ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22

Alojz Urbančič

Po ljudski šoli v rojstnem kraju je obiskoval učiteljišče v Kopru 1891-1895, potem kot učitelj poučeval 1895 v Kalu nad Kanalom 1895, v Dornberku 1896-1897, opravil strokovni izpit 1897, v Batujah 1898-1902, v Mirnu 1902-1911 tu priredil 1905 raz ...

Štefan Vidic

Vidic je v letih 1811–1818 obiskoval gimnazijo in filozofijo Ljubljani, nato je bil od 1818-1821 adjunkt in suplent na ljubljanski gimnaziji, profesor slovnice v Karlovcu 1821-1822, namestnik prefekta v Rzeszowu na Poljskem 1822-1834, v letih 183 ...

Franc Vodopivec (učitelj)

Franc Vodopivec, slovenski učitelj, * 12. julij 1834, Kamnje, Ajdovščina, † 29. oktober 1912, Gorica. Franc Vodopivec, oče pravnika H. Vodopivca je bil od 1851 osnovnošolski in gimnazijski učitelj v Kobaridu, Gorici, Gospiću in na Reki, od 1871 s ...

Jože Zakovšek

Po maturi na ljubljanskem učiteljišču 1929 je poučeval na osnovnih šolah v različnih krajih, ko je bil 1937 premeščen v Ljubljano na gluhonemnico. Izpit za pouk gluhih je opravil 1939 v Beogradu. Zaradi delovanja pri OF so ga Italijani odpeljali ...

Ivan Zarnik

Novembra 1862 je bil imenovan za začasnega učitelja v Begunjah pri Cerknici, od 1866 v Trnovem pri Ilirski Bistrici, 1868 v Stični. Septembra 1868 je opravil izpit na ljubljanskem učiteljišču in postal 1869 učitelj v Polomu, aprila 1871 se učitel ...

Henrik Zdešar (učitelj)

Po končanem učiteljišču v Ljubljani 1925 je poučeval na osnovnih šolah v Zgornjih Gorjah, Loškem Potoku in Šentjanžu pri Sevnici. Zaradi sodelovanja v NOB je bil leta 1942 interniran v taborišču na Rabu. Po kapitulaciji Italije 1943 je bil med dr ...

Rudolf Zdolšek

Rudolf Zdolšek, slovenski strokovni učitelj sadjarstva, * 8. april 1881, Lemberg pri Novi Cerkvi, † 8. marec 1916, Čistopolj, Tatarstan, Ruski imperij.

Branko Zemljič

Zemljič je nižjo gimnazijo 1901-1904 in učiteljišče 1904–1908 obiskoval v Ljubljani in bil nato učitelj v raznih krajih Savinjske doline. Upokojen je bil leta 1946, vendar bil od 1947–1951 še tajnik II. gimnazije v Celju. Med 1. svet. vojno je bi ...

Ivan Zika

Ivan Zika, slovenski gimnazijski profesor francoščine ter lokalni in šahovski zgodovinopisec, * 17. september 1907, Kamnik, † 17. december 1976, Kamnik.

Vita Zupančič

Vita Zupančič v krstni knjigi Urša, je v letih 1883–1887 obiskovala učiteljišče v Ljubljani, nato učila na osnovnih šolah v Loškem Potoku in Metliki 1890–1892. Od 1902 je bila surdopedagoginja surdopedagog je specialni pedagog za slušno prizadete ...

Vinko Zwitter

Na Dunaju je končal študij na Visoki šoli za svetovno trgovino 1928. Leta 1941 je doktoriral iz trgovskih ved in 1951 opravil profesorski izpit za trgovske akademije. V letih 1929−1941 je bil tajnik Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško, ...

Sebastijan Žepič

Sebastijan Boštjan Žepič, šolnik in jezikoslovec, se je rodil v kmečki družini Antonu in Tereziji Žepič. Po ljudski šoli v Križah je obiskoval gimnazijo v Ljubljani 1844-1851 in se vzdrževal s priložnostnimi zaslužki. Nato je na Dunaju študiral k ...

