 do 1974 je bil ravnatelj Pokrajinskega muzeja v Kopru ...

France Leben

Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1954. Doktoriral je na zagrebški univerzi leta 1971. Med letoma 1964 in 1966 je študiral na univerzi v Heidelbergu. Bil je Humboldtov štipendist. Med letoma 1955 in 1971 je bil zaposlen na In ...

Vlado Lorber

Po opravljeni petletki je obiskoval meščansko šolo v Celju, nato v letih 1924 - 1928 učiteljišče v Mariboru, ter leta 1933 opravil učiteljski ispit. Svojo učiteljsko pot je začel v Gornji Radgoni, nato v Šentilju. Leta 1935 je prišel v Cerkvenjak ...

Konrad Mannert

Konrad Mannert, nemški zgodovinar, geograf in univerzitetni učitelj, * 17. april 1756, Altdorf bei Nürnberg, † 27. september 1834, München. Mannert je predaval zgodovino na Univerzah v Altdorfu, v Würzburgu in v Münchnu. Najbolj je poznan po delu ...

Al-Masudi

‎ Abu al-Hasan Ali ibn al-Husajn al-Masudi, arabski zgodovinar, geograf, popotnik in filozof, * okoli 890, Bagdad, Irak, † september 957, Kairo, Egipt.

Viktor Meier

Viktor Meier, švicarski novinar, publicist in zgodovinar, * 30. julij 1929, Winterthur, Švica, † 22. november 2014. Večino novinarske kariere je posvetil Jugoslaviji in jugovzhodni Evropi. Veljal je za enega najboljših in najbolje obveščenih novi ...

Ivan Mlinar (zgodovinar)

Ivan Mlinar, slovenski zgodovinar, * 18. december 1897, Loka pri Zidanem Mostu, † 29. avgust 1980, Celje. Mlinar je leta 1925 diplomiral na ljubljanski Filozofski fakulteti. Po končanem študiju je poučeval na gimnaziji v Murski Soboti in od 1928 ...

Josip Mravljak

Josip Mravljak se je rodil v Vuzenici, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Po končani osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Mariboru, kjer je leta 1912 maturiral. Želel je študirati veterino in farmacijo, vendar je misel zaradi osebnih razlogov ...

Ivan Nemanič

Ivan Nemanič, slovenski arhivist, * 19. april 1931, Slamna vas, † 4. januar 2021 Nemanič je kot upokojeni sodelavec Arhiva Republike Slovenije znan predvsem po svojem prispevku na področju varstva in predstavljanja slovenske filmske dediščine. Di ...

Marcantonio Nicoletti

Marcantonio Nicoletti, furlanski kronist, * ~ 1536, Čedad, † 21. april 1596, Čedad. Šolal se je v rojstnem kraju in tam opravljal notarski poklic. V službi je bil tudi na občini v Čedadu ter pisar samostana Santa Maria in Valle v Čedadu. Napisal ...

Bogdan Ciril Novak

Novak je leta 1944 diplomiral na ljubljanski PF ter 1955 magistriral in 1961 doktoriral iz zgodovine na čikaški univerzi Loyola z disertacijo o etničnih in političnih vidikih boja za Trst 1943-1954. Po umiku iz Slovenije 1945 je poučeval na več t ...

Slavica Pavlič

Slavica Pavlič, slovenska zgodovinarka, * 22. september 1929, Zemun, Srbija, † 17. junij 2020. Pavličeva je leta 1956 diplomiral iz zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Do 1961 je bila profesorica na gimnaziji v Idriji, nato je delala k ...

Peter Petru

Peter Petru, slovenski arheolog, * 15. december 1930, Laško, † 20. april 1983, Ljubljana. Petru je diplomiral 1955 na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na isti fakulteti 1966 doktoriral Hišaste žare Latobikov. Kot izredni profesor je od 1975 pr ...

Ljudmila Plesničar Gec

Ljudmila Plesničar je študirala arheologijo v Ljubljani, kjer je leta 1956 diplomirala. Doktorirala je iz predmeta arheologija leta 1975 v Ljubljani. Njena prva zaposlitev na arheološkem področju je bila v Kopru, od leta 1961 do upokojitve pa je ...

Franc Pokorn

Obiskoval je ljudsko šolo v Škofji Loki, nato gimnazijo v Ljubljani, pri maturi leta 1884 je bil odklonjen za eno leto; ker je pozno študiral in morda tudi zaradi samozavestne in ponosne narave, se ni vnovič javil k izpitu in zato tudi ni pozneje ...

Karel Jožef Prenner

Rodil se je v Škofji Loki protipisarju Ignacu, umrl pa je za kapjo v Stični. Med 1818 in 1834 je bil aktuar državnega gospostva v Škofji Loki, od 1835 do 1941 pa aktuar verozakladniškega gospostva v Stični.

