ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 218

Kačji potočnik

Kačji potočnik je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine porečnikov, razširjena po Srednji in Vzhodni Evropi ter zahodu Sibirije.

Koščični škratec

Koščični škratec je predstavnik enakokrilih kačjih pastirjev iz družine škratcev, razširjen po Evropi in delu Jugozahodne Azije.

Kovinski lesketnik

Kovinski lesketnik je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine lebduhov, razširjena po večjem delu Evrope in na zahodnem ter osrednjem delu Sibirije.

Kozlički

Kozlički so velika družina hroščev, v katero uvrščamo približno 35.000 danes znanih vrst, razširjenih po vsem svetu. Prepoznavni so predvsem po zelo dolgih tipalnicah, ki presegajo dolžino telesa in jih držijo nazaj, sicer pa so to srednje do zel ...

Kranjski ovnič

Kranjski ovnič je dnevno aktiven nočni metulj iz družine ovničev, ki živi v večjem delu Evrope, razen njenega skrajnega severa.

Kratkotipalčnice

Kratkotipalčnice so velika skupina kobilic, ki jo obravnavamo na nivoju podreda, vanjo pa uvrščamo okrog 11.000 danes živečih opisanih vrst v 2.400 rodovih. Od dolgotipalčnic jih ločimo predvsem po lastnosti, da so njihove tipalnice krajše ali kv ...

Krešiči

Krešiči ali karabidi so velika družina hroščev, v katero uvrščamo prek 40.000 danes znanih vrst, razširjenih po vsem svetu. Običajno so to razmeroma veliki hrošči z dolgimi nogami, ki se zadržujejo pri tleh. Različni predstavniki poseljujejo zelo ...

Krhljar

Krhljar ali krhljev molj, med čebelarji imenovan tudi pelodna vešča je nočni metulj iz družine vešč, znan kot škodljivec, čigar gosenice se prehranjujejo s spravljenimi živili v človekovih bivališčih in skladiščih. Je eden najpomembnejših skladiš ...

Krilate žuželke

Krilate žuželke so skupina žuželk, za katere je značilno, da imajo izvorno krila. Vanjo uvrščamo večino žuželk. Na zadku nimajo izrastkov, razen zunanjih spolnih organov na 8. in 9. členu ter cerkov. Pri določenih skupinah, na primer pri stenicah ...

Kruhar

Kruhar je vrsta hrošča, razširjenega po celem svetu, ki je skladiščni škodljivec in se pogosto pojavlja v človeških bivališčih, kamor ga zanesemo s hrano. Je edina vrsta monotipskega rodu Stegobium.

Krvavkin najezdnik

Krvavkin najezdnik je vrsta parazitske osice, ki je notranji zajedavec škodljivca sadnega drevja, krvave uši. Krvavkinega najezdnika so iz Severne Amerike v Italijo uvozili leta 1921 za biotično zatiranje krvave uši, ki je v Evropi takrat delala ...

Krvavordeči kamenjak

Krvavordeči kamenjak je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine ploščcev, razširjena po večjem delu Evrope in Srednje Azije.

Lastovičar

Lastovičar je metulj iz družine lastovičarjev, ki živi v večjem delu Evrope in Azije ter v Severni Ameriki. Osnovna barva kril je žvepleno rumena. Krila imajo črne pege, zadni par ima ob notranjem robu rdeče rjavo oko. Na zadnjem delu kril ima la ...

Lastovičarji

Lástovičarji so družina velikih dnevnih metuljev, v katero uvrščamo približno 550 opisanih vrst. Zaradi velikosti in pisanih barv so splošno znani, mednje pa sodijo tudi največji metulji na svetu iz rodu Ornithoptera, vključno z rekorderjem, vrst ...

Lisasti ploščec

Lisasti ploščec je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine ploščcev, razširjena po večjem delu severne poloble. Ime je dobil po temnorjavi lisi na sprednjem robu vsakega krila, po katerih ga je možno enostavno prepoznati.

Lisasti prisekanček

Lisasti prisekanček je ime dobil po štirih rdečih lisah na črnih elitrah. Gre za plenilsko vrsto hroščev, ki zraste v dolžino do okoli 10 mm in se hrani z ličinkami različnih žuželk.

Listni rakovičar

Samice so nekoliko večje od samcev in v dolžino dosežejo do 6 mm, samci pa običajno le do 4 mm. Glavoprsje in noge samice so travnato zelene barve, zadek pa je temno rjav in ima vzorec svetlejših lis in črt. Vzdolž vsake strani zadka ima samica b ...

Listni zavijači

Listni zavijači so velika družina nočnih metuljev in edina družina v naddružini zavijačev. To so majhni metulji s krili, največkrat obarvanimi rjavo, rumenorjavo ali sivo, pogosto s temnimi vzorci. Sprednji par ima pogosto konico pravokotne oblik ...

Loška zverca

Loška zverca je predstavnik enakokrilih kačjih pastirjev iz družine zverc, razširjen po večini Evrope in v nekaj sosednjih regijah.

Macesnova polonica

Macesnova polonica je vrsta polonic, ki je razširjena po Evropa, evropskem delu Rusije, Kavkazu, Transkavkazu, Mali Aziji ter po delih Severne Amerike.

Mahovna deva

Odrasli dosežejo 70 do 76 mm v dolžino, od tega zadek 47–57 mm, zadnji krili pa merita 39–46 mm. Imajo tipično telesno zgradbo in obarvanost dev, oprsje je pri samcih rjavo z rumenimi progami, zadek pa črn z modrimi pikami. V letu jih ni mogoče l ...

Mali koprivar

Mali koprivar meri preko kril med 39 in 50 mm. Zgornja stran kril je oranžno rdeča, ob zgornjem robu sprednjih kril se izmenjujejo črne in rumene lise, zadnja svetla lisa pa je bela. Po zunanjem robu obeh parov kril ima črno obrobljene, bleščeče ...

Mali rdečeokec

Mali rdečeokec je predstavnik enakokrilih kačjih pastirjev iz družine škratcev, razširjen po večjem delu Evrope z nekaj okoliškimi regijami.

Mali rogač

Mali rogač je vrsta hroščev iz družine rogačev, razširjena po skoraj vsej celinski Evropi, Sredozemlju in vzhodno do Srednje Azije. Predstavniki obeh spolov so podobni samicam velikega rogača, a brez rjavkastega odtenka, tako da so povsem črno ob ...

Mali trepetlikar

Ta vrsta metuljev meri preko kril med 44 in 53 mm. Zgornja stran kril je črnorjava, posuta z nekaj belimi lisami, ki oblikujejo tudi bel pas po sredini zadnjih kril. Spodnja stran kril je opečnato rjava, posuta pa je s črnimi pegami ter poslikana ...

Malinovordeči kamenjak

Malinovordeči kamenjak je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine ploščcev, razširjena po večini Evrope, Afrike in zahodne polovice Azije. Znan je po tem, da se odrasli klatijo na dolge razdalje in hitro naselijo primerne habitate.

Medonosna čebela

Medonosna čebela ali domača čebela je vrsta čebele, izvorno razširjena po Afriki in Evraziji, ki jo je človek udomačil za pridobivanje medu in drugih čebeljih pridelkov ter opraševanje kulturnih rastlin, pri tem pa zanesel po vsem svetu. Je socia ...

Megalara garuda

Megalara garuda je vrsta os iz rodu Megalara iz družine grebač, poddružine Larrinae. Vrsto je odkril profesor entomologije in ravnatelj Bohartovega entomološkega muzeja Lynn Kimsey leta 2011 v gorovju Mekongga na jugovzhodnem delu indonezijskega ...

Meglena ščitarka

Meglena ščitarka je vrsta hrošča iz družine lepencev, ki je razširjena po večini Evrope in je občasen škodljivec na pesi.

Mesarske muhe

Mesarske muhe, sestavljenka iz grških besed σαρкο - meso in Φαρκο - požiralec) so družina dvokrilcev. Na svetu živi okoli 2600 vrst mesarskih muh in so razširjene po vseh kontinentih. Ime so dobile po značilnosti, da se ličinke nekaterih vrst pre ...

Mesosa nebulosa

Mesosa nebulosa je vrsta hrošča iz družine kozličkov, razširjena po večjem delu Evrope vzhodno do Kavkaza in po Sredozemlju. Je srednje velik hrošč, ki v dolžino običajno doseže 9 do 15 mm. Črn zunanji skelet je skoraj v celoti prekrit z dlačicam ...

Metuljaste mušice

Metuljaste mušice so družina dvokrilcev, ki jo natančneje uvrščamo med mušice in združuje približno 500 znanih vrst, razširjenih po vsem svetu. Predstavniki so majhni, prepoznavni predvsem po dlakasti obrobi kril, ki jih med počivanjem držijo str ...

Močna vešča

Močna vešča je nočni metulj iz družine vešč, znan kot škodljivec, čigar gosenice se prehranjujejo s spravljenimi živili v človekovih bivališčih in skladiščih.

Močvirski lebduh

Močvirski lebduh je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine lebduhov, razširjena po vsej severni Palearktiki od Britanskega otočja do Kamčatke, razen skrajnega severa. Prepoznamo ga po kovinsko zeleni obarvanosti telesa z bronastim leskom i ...