Franjo Žgeč

Franjo Žgeč je bil rojen v Dornavi pri Ptuju kmetu Francu in Ani Žgeč. Gimnazijo je med letoma 1908 in 1913 obiskoval na Ptuju, nato pa še v Mariboru, kjer je bil kot dijak 6. razreda aprila 1915 vpoklican k vojakom. Poslan je bil na rusko fronto ...

Janko Žirovnik

Gimnazijo je obiskoval v Kranju 1866–1870 in nato učiteljišče v Ljubljani 1870–1873, kjer ga je za glasbo navdušil A. Nedvěd. Po končanem učiteljišču je poučeval v Škofji Loki 1873, Ljutomeru 1873–1874 in Starem trgu pri Ložu 1874–1877, nato je b ...

Josip Žitek

Ljudsko šolo je obiskoval na Kapeli, gimnazijo od 1845 v Mariboru in od 1852 v Zagrebu, kjer je 1853 maturiral. V letih 1853–1856 je študiral matematiko in fiziko na filozofski fakakulteti v Pragi ter bil usposobljen za profesorja v nižjih gimnaz ...

Fani Živec

Ljudsko šolo je obiskovala v rojstnem kraju. Po končanem učiteljišču v Gorici je v letih 1903−1927 poučevala v Dutovljah, ko je bila z odločbo fašistične oblasti premeščena v notranjost Italije. Premestitev je odklonila in se predčasno upokojila. ...

Jakob Žmavc

Ljudsko šolo je obiskoval v Vidmu ob Ščavnici sedaj Sveti Jurij ob Ščavnici in Gornji Radgoni, gimnazijo na Ptuju 1879-1880 in v Mariboru 1880-1887. Leta 1888 je začel študirati zgodovino in zemljepis na univerzi v Gradcu, nadaljeval do 1890 v Pr ...

Ivan Žnidarčič

V rojstnem mestu je obiskoval deško vadnico 1887–1894 in realko 1894-1895, nato dva semestra tehniške visoke šole inženirski oddelek na Dunaju 1895 ter se do 1897 je zaposlil pri državnem kmetijsko-kemičnem preizkuševališču v Gorici kot risar in ...

Jakob Žnidaršič

Žnidaršič je po končani gimnaziji v Ljubljani študiral fiziko in matematiko na Dunaju. Kot gimnazijski profesor je učil v raznih krajih monarhije. Ko je opravil dopolnilna izpita iz fizike za višje gimnazije Dunaj, 1881 in srbohrvaščine kot učneg ...

Fran Žnideršič

Ljudsko šolo je obiskoval v Vidmu, meščansko v Krškem, klasično gimnazijo v Mariboru 1880-1882, Celju 1883-1884 in Zagrebu 1885-1887, kamor se je družina preselila. Klasične jezike in arheologijo je študiral na filozofski fakulteti v Zagrebu, ter ...

Mihael Žolgar

Mihael Žolgar, slovenski gimnazijski profesor in politik, * 25. september 1833, Kačji Dol, † 21. februar 1890, Celje. Gimnazijo je obiskoval v Celju 1850–1858, študiral dve leti bogoslovje v Mariboru in nato v letih 1860–1864 klasično filologijo ...

Bogdan Žolnir

Meščansko šolo 1920–1923 in učiteljišče 1923–1927 je obiskoval v Mariboru. Od 1927 je učil na osnovni šoli v Ribnici na Pohorju, od 1935 v Poljčanah in drugod. Ob okupaciji 1941 so ga Nemci aretirali in z družino izgnali v Srbijo, kjer se je vklj ...

Jože Župančič

Nižjo gimnazijo je obiskoval v Novem mestu in Ljubljani, tu tudi učiteljišče 1914–1919, potem vstopil med Maistrove borce za severno mejo. Kot učitelj je služboval v Škofji Loki 1920–1923, Poljanah nad Škofjo Loko 1923/1924 in od 1924 v Litiji. N ...

Lavoslav Abram

Končal je šolo nižje Vojaške akademije v Beogradu 1930 in do začetka 2. svetovne vojne dosegel čin kapetana 1. razreda stotnik. Služboval je v Celju, Štipu, Kragujevcu, Karlovcu in Dravogradu. Po okupaciji 1941 je živel v Ljubljani. Maja 1942 so ...

