ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 242

Simultano tolmačenje

Simultano tolmačenje je vrsta tolmačenja, pri katerem tolmač sedi v zvočno izolirani kabini ter govorca posluša s slušalkami, preko mikrofona z le nekaj sekundnim zamikom prenaša sporočilo le-tega v drugi jezik. Simultano tolmačenje se navadno iz ...

Sodno tolmačenje

Sodno tolmačenje je oblika tolmačenja, ki ga izvaja sodno zapriseženi tolmač. Razlika med sodnim prevajanjem in sodnim tolmačenjem je v tem, da gre pri sodnem prevajanju za pisno prevajanje besedil, sodno tolmačenje pa je ustno prevajanje govora. ...

Tolmačenje znakovnega jezika

Tolmačenje znakovnega jezika Tolmačenje znakovnega jezika je vrsta prevajanja oziroma tolmačenja, pri katerem tolmač/ica govorjene besede ponazarja v znakovnem jeziku gluhonemih. Tolmač slišane besede sproti pretvarja v znakovni jezik, ki je razu ...

Učenje tujih jezikov

Učenje tujega jezika je postopek, v katerem govorec spozna pomen oz. semantiko, fonetiko, oblikoslovje, skladnjo in pragmatiko jezika, ki ni njegov materni jezik.

Glavni osumljenec

Glavni osumljenec ali ključni osumljenec je oseba, ki naj bi bila najverjetneje osumljena pri organih pregona, ki preiskujejo kazniva dejanja. Izraz "glavni osumljenec",izhaja iz leta 1931. Izraz "Ključni osumljenec" je bil omenjen že leta 1948. ...

Huliganstvo

Huliganstvo je izraz, ki opisuje vedenje, ki krši družbene norme, pravila, bonton, zakon in splošno destruktivno vedenje. Izraz huliganstvo prihaja po irskem priimku Hooligan in se je pojavil v Veliki Britaniji v poznem 19. stoletju. Opisuje devi ...

Izsiljevanje

Izsiljevanje je dejanje, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti v svojo ali tujo škodo. Izsiljevanja pogosto ostanejo prikrita in nekaznovana, ker je žrtev iz strahu storila, kar je od nje zahteval izsiljevalec in zadeve ni prijavila. Izsiljev ...

Kibernetski kriminal

Kibernetski kriminal oz. računalniška kriminaliteta, računalniški kriminal, je kaznivo dejanje ali prekršek storjen s pomočjo komunikacijskih naprav v omrežju, ki vključuje računalnik in omrežje. Računalnik je morda uporabljen pri izvršitvi kazni ...

Kraj zločina

Kraj zločina je lokacija, ki je povezana s storitvijo kaznivega dejanja in vsebuje fizične dokaze, ki so pomembni za samo preiskavo kaznivega dejanja. Dokazi se zbirajo s strani preiskovalcev kaznivega dejanja in s strani organov pregona. Kraj zl ...

Piratstvo

Za obliko kršenja avtorskih pravic glej Piratstvo avtorske pravice. Piratstvo je plenjenje, ropanje in drugovrsten nasilen kriminal, ki se odvija na morju. Pomorščaki, ki se ukvarjajo s piratstvom zgolj za svojo korist, so pirati in se štejejo za ...

Teorija razbitih oken

Ta članek govori o kriminološki teoriji. Za ekonomsko teorijo glejte Zmota razbitih oken. Za druge pomene glejte Razbita okna. Teorija razbitih oken je kriminološka teorija o postavljanju norm in signalnega efekta v urbanih okoljih, kjer sta pris ...

Mrliška ohladitev

Mrliška ohladitev je ena izmed zgodnjih mrliških sprememb, ki se izraža kot dvoeksponentno zniževanje temperature trupla v skladu z zakoni, ki veljajo za neživa fizikalna telesa. Nastopi vedno, kadar je temperatura okolice nižja od temperature tr ...