Močvirski livadar

Močvirski livadar ima na oranžni podlagi zgornje strani kril vzorec črnih pik in črt. Po zgornji strani kril ima ob zunanjem robu črn pas, na njegovi notranji strani pa je niz različno velikih črnih pik. Samice imajo temno obarvan del kril z vijo ...

Modri bleščavec

Je največji predstavnik rodu Calopteryx, dolg med 45 in 49 mm od tega zadek 31 do 42 mm, zadnje krilo je dolgo 24 do 36 mm. Samce prepoznamo po tem, da so njihova krila skoraj v celoti vijolične do temnomodre kovinske barve, po čemer je vrsta dob ...

Modri grašičar

Gre za večjega predstavnika modrinov, ki ima premer kril med 25 in 32 mm. Samci imajo zgornjo stran temno modrih kril okrašeno s črnimi žilami, ob robu sprednjih in zadnjih kril pa poteka ozek črn pas. Samice imajo zgornjo stran kril enotno temno ...

Modri kozliček

Odrasli hrošči so dolgi med 8 in 18 mm, temnorjave do vijolične barve, telo pa je pokrito s temnimi dlačicami. Samice odlagajo jajčeca v izdolbine v mrtvem lesu iglavcev, ki jih naredijo same. Ličinke se nato hranijo pod skorjo in dosežejo do 26 ...

Modri kresničar

Modri kresničar je predstavnik enakokrilih kačjih pastirjev, eden izmed najbolj razširjenih in številnih kačjih pastirjev v Evropi. V dolžino meri 30–34 mm in je po velikosti primerljiv z bleščečim zmotcem. Mladi samci so zelenkasti, odrasli pa k ...

Modri krešič

Modri krešič je vrsta krešičev, ki je razširjena po Evropi in tudi v Sloveniji in je uvrščen na seznam zavarovanih živalskih vrst.

Modri ploščec

V dolžino meri med 39 in 48 mm, od tega zadek med 22 in 31 mm, zadnje krilo pa je dolgo med 32 in 38 mm. Žival deluje na videz zelo masivno zaradi izjemno širokega, sploščenega zadka. Sprednji par kril ima na bazi kratka vzdolžna trakova temne ba ...

Modrini

Modrini so velika družina dnevnih metuljev, v katero uvrščamo približno 4500 opisanih vrst, s čemer so za pisančki druga največja družina. V splošnem so to majhni do srednje veliki metulji z vitkim telesom, ki razen največjih predstavnikov prek k ...

Modrinka

Modrinka je vrsta stenice iz družine ščitastih stenic, razširjena po večjem delu Evrazije in Severne Amerike. Je razmeroma majhna stenica, ki zraste 5 do 8 mm v dolžino, prepoznavna pa je predvsem po kovinskem lesku skeleta, na katerem se zaradi ...

Modroriti spremljevalec

Modroriti spremljevalec je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine dev, razširjena v južnem delu Evrope, Severni Afriki in Srednji ter Južni Aziji.

Molj jelovih iglic

Molj jelovih iglic je nočni metulj iz družine zapredkarjev, primarni parazit jelovih dreves, ki je razširjen po Evropi.

Moškatni kozliček

Odrasli hrošči so dolgi od 20 do 34 mm in imajo kovinsko zelene, modre, bronaste ali črne elitre, ki prekrivajo celoten zadek. Vratni ščit je grbinast. Tipalke so členaste, daljše od telesa in imajo drugi člen prstanast. Rob oči je vbokel. Ime je ...

Mrežaste stenice

Mrežaste stenice so družina stenic, za katere je značilno čipkam podobno omrežje žil in celic na sprednjih krilih, pronotumu in nekaterih drugih delih telesa. Redke vrste, ki nimajo tega omrežja, imajo številne drobne udrtine po površini skeleta. ...

Mrtvični spreletavec

Mrtvični spreletavec je vrsta raznokrilih kačjih pastirjev iz družine ploščcev, razširjena po Zahodni in Severni Evropi ter jugozahodu Sibirije.

Muha cece

Muhe cece so velike pikajoče muhe iz Afrike, ki se hranijo s krvjo vretenčarjev. Sem spadajo vse vrste rodu Glossina, ki jih navadno uvrščamo v njihovo lastno družino Glossinidae.

Muhe goseničarke

Muhe goseničarke so družina dvokrilcev. Že ime teh majhnih muh pove, da njihove ličinke zajedajo gosenice, poleg tega pa zajedajo tudi ličinke listnih os, hroščev, stenic ter drugih členonožcev. Odrasli osebki se hranijo z medičino in predstavlja ...