Manzakir Absalijamovič Absalijamov

Pred drugo svetovno vojno je bil sprva najvišji obveščevalni častnik Leningrajske fronte 1940, nato pa je predaval na Vojaški akademiji Frunze 1940-41. Med letoma 1941 in 1943 je bil namestnik poveljnika 17. rezervne strelske divizije, nato pa v ...

Vera Aceva

‎ Vera Aceva-Dosta, makedonska komunistka, politična komisarka, prvoborka, partizanka, političarka in narodni heroj, * 24. september 1919, Kraljevina SHS, † 10. november 2006, Skopje, Makedonija.

Wilhelm Adam

Fähnrich 25. januar 1898 major 14. december 1917 generalmajor 1. februar 1930 stotnik 1. oktober 1911 generalporočnik 1. december 1931 nazivni generalpolkovnik 1. januar 1939 polkovnik 1. februar 1927 general pehote 1. april 1935 nadporočnik 28. ...

Ägidius Adamović von Wagstätten

Med septembrom in novembrom 1914 je bil poveljnik 97. pehotnega polka in nato je bil imenovan za poveljnika 15. pehotnega polka; zaradi neuspešnega vodstva je bil zgodaj spomladi 1915 upokojen s činom polkovnika. V času upokojitve je bil 3. avgus ...

Simeon Addobbati

Potem, ko je leta 1866 končal Kadetsko šolo v Mariboru je vstopil v Terezijansko vojaško akademijo, katero je končal 1. septembra 1870 s činom poročnika in bil dodeljen 46. pehotnemu polku. 1. novembra 1883 je bil premeščen v 101. pehotni polk. 1 ...

Ivan Mihailovič Afonin

Leta 1926 je vstopil v Rdečo armado; končal je Leningrajsko konjeniško šolo in Vojaško akademijo Frunze. Dodeljen je bil 9. konjeniški diviziji in leta 1928 je postal član KP SZ. Sodeloval je v bojih z Japonci pri Halhinu. Med drugo svetovno vojn ...

Ivan Ivanovič Agajnc

Rodil se je duhovniku Hovhanesu Agajncu Armenska apostolska cerkev v armenskem mestu Elizavetpol. Oba njegova starejša brata sta vstopila v tajno policijo, kamor jima je sledil tudi Ivan. Leta 1930 se je preselil v Moskvo, kjer je pričel delati v ...

Grigorij Sevastjanovič Agešin

‎ Grigorij Sevastjanovič Agešin, sovjetski častnik in heroj Sovjetske zveze, * 15. februar 1915, Saratov, Ruski imperij, † 8. februar 1982, Arkadak, Saratovska oblast, Sovjetska zveza.

Adam Georg von Agthe

Adam Georg von Agthe, ruski general baltsko-nemškega rodu, * 1777, † 1826. Bil je eden izmed pomembnejših generalov, ki so se borili med Napoleonovo invazijo na Rusijo; posledično je bil njegov portret dodan v Vojaško galerijo Zimskega dvorca.

Alojz Ahlin

Pred drugo svetovno vojno je bil delavec v tekstilni tovarni. Narodnoosvobodilnemu boju se je pridružil 1943. V partizanih je bil med drugim politični delegat voda, in politični komisar čete. Član Komunistične partije je postal 1944. V vojski je ...

Aleksej Osipovič Ahmanov

Aleksej Osipovič Ahmanov, sovjetski general, * 9. marec 1897, Tatarstan, Ruski imperij, † 17. november 1949, Minsk, Sovjetska zveza.

Amajak Nikolajevič Ahnazarov

Po končani osnovni šoli se je odpravil v Tbilisi, kjer je končal tehniško srednjo šolo. Leta 1917 se je prostovoljno pridružil vojski v bojih proti Turkom, nato pa je leta 1919 prestopil na stran Rdeče armade. Leta 1925 je bil poslan v Vojaško ak ...

Alfred F. Ahner

Alfred F. Ahner, ameriški general, * 12. november 1921, † 23. september 2010. Najbolj je poznan kot Generaladjutant Indiane v letih 1960−61 in 1972-86; na tem položaju je preživel 15 let zamenjal štiri guvernerje, več kot katerikoli drugi general ...