Mrliška okorelost

Mrliška okorelost tudi smrtna okorelost je ena izmed zgodnjih mrliških sprememb, ki se izraža kot zakrčenost in otrdelost vseh telesnih mišic vključno z gladkim mišičjem notranjih organov. Nastopi zaradi specifičnih biokemijskih sprememb znotraj ...

Družinsko drevo

Družinsko drevo, rodovnik, tudi rodoslovno, genealoško drevo včasih tudi deblo v splošnem predstavlja v drevesno strukturo urejen zapis posameznikovih prednikov. Namen družinskega drevesa je prikazati krvno sorodstvo oziroma povezave med posamezn ...

Rodoslovna neskladja v Svetem pismu (Geneza)

Rodoslovna neskladja v Svetem pismu se pojavljajo predvsem zaradi metaforičnosti besedila, ki predstavlja polemično temo o dolžini trajanja človeškega življenja. Zaradi znanstvenega pristopa rodoslovja se mnogokrat pojavljajo dvomi o istovetnosti ...

Alani

Alani so bili staroveško nomadsko iransko ljudstvo. Ime Alan je iranska narečna oblika izraza Arjan. Alane, verjetno sorodne Mesagetom, sodobni zgodovinarji povezujejo s srednjeazijskima ljudstvoma Jancai in Aorsi iz kitajskih oziroma rimskih vir ...

Albani (pleme)

Albani so bili ilirsko pleme, ki ga prvič omenja Ptolemaj in ga v svojem delu Geographica okrog leta 150 postavlja na ozemlje rimske province Makedonije. Ime Albani bi lahko izviralo iz latinske besede albus in bi tako lahko pomenilo ljudi, ki so ...

Avtarijati

Avtarijati so bili ilirsko pleme, ki je živelo na področju Tare, kraške planota v zahodni Srbiji nad reko Drino. Avtarijati, katerih mitični oče je bil Iliryios so živeli na področju Tare. Na jugu so mejili na Ardijejce, s katerimi so bili v nene ...

Boji

Boji so bili keltsko pleme. Boji so živeli na dveh lokacijah. Stari viri navajajo, da so sprva živeli na etruščanskem teritoriju v Emiliji v severni Italiji s središčem v Bononii današnja Bologna. Leta 283 pr. n. šr. so se kot zavezniki Etruščano ...

Brú na Bóinne

Brú na Bóinne je območje v grofiji Meath na Irskem na obrežju reke Boyne. Je ena najpomembnejših prazgodovinskih pokrajin na svetu, ki datira v neolitsko obdobje z velikimi megalitskimi prehodnimi grobovi Knowth, Newgrange in Dowth ter okoli 90 d ...

Danajci

Danajci so omenjeni že v Amarnskih pismih iz poznega 14. stoletja pr. n. št. in so morda povezani z "deželo Danuna" pri Ugaritu. Kasneje so jih Egipčani opisovali kot eno od Ljudstev z morja.

Dardanci

Dardanci so bilo ilirski plemenski sklop z močnimi tračanskimi elementi, ki so živeli v Dardaniji, sedanjem Kosovu, južni Srbiji in severni Makedoniji. Dardani so v 6. in 5. stoletju pr. n. št. postali zaradi rudnega bogastva npr. na Kopaoniku ze ...

Filistejci

Filistejci so bili staroveško ljudstvo, naseljeno v Filisteji, ozemlju med Sredozemskim morjem, Sirsko-arabsko puščavo, južnim Libanonom in Mrtvim morjem. Filisteja je danes del Palestine in Izraela. Filistejci so iz Biblije znani po stalnih spor ...

Grevtungi

Grevtungi so bili gotsko ljudstvo, ki je v 3. in. 4. stoletju živelo v Pontski stepi med rekama Dnjester in Don v sedanji Ukrajini. Bili so tesno povezani z gotskimi Tervingi, ki so živeli zahodno od Dnjestra. Vzhodno od Grevtungov so ob Donu živ ...

Hati (Anatolija)

Hati so bili staroveško ljudstvo iz osrednje Anatolije v sedanji Turčiji. Omenjeni so že v obdobju Sargona Akadskega, potem pa so jih do okoli 2000-1700 pr. n. št. postopoma absorbirali indoevropski Hetiti.

