ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129

South Staffordshire Regiment

The South Staffordshire Regiment je bil pehotni polk Britanske kopenske vojske, ki je bil ustanovljen leta 1881, a je njegova tradicija segala do leta 1705. Leta 1959 je bil polk skupaj s North Staffordshire Regiment reorganiziran v Staddordshire ...

Special Air Service

Special Air Service je poglavitna specialna organizacija Britanske kopenske vojske in ena najbolj poznanih vojaških enot na svetu. Ustanovljena je bila leta 1941 z namenom izvajanja diverzij za nemškimi črtami v Severni Afriki; te diverzije je iz ...

Special Service Brigade

1940 Štab 1st Special Service Battalion 1st Special Service Company 2nd Special Service Company 2nd Special Service Battalion 2nd Special Service Company 1st Special Service Company 3rd Special Service Battalion 2nd Special Service Company 1st Sp ...

Special Service Group

1944 1st Special Service Brigade Štab No. 3 Commando No. 4 Commando No. 45 Royal Marine Commando No. 6 Commando 2nd Special Service Brigade No. 43 Royal Marine Commando No. 40 Royal Marine Commando No. 9 Commando No. 2 Commando 3rd Special Servic ...

Specialna brigada (Vojska Srbije)

Specialna brigada je specialna brigada Vojske Srbije, ki je usposobljena za izvajanje nekonvencionalnega bojevanja. Enota je stacionirana v vojašnici" Rastko Nemanjić "v Pančevu, padalski bataljon pa na letališču v Nišu.

Specialna republikanska garda

Specialna republikanska garda je bila specialna, elitna in gardna paravojška formacije, ki je bila neodvisni del Republikanske garde in s tem del iraških oboroženih sil v času vladavine Sadama Huseina. SRG je bila ustanovljena v začetku 1992 drug ...

Specialni izvidniški polk

Polk je specializiran za opravljanje nadzorovalnih operacij, predvsem proti možnim mednarodnim teroristom. Svoje naloge opravlja skupaj z drugimi specialnimi enotami Specialnih sil Združenega kraljestva. Med drugim izvaja tudi izvidniške operacij ...

Specialni nočni oddelki

Specialni nočni oddelki je naziv za skupno britansko-judovsko protigverilsko silo, ki je delovala leta 1938 med palestinsko arabsko vstajo. Pobudnik za ustanovitev enot je bil stotnik Orde Wingate, poznejši poveljnik činditov: v enoti so tako zdr ...

Strateško poveljstvo ZDA

Strateško poveljstvo ZDA je interrodovno poveljstvo, ki nadzoruje strateške sile ZDA. Tako nadzoruje ves arzenal jedrskega orožja, ki je na voljo oboroženim silam ZDA. Sedež poveljstva je v letalski bazi Offutt AFB.

Strela (paravojaška enota)

Strela je bila paravojaška skupina, ki je delovala kot pomožna formacija specialnih policijskih enot Ministrstva za notranje zadeve Srbije med kosovsko vojno.

Struktura Teritorialne obrambe Republike Slovenije (1991)

Republiška koordinacija Republiški štab za teritorialno obrambo 2. pokrajinski štab Teritorialne obrambe Republike Slovenije Novo mesto 25. območni štab Teritorialne obrambe Republike Slovenije Brežice 23. območni štab Teritorialne obrambe Republ ...

Studies and Observation Group

Studies and Observation Group je bila strogo zaupna ameriška specialna enota, ki jo je ustanovila CIA za izvajanje nekonvencionalnega bojevanja pred in med vietnamsko vojno.

Štajerski bataljon

Štajerski bataljon, je bila prva četniška enota med drugo svetovno vojno v Sloveniji. Pooblaščenec Draže Mihajlovića v Sloveniji Karl Novak si je od konca leta 1941 prizadeval ustanoviti svojo oboroženo enoto, vendar za to med slovenskimi protire ...

Štajerski partizanski bataljon

Štajerski partizanski bataljon, je bil slovenski partizanski bataljon med 2. svetovno vojno. V noči na 5. oktober 1941 so se na Grmadi 898 mnm nad Braslovčami sešle Pohorska, Savinjska in Revirska četa ter se združile v Štajerski partizanski bata ...