Mihail Nikiforovič Ahutin

Leta 1920 je končal vojaško-medicinsko akademijo; kandidat nauka je postal leta 1923 in doktor nauka leta 1936. Dodeljen je bil Daljnovzhodni armadi; bil je vodja Oddelka za splošno kirurgijo Daljnovzhodnega medicinskega inštituta ter istočasno v ...

Terence Sydney Airey

Izobrazbo je prejel na Greshams School, Holt in na Kraljevi vojaški akademiji Sandhurst. Leta 1919 je postal častnik Durhamske lahke pehote. Nadaljeval je šolanje na Štabnem kolidžu ter postal štabni častnik v Sudanu in v britanskih vojaški misij ...

Aleksander Ivanovič Akimov

Med letoma 1937 in 1939 je bil namestnik poveljnika Leningrajske pehotne šole. Nato je bil namestnik poveljnika 104. gorske strelske divizije 1939-40, poveljnik 48. strelske divizije 1940, poveljnik 73. strelske divizije 1940-41, poveljnik 82. mo ...

Stjepan Dmitrijevič Akimov

Od leta 1916 je služil v carski ruski vojski, nakar je oktobra 1918 prestopil v Rdečo armado. Leta 1919 je končal pehotni poveljniški tečaj v Sankt Petersburgu. Med rusko državljansko vojno je bil poveljnik voda, čete in bataljona 1. brigade sank ...

Hristofor Nikolajevič Alaverdov

Med letoma 1919 in 1920 je sodeloval v državljanski vojni. V letih 1931 in 1935 je bil poveljnik armenskega konjeniškega polka. Pozneje je končal kijevsko vojaško šolo, Vojaško akademijo Frunze 1936 in Vojaško akademijo Vorošilov 1939. Istočasno ...

Eugen von Albori

Baron Eugen Maria Vincenz Anton von Albori, avstrijski general, * 27. september 1838, † 4. november 1915. Najbolj je znan kot avstrijski generalni guverner Bosne in Hercegovine v letih 1903–1907.

Aleksander Ivanovič Albreht

Aleksander Ivanovič Albreht, ruski general, * 1788, † 1828. Bil je eden izmed pomembnejših generalov, ki so se borili med Napoleonovo invazijo na Rusijo; posledično je bil njegov portret dodan v Vojaško galerijo Zimskega dvorca.

Anatolij Sergejevič Aleksandrov

Leta 1918 se je pridružil Rdeči armadi in v istem leti je končal artilerijski poveljniški tečaj v Sankt Petersburgu. Med rusko državljansko vojno je bil poveljnik voda, poveljnik artilerijske baterije, načelnik obveščevalne dejavnosti na Južni in ...

Ilja Ivanovič Aleksejev

Ilja Ivanovič Aleksejev, ruski general, * 18. julij 1772, † 3. oktober 1830. Bil je eden izmed pomembnejših generalov, ki so se borili med Napoleonovo invazijo na Rusijo; posledično je bil njegov portret dodan v Vojaško galerijo Zimskega dvorca.

Ivan Ivanovič Aleksejev

Sprva je bil pomočnik poveljnika 18. in 52. strelske divizije, nato pa je bil med letoma 1934 in 1940 poveljnik Sverdlovske pehotne šole. Potem je bil poveljnik 6. strelskega korpusa 1940-41, a je bil med boji ranjen in posledično hospitaliziran. ...

Leonid Nikolajevič Aleksejev

Med letoma 1937 in 1939 je bil poveljnik artilerije 66. strelske divizije, nato pa je bil višji inštruktor na Naprednem artilerijskem tečaju za poveljnike 1939-40, poveljnik artilerije 162. strelske divizije 1940-41, poveljnik artilerije 34. stre ...

Barton Stone Alexander

Barton Stone Alexander, ameriški vojaški inženir in general, * 4. september 1819, † 15. december 1878. Alexander je po diplomiranju na Vojaški akademiji West Point sprva služil v Korpusu topografskih inženirjev Kopenske vojske ZDA, občasno pa je ...

Harold Alexander

Dne 22. septembra 1914 je Alexander začel vojaško življenje v jarkih prve svetovne vojne v enotah irske garde, s katero se je boril v Franciji. Med letoma 1919 in 1920 je bil v britanskem korpusu, ki se je boril v Rusiji na strani carja. Kasneje ...