Hiksi

Hiksi so bili ljudstvo mešanega izvora, morda iz zahodne Azije, ki se je malo pred letom 1650 pr. n. št. naselilo v vzhodni delti Nila. Prihod Hiksov je privedel do propada Trinajste egipčanske dinastije in označil začetek drugega vmesnega obdobj ...

Histri

Histri so bili etnogenetično nepojasnjena enota. Živeli so na področju današnje Istre. Orientirani so bili na pomorsko, ribiško, trgovsko in piratsko dejavnost. Po njih so poimenovali poseben tip ladje. Histri so se kot plemenska skupnost formira ...

Insubri

Insubri je naziv za keltsko ljudstvo, ki je v 1. tisočletju pr. n. št. živelo na področju današnje Lombardije. Čeprav so v 3. st. p. n. št. imeli popolnoma keltski značaj, del zgodovinarjev verjame, da so nastali z mešanjem keltskih priseljencev ...

Jazi

Jazi so bili keltilizirani Panonci. Jazi so bili ilirsko pleme, ki ga omenjata že Plinij in Ptolemaj in so se v antični dobi naseljevali na področjih okoli Drave. Živeli so od Varaždinskih Toplic po Jasih" lastnikih toplih vrelcev "imenovanih Aqu ...

Kaski

Kaski, tudi Kaški, Kaskijci in Kasgaji, so bili v bronasti dobi ohlapna plemenska zveza neindoevropskih ljudstev, ki so govorili neklasificiran kaški jezik. Po podatkih v hetitskih virih so bili naseljeni v gorati vzhodni pontski Anatoliji med je ...

Kasluhejci

Kasluhejci so bili staroegipčansko ljudstvo, omenjeno v hebrejski Bibliji in z njo povezano književnostjo. Po Prvi Mojzesovi knjigi 10:14 in Prvi kroniški knjigi 1:12 so bili potomci Hamovega sina Micrajima, praočeta Filistejcev. Egipčanska oblik ...

Knowth

Knowth je neolitski prehodni grob in starodavni spomenik, del svetovne dediščine Brú na Bóinne, ki leži 8.4 km zahodno od Droghede na Irskem v dolini reke Boyne. To je največji prehodni grob kompleksa Brú na Bóinne. Sestavljen je iz velike gomile ...

Likijci

Po Herodotu so bili Likijci priseljenci s Krete in pristaši Minosovega brata Sarpedona. Minos jih je zaradi spora z bratom zaradi dečka Mileta, v katerega sta bila oba zaljubljena, izgnal. Naselili so se na ozemlju v Anatoliji, ki je pripadalo So ...

Luvijci

Luvijci so bili skupina indoevropsko govorečih ljudstev iz osrednje, zahodne in južne Male Azije, severnega dela zahodnega Levanta iz bronaste in železne dobe. Govorili so luvijski jezik, indoevropski jezik iz poddružine anatolskih jezikov. Pisal ...

Markomani

Sredi 4. stoletja je Ambrož Milanski pokristjanil Markomane pod kraljico Fritigil. Po Markomanih se imenujejo markomanske rune, za katere poznavalci niso povsem prepričani, da so povezane z njimi. Leta 409 je skupina Markomanov, Kvadov in Burov p ...

Mezi

Mezi so bili verjetno tračansko pleme, ki je živelo v vzhodnih predelih poznejše rimske province Moesia Superior, danes ozemlje Srbije i Moesia Inferior severna Bolgarija. Mezi so živeli severno od Dardancev, zahodno od Cibrice in južno od Donave ...

Molosi

Molosi, antično grško pleme, ki se je že v mikenskem obdobju priselilo v Epir. Njihovi severovzhodni sosedje so bili Haonci, južni pa Tesproti. Severno od njih so živela ilirska plemena. Molosi so bili člani Epirske zveze, dokler niso v tretji ma ...