Švedska kraljeva garda

Švedska kraljeva garda je gardna enota Švedske kraljeve kopenske vojske, katere glavna naloga je varovati švedsko kraljevo družino ter izvajanje ceremonialnih dolžnosti ob različnih praznikih, obletnicah in državniških obiskih. Garda ni stalna, z ...

Tankovska četa 6. PŠTO

Četa je bila ustanovljena 30. junija 1991 ob 07.10 v Novi Gorici; ob ustanovitvi je imela 9 tankov, 2 pomožni vozili in 36 članov posadk. Dva tanka sta ostala na mejnem prehodu Rožna dolina, medtem ko so drugi ob 9.00 odšli proti vasi Ravnica. 2. ...

Tretja grupa odredov

Tretja grupa odredov je bila slovenska partizanska enota med drugo svetovno vojno. Tretja grupa odredov je bila ustanovljena na ukaz Glavnega poveljstva NOV in PO Slovenije dne 4. aprila 1942. Za operativno območje sta bila določena Ljubljanska p ...

Tržaški udarni bataljon

Tržaški udarni bataljon, je bila enota italijanskih borcev, ki je med drugo svetovno vojno delovala v Narodnoosvobodilni vojski in partizanskih odredih Slovenije.

United States Naval Special Warfare Development Group

United States Naval Special Warfare Development Group ; dobesedno slovensko Razvojna skupina pomorskega specialnega vojskovanja ZDA) je ena od dveh ameriških tajnih Tier One protiterorističnih specialnih enot; druga taka enota je 1st SFOD-D. Zara ...

United States Navy SEALs

United States Navy SEALs je ameriška specialna enota vojne mornarice ZDA. Za razliko od ostalih specialnih sil ameriških oboroženih sil so pripadniki enot SEAL edini, ki imajo opravljanje urjenje iz podvodnega bojevanja in pridobljen naziv bojneg ...

Verifikacijski center Slovenske vojske

Verifikacijski center Slovenske vojske je ustanova Slovenske vojske, ki skrbi za: usposabljanje osebja poveljstev in enot Slovenske vojske, opravlja verifikacijske dejavnosti v tujini, sodelovanje z vsemi podobnimi ustanovami v Evropi, sodeluje s ...

Vojaška zdravstvena enota Slovenske vojske

Vojaška zdravstena enota Slovenske vojske je osrednja vojaško-zdravstvena ustanova Slovenske vojske; nastanjena je na Štuli v Šentvidu.

Vojno letalstvo in zračna obramba Srbije

Vojno letalstvo in zračna obramba Srbije je vojnoletalska komponenta oboroženih sil Srbije, ki je bila ustanovljena leta 2006. Nadaljuje tradicijo Vojnega letalstva Kraljevine Srbije, ki je bilo ustanovljeno leta 1912 kot peto vojno letalstvo na ...

Vrhovni štab NOV in POJ

Vrhovni štab NOV in DVJ januar - november 1942 Generalštab Jugoslovanske armade 1. marec 1945 -? Vrhovni štab NOPOJ 26. september 1941 - januar 1942 Vrhovni štab NOV in POJ november 1942 - 1. marec 1945 Glavni štab NOPOJ? - september 1941

Wachregiment "Feliks E. Dzierzynski"

Wachregiment" Feliks E. Dzierzynski "je bil elitni motorizirani stražni polk, ki je deloval v okviru Ministrstva za državno varnost Nemške demokratične republike. Ustanovljen je bil leta 1954 in razpuščen leta 1990 s razpadom Vzhodne Nemčije. Poi ...

Zabavna vojska

Zabavna vojska je bila prvotno ustanovljena kot Petrovski polk ; to je bila neformalna enota, ki je bila sestavljena iz otroških prijateljev carjeviča Petra ter otrok iz visokega plemstva ter dvorjanov. Otroške igre so vedno bolj prerasle okvire, ...

Zasavski partizanski bataljon

Zasavski partