ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 289

Hiperion (luna)

Za druge pomene glejte Hiperion razločitev. Hipérion je Saturnov naravni satelit. Luno so leta 1848 odkrili William Cranch Bond, George Phillips Bond in William Lassell. Oblika Hiperiona je zelo nepravilna, vrtenje kaotično, njegov izgled pa je p ...

9 Metida

Asteroid Metida je kot edini asteroid odkril Andrew Graham 25. aprila 1848. Na Irskem je bil z opazovanji odkrit samo ta asteroid. Ime je dobil po Metidi, ki je bila hčerka Tetije in Okeana iz grške mitologije. Najprej je dobil ime Tetija, kar pa ...

10 Higeja

Asteroid je odkril 12. aprila 1849 Annibale de Gasparis v Neaplju Italija. Ime je dobil po Higiei, ki je bila boginja zdravja v grški mitologiji in hčerka Asklepija. Predstojnik Observatorija v Neaplju je dal ime asteroidu Boubonska Higeja. V let ...

11 Partenopa

11. maja 1850 ga je odkril Annibale de Gasparis 1819 – 1892 v Neaplju. Asteroid Partenopa je bil njegov drugi od devetih odkritih asteroidov. Partenopa je bila ena izmed siren, ustanoviteljica mesta Neaplja v grški mitologiji. Prvi odkriti astero ...

13 Egerija

Asteroid je 2. novembra 1850 odkril Annibale de Gasparis 1819 – 1892. Imenoval ga je Urbain J. J. Le Verrier, ki je z izračuni pomagal odkriti Neptun. Egerija je bila boginja po nekaterih virih je bila nimfa mesta Aricia v Italiji.

Ariel (luna)

Ariel je dvanajsti od Uranovih znanih naravnih satelitov. Odkril ga je Lassell leta 1851. Ariel je nagajiv zračni duh v Shakespearjevem delu The Tempest. Ariel in Titania sta si precej podobna, čeprav je Titania za 35 odstotkov večja. Vse Uranove ...

15 Evnomija

15 Evnomija je velik asteroid v glavnem asteroidnem pasu. Je največji kamniti asteroid. Pripada asteroidni družini Evnomiji, ki ima po njem tudi ime.

Umbriel (luna)

Umbriel je trinajsti od Uranovih znanih satelitov in tretji največji. Odkril ga je William Lassell leta 1851. Umbriel je oseba iz dela Alexandra Popa The Rape of the Lock. Umbriel in Oberon izgledata precej podobno, čeprav je Oberon 35% večji. Vs ...

19 Fortuna

Asteroid Fortuna je eden izmed največjih asteroidov v asteroidnem pasu. Njegov premer je 225 km.Sestavljen je podobno kot Cerera. Ima temno površino, ki vsebuje enostavne organske snovi tudi tolin. Na površini kaže tudi sledi vesoljske erozije. N ...

20 Masalija

20 Masalija je asteroid v glavnem asteroidnem pasu. Pripada asteroidni družini Masaliji, ki ima po njem tudi ime.

18 Melpomena

Njegov albedo je 0.223. Za pot okrog Sonca potrebuje 3.48 let. Njegova tirnica je nagnjena proti ekliptiki za 10.126°. Okrog svoje osi se zavrti v 11.573 urah.

16 Psiha

Asteroid je odkril Annibale de Gasparis 1819 – 1882 17. marca 1852. Ime je dobil po grški ženski z imenom Psiha. Prvih 15 odkritih asteroidov je dobilo tudi svoj znak. Asteroid Psiha je prvi, ki ga ni dobil.

24 Temida

24 Temida je eden izmed največjih asteroidov iz asteroidnega pasu. Temida je tudi največji asteroid v asteroidni družini Temide.

29 Amfitrita

Amfitrita je eden izmed največjih asteroidov, verjetno tretji po velikosti. Večja sta še samo 15 Evnomija in 3 Juno. Asteroida 7 Iris in 532 Herkulina pa imata podobno velikost. Verjetno ni popolnoma trdno telo, ker je njena gostota prenizka za t ...

31 Evfrozina

Evfrozina je eden izmed večjih asteroidov, po velikosti je osmi v glavnem asteroidnem pasu. Predstavlja 1 % vse mase celotnega asteroidnega pasu. Je precej temen asteroid z navideznim sijem približno +10.2, kar je šibkejše kot ostalih 30 do takra ...

33 Polihimnija

Asteroid je odkril Jean Chacornac 1823 – 1873 28. oktobra 1854. Ime je dobil po Polihimniji iz grške mitologije. Polihimnija je bila muza svetih himen.

32 Pomona

Asteroid je odkril Hermann Mayer Salomon Goldschmidt 1802 – 1866 26. oktobra 1854. Ime je dobil po Pomoni iz rimske mitologije. Pomona je bila boginja sadnega drevja.

37 Fides

Asteroid je odkril Karl Theodor Robert Luther 1822 – 1900 5. oktobra 1855. Ime je dobil po Fides, boginji zvestobe iz rimske mitologije. Asteroid ima tudi astronomski simbol.

35 Levkoteja

Asteroid je odkril Karl Theodor Robert Luther 1822 – 1900 19. aprila 1855. Ime je dobil po Levkoteji, boginji morja iz grške mitologije. Asteroid ima tudi astronomski simbol.

40 Harmonija

Asteroid je odkril Hermann Mayer Salomon Goldschmidt 1802 – 1866 31. marca 1856. Ime je dobil po Harmoniji, boginji složnosti iz grške mitologije. Ime označuje tudi konec krimske vojne.

42 Isis

Asteroid je odkril Norman Robert Pogson 1829 – 1891 23. maja 1856. Ime je dobil po Izidi Izis, ki je grško ime boginje iz staroegipčaske mitologije.

47 Aglaja

Asteroid je odkril Karl Theodor Robert Luther 1822 – 1900 15. septembra 1857. Ime je dobil po Aglaji, ki je bila ena izmed harit v grški mitologiji.

43 Ariadna

43 Ariadna je velik asteroid v glavnem asteroidnem pasu. Je največji kamniti asteroid. Pripada asteroidni družini Flora v kateri je drugi največji asteroid.

48 Doris

Asteroid je odkril Hermann Mayer Salomon Goldschmidt 1802 – 1866 19. septembra 1857. Ime je dobil po Doris, ki je bila ena izmed okeanid v grški mitologiji.

56 Meleta

Asteroid je odkril Hermann Mayer Salomon Goldschmidt 1802 – 1866 9. septembra 1857. Ime je dobil po Meleti, ki je bila muza meditacije v grški mitologiji.

44 Nisa

44 Nisa je asteroid v glavnem asteroidnem pasu. Spada med redke asteroide tipa E. Pripada asteroidni družini Nisa. Verjetno je največji asteroid iz skupine asteroidov tipa E.

49 Pales

Asteroid je odkril Hermann Mayer Salomon Goldschmidt 1802 – 1866 19. septembra 1857. Ime je dobil po Pales, ki je bila boginja pastirjev v rimski mitologiji.

50 Virginija

Asteroid je odkril James Ferguson 1797 – 1867 4. oktobra 1857. Neodvisno ga je odkril tudi Karl Theodor Robert Luther 1822 – 1900 19. oktobra istega leta, ki pa je prvi objavil odkritje. Ni popolnoma jasno po kom se asteroid imenuje. Verjetno se ...

52 Evropa

Evropa je po prostornini sedmi največji asteroid, po masi pa je šesti največji. Vsebuje malo manj kot 2 % vse mase v glavnem asteroidnem pasu. Evropa je zelo temen ogljikov asteroid tipa C. Je četrti največji te vrste asteroidov. Kroži zelo blizu ...

51 Nemausa

Asteroid je odkril francoski ljubiteljski astronom Joseph Jean Pierre Laurent umrl 1900 22. januarja 1858. To je bil njegov edini odkriti asteroid. O astronomu je zelo malo znanega. Asteroid je odkril v zasebnem observatoriju, ki ga je zapustil B ...

61 Danaja

Asteroid je odkril Hermann Mayer Salomon Goldschmidt 1802 – 1866 9. septembra 1860. Ime je dobil po Danai, ki je bila mati Perzeja v grški mitologiji.

60 Eho

Asteroid je odkril James Ferguson 1797 – 1867 14. septembra 1860. Ime je dobil po Eho, ki je bila nimfa zelo je imela rada svoj glas v grški mitologiji.

62 Erata

Asteroid sta odkrila Oskar Lesser 1830 – 1887 in Wilhelm Julius Foerster 1832 – 1921 14. septembra 1860. Ime je dobil po Erato, muzi lirske poezije v grški mitologiji.

58 Konkordija

58 Konkordija je asteroid v glavnem asteroidnem pasu. Pripada družini asteroidov Nemeza. Včasih so celotno družino Nemeza po njem imenovali družina Konkordija

64 Angelina

Asteroid je odkril Ernst Wilhelm Leberecht Tempel 1821 – 1889 4. marca 1861. Tempel je bil zelo uspešen odkritelj kometov. Asteroid Angelina pa je bil njegov prvi odkriti asteroid.

67 Azija

Asteroid je odkril Norman Robert Pogson 1829 – 1991 17. aprila 1861. Asteroid je poimenovan po Aziji, Titanki iz grške mitologije. Lahko pa se imenuje tudi po Aziji, ker je bil to prvi asteroid, ki so ga odkrili iz Azije.

72 Feronija

Asteroid je odkril Christian Heinrich Friedrich Peters 1813 – 1890 29. maja 1861. Asteroid je poimenovan po Feroniji, boginji plodnosti iz rimske mitologije.

68 Leto

Asteroid je odkril Karl Theodor Robert Luther 1822 – 1900 29. aprila 1861. Asteroid je poimenovan po Leto, ki je bila mati Apolona in Artemide v grški mitologiji.

75 Evridika

Asteroid je odkril Christian Heinrich Friedrich Peters 1813 – 1890 22. septembra 1862. Asteroid je poimenovan po Evridiki ženi Orfeja iz grške mitologije.

76 Freja

Asteroid je odkril Heinrich Louis dArrest 1822 – 1875 21. oktobra 1862. Asteroid je poimenovan po Freyji, nordijski mitološki boginji plodnosti, ljubezni, spolnosti, pa tudi vojne, prerokb in privlačnosti.

77 Friga

Asteroid je odkril Christian Heinrich Friedrich Peters 1813 – 1890 12. novembra 1862. Asteroid je poimenovan po boginji Frigi iz nordijske mitologije.

73 Klitija

Asteroid je odkril Horace Parnell Tuttle 1839 – 1923 7. aprila 1862. Asteroid je poimenovan po nimfi Klitiji, ki je ljubila Apolona, iz grške mitologije.

78 Diana

Asteroid Diana obkroži Sonce v 4.24 letih. Njegova tirnica ima izsrednost 0.207, nagnjena pa je za 8.688° proti ekliptiki. Njegov premer je 120.6 km, okrog svoje osi pa se zavrti v 7.225 urah.

79 Evrinoma

Asteroid je odkril James Craig Watson 1838 – 1880 14. septembra 1863. Asteroid je poimenovan po eni izmed mnogih žensk z imenom Evrinoma iz grške mitologije.

82 Alkmena

Asteroid je odkril Karl Theodor Robert Luther 1822 – 1900 27. novembra 1864. Asteroid je poimenovan po Alkmeni, materi Herakleja iz grške mitologije.

81 Terpsihora

Asteroid je odkril Ernst Wilhelm Leberecht Tempel 1821 – 1889 30. septembra 1864. Asteroid je poimenovan po Terpsihori, muzi plesa iz grške mitologije.

83 Beatriče

Asteroid je odkril Annibale de Gasparis 1819 – 1892 26. aprila 1865. Asteroid je poimenovan po Beatrice Portinari, mladostni ljubezni Danteja Alighierija 1265 – 1321.

85 Io

Asteroid je odkril Christian Heinrich Friedrich Peters 1813 – 1890 25. avgusta 1865. Asteroid je poimenovan po Io, ljubici Zevsa v grški mitologiji.

93 Minerva

93 Minerva je asteroid v glavnem asteroidnem pasu. Pripada družini asteroidov Gefion. Včasih so celotno družino Gefion po njem imenovali družina Minerva

92 Undina

92 Undina je velik asteroid tipa M v glavnem asteroidnem pasu. Je član asteroidne družine Veritas, ki je nastala pred okoli 8 milijoni let.