Gerhard Ritter

Gerhard Ritter, nemški zgodovinar, * 6. april 1888, Bad Sooden-Allendorf, † 1. julij 1967, Freiburg. Bil je predavatelj zgodovine na Univerzi v Heidelbergu 1918-23, v Hamburgu 1923-25 in v Freiburgu 1925-56. Sprva se je posvetil preučevanju sredn ...

Sima Čjan

To je ime in priimek kitajske osebe; priimek je Sima 司馬. Sima Čjan, kitajski pisec in zgodovinar, * okoli 145 pr. n. št., † 86 pr. n. št. Sima Čjan je bil prefekt Velikih pisarjev 太史令 dinastije Han. Velja za očeta kitajskega zgodovinopisja, ...

France Stare

France Stare, slovenski arheolog, * 13. april 1924, Šmartno pri Litiji, † 18. avgust 1974, Ljubljana. Diplomiral je leta 1948, doktoriral pa 1952 na Filozofski fakulteti v Ljubljani z disertacijo o Vačah Prazgodovinske Vače, 1954. Kot Humboldtov ...

Tit Livij

Tit Livij, rimski zgodovinar, * okoli 59 pr. n. št., Padova, † 17 n. št. Izučil se je za retorika in filozofa. Od leta 29 pr. n. št. je živel v Rimu. Okrog leta 8 je bil učitelj poznejšega cesarja Klavdija. Njegovo največje in najpomembnejše delo ...

Ernest Turk

Turk je osnovno šolo in gimnazijo 1906–1914 obiskoval v Ljlubljani, nato je študij zemljepisa in zgodovine, do vpoklica k vojakom, nadaljeval na univerzi v Gradcu. Boril se je na soški in ruski fronti. Leta 1916 je prešel k Rusom in se priključil ...

Pavle Urankar

Ljudsko šolo je obiskoval v Češnjicah 1909-1911 in Kamniku 1911-1914, gimnazijo pa v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani 1914-1922. Nato je študiral zgodovino in zemljepis na FF v Beogradu in 1927 diplomiral. Zaposlen je bil kot po ...

Vlado Valenčič

Vlado Valenčič, slovenski pravnik, ekonomist, arhivist in zgodovinar, * 26. november 1903, Trnovo, † 7. december 1999, Ljubljana.

Jurij Ivanovič Venelin

Jurij Ivanovič Venelin, rusinsko-ukrajinski zgodovinar, zdravnik, slavist, filolog in publicist, * 4. maj 1802, Nagy-Tibava, Ogrska, † 7. april 1839, Moskva, Ruski imperij. Venelin velja za pionirja ruske bolgaristike.

Aleksander Videčnik

Aleksander Jakob Videčnik, slovenski zgodovinar in urednik, * 11. december 1920, † 6. marec 2019. Bil je višji upravni delavec in upokojeni direktor Celjske mestne hranilnice. Raziskoval je zadružništvo in hranilništvo, posebno pa delovanje Mihae ...

Andrej Vovko

Andrej Vovko, slovenski zgodovinar, * 22. marec 1947, Seeboden, Avstrija † 5. september 2015 v Ljubljani. Rodil se je v Seebodnu na avstrijskem Koroškem begunskim staršem Vladimirju in Vidi, rojeni Lovrenčič, a se je z mamo kmalu vrnil v domovino ...

Ernst Florian Winter

Ernst Florian Winter, avstrijsko-ameriški zgodovinar in politolog, * 16. december 1923, Dunaj, Avstrija, † 16. april 2014. Ernst Florian Winter je emigriral leta 1938 s svojim očetom Ernstom Karlom Winterjem v ZDA. Tam je študiral na Michiganski ...

Anton Zorn

Anton Zorn je maturiral v Ljubljani leta 1953, nato pa 1959 diplomiral iz zgodovine na oddelku za zgodovino ljubljanske Filozofske fakultete. Po diplomi je bil krajši čas kustos muzeja v Škofji Loki, kjer je urejal gradivo o NOB. Že septembra 196 ...

Milan Ževart

Od 1938 je obiskoval gimnazijo v Celju, 1941 prenehal šolanje zaradi okupacije. Od avgusta 1943 je delal kot aktivist OF v okrajih Šentilj pod Turjakom, Lovrenc na Pohorju, Slovenj Gradec in Šoštanj. Od 1944 je bil nekaj časa borec v Tomšičevi br ...

Jože Žontar

Jože Žontar, sin zgodovinarja Josipa Žontarja, je 1950 končal gimnazijo v rojstnem kraju. Leta 1955 je diplomiral na ljubljanski filozofski fakulteti in prav tam 1977 doktoriral z disertacijo Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. ...

Anathon Aall

Anathon se je rodil očetu Nielsu Antonu Aallu 1833–1896, ki je bil vikar in materi Mathildi Susanni Dahl 1842–1910. Njegov brat je bil kasnejši pravnik in fašistični politik Herman Harris Aall. Njegov ded je bil Hans Cato Aall, njegov pra praded ...