Newgrange

Newgrange je prazgodovinski spomenik v grofiji Meath na Irskem, ki leži 8 km zahodno od Droghede na severni strani reke Boyne. Zgrajen je bil v neolitskem obdobju okoli 3200 pr. n. št. Spomenik sestavlja velika krožna gomila z notranjim kamnitim ...

Nordwestblock

Nordwestblock je pojem, ki označuje skupino antičnih evropskih ljudstev, ki so naseljevala današnjo Nizozemsko, Belgijo, severno Francijo in zahodni del Nemčije. Njihovo območje so zamejevale reke Maina, Weera, Aller, spodnja Wesera in Ren. Spada ...

Sikuli

Sikuli so bili italsko pleme, v železni dobi naseljeno v vzhodni Siciliji. Njihovi zahodni sosedje so bili Sikani. Po Sikulih je v zgodnji antiki dobila ime Sicilija, ki se je kmalu zatem zlila s kulturo Magnae Graeciae.

Skordiski

Skordiski so bili keltsko pleme, ki se je naselilo v antični dobi na obalah reke Morave na ozemlju današnje Srbije. Skordiski so si leta 292 pr. n. št. pokorili ilirsko pleme Avtariatov, leta 278 pr. n. št. pa so se udeležili plenilskega pohoda v ...

Tavlanti

Tavlanti, ena od največjih skupin ilirskih plemen, ki so živela ob Jadranskem morju na severu današnje Albanije. V grški mitologiji sta imela grško-feničanski kralj Kadem in boginja Harmonija sina Ilirija, ki je bil praoče vseh ilirskih plemen. E ...

Tesproti

Tesproti so bili antično grško pleme, podobno Molosom, ki je prebivalo v kraljestvu Tesprotis v Epirju. Tesproti, Molosi in Haoni so bili glavna plemena severozahodne skupine grških plemen. Na severozahodu so mejili s Haoni in na severu z Mološki ...

Tribali

Tribali so bili močno tračansko pleme, ki je v antični dobi poseljevalo severovzhono Srbijo in severozahodno Bolgarijo. Tribale omenjajo pisatelji od Herodota dalje. Živeli so nekje na območju Velike in Zahodne Morave. Leta 376 pr. n. št. se seli ...

Turduli

Turduli, starodavno keltibersko pleme iz Luzitanije, sorodno Luzitancem. Naseljeni so bili na jugu Portugalske, vzhodni provinci Alentejo in dolini reke Guardiana. Njihovo glavno mesto je bil oppidum Ipolka, v rimskih časih poznan kot Obulcula, k ...

Vinčanska kultura

Vinčanska kultura, znana tudi kot turdaška kultura ali turdaško-vinčanska kultura, je neolitska arheološka kultura v srednji in jugovzhodni Evropi, datirana v obdobje 5700–4500 pr. n. št. Imenovana je po svoji tipični lokaciji Vinča-Belo Brdo, ve ...

Nož

Nòž je orodje za rezanje, ki je največkrat sestavljeno iz jeklenega rezila z ostro konico na eni strani ter ročaja na drugi strani. Možno ga je uporabiti kot orožje.

Kemični svinčnik

Kemični svinčnik je pisalo, ki se v vsakdanjem življenju zelo veliko uporablja. Sestavljen je iz dveh delov, ki sta med seboj povezana in votla, ter sta po navadi iz plastike. V spodnjem delu je vzmet in spodnja polovica mine v zgornjem pa je meh ...

Nalivno pero

Za najstarejšega prednika nalivnega peresa štejemo votlo ptičje pero napolnjeno s črnilom. Nalivno pero je v uporabi že tisočletja. Vendar pa se je prvi napredek pri izdelavi zgodil v antiki, takrat so prišla v uporabo tudi kovinska in lesena per ...

Svinčnik

Svinčnik je pisalo s sredico iz mešanice grafita in gline, obdano z držalom iz lesa, plastike ali podobnega materiala. Večji delež grafita vsebuje svinčnikova mina, bolj mehka je. Če pa je v njej večji delež gline, je trša. Svinčniki z oznako 4B ...