Aaron Aaronsohn

Aaron Aaronsohn, judovski agronom, botanik v Palestino, popotnik, podjetnik in sionistični politik, * 1876, Bacău, Romunija, † 15. maj 1919. Znan je predvsem po odkritju žitne progaste rje Triticum dicoccoides, za katero je bil prepričan, da je" ...

Jelisava Adamič

Jelisava Adamič, slovenska agronomka, mikrobiologinja * 9. avgust 1929, Bistra, Vrhnika, † 2014, Bohinj. Po diplomi iz agronomije 1954 na ljubljanski Agronomsko gozdarski fakulteti je 1974 doktorirala na Tehnološki fakulteti Univerze v Zagrebu. S ...

Milan Adamič

Milan Adamič, slovenski pedagog, psiholog, didaktik, * 1938, Videm-Dobrepolje, † 4. marec 2019. Bil je profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je predaval od leta 1993 do leta 2008.

Camillo Agrippa

Camillo Agrippa, italijanski sabljač, inženir, renesančni arhitekt in matematik, *?, okoli 1595. Agrippa je najbolj znan po uvedbi geometrije v preučevanje sabljanja.

Rudi Ahčan

Diplomiral je 1943 na rudarskem oddelku ljubljanske Tehniške fakultete in 1965 doktoriral iz tehniških znanosti na beograjski univerzi. Strokovno se je izpopolnjeval Nemčiji, Belgiji in Poljski. Leta 1966 je bil izvoljen za izrednega in 1972 za r ...

Friedrich Ahn

Friedrich Ahn, nemški bibliograf in slavist, * 5. maj 1861, Celje, † 16. september 1916, Gradec. Friedrich Ahn je do 1879 obiskoval gimnazijo v Ljubljani, nato študiral klasično filologijo, staro zgodovino in slavistiko v Gradcu, kjer je 1889 dok ...

William Foxwell Albright

William Foxwell Albright, ameriški jezikoslovec, orientalist, strokovnjak za Biblijo in arheolog, * 24. maj 1891, † 19. september/20. september 1971. Rodil se je v Čilu, doktoriral na Univerzi Johnsa Hopkinsa, kjer je bil predstojnik Ameriškega s ...

Gordon Allport

Gordon Willard Allport, ameriški psiholog, * 11. november 1897, Montezuma, Indiana, ZDA, † 9. oktober 1967, Cambridge, Massachusetts, ZDA. Bil je eden izmed prvih psihologov, ki so se osredotočili na preučevanje osebnosti.

Jozef Ambruš

Na filozofski fakulteti v Bratislavi je v letih 1934 - 1937 študiral slavistiko in klasično filologijo, vmes se je strokovno izpopolnjeval v Krakovu 1935 in Ljubljani 1937. V letih 1939/1940 je bil lektor za slovenščino v Bratislavi, od leta 1964 ...

Benedict Anderson

Benedict Richard OGorman Anderson, ameriški politolog, * 26. avgust 1936, Kunming, Kitajska, † 13. december 2015, Batu, Vzhodna Java, Indonezija. Zaslužni profesor mednarodnih študij na Univerzi Cornell je bil specialist za Vzhodno Azijo, širše p ...

Lidija Andolšek-Jeras

Lidija Andolšek-Jeras, slovenska ginekologinja, profesorica in akadémkinja, * 30. julij 1929, Brvace, † 18. december 2003, Ljubljana. Andolšek-Jeras je delovala kot redna profesorica za ginekologijo in porodništvo Medicinske fakultete Univerze v ...

Leopold Andree (inženir)

Leopold Andree mlajši, slovenski inženir elektrotehnike, strojnik * 20. december 1910, Ljubljana, † 5. avgust 1992, Ljubljana. Znanstveno-raziskovalno je deloval na področju parnih kotlov in kakovosti zgorevanja.

Leopold Andree (učitelj)

Leopold Andrée, slovenski fizik in matematik, * 14. november 1879, Novo mesto, † 8. julij 1952, Ljubljana. Diplomiral je 1906 na dunajski Filozofski fakulteti. Po končanem študiju je poučeval fiziko in matematiko na srednjih šolah v Ljubljani 190 ...

Alfredo Andreini

Alfredo Andreini, italijanski zdravnik in entomolog, * 27. julij 1870, Firence, Italija, † 11. december 1943, Lippiano, Italija. Andreini je zbral veliko zbirko žuželk, predvem z Zelenortskih otokov 1908, Libije 1913 in Eritreje. Sodeloval je z z ...

Oleg Konstantinovič Antonov

Oleg Konstantinovič Antonov, ruski letalski konstruktor, * 25. januar 1906, vas Trojci, danes Podolski rajon, Moskovska oblast, Rusija, † 4. april 1984, Kijev, Ukrajina, Sovjetska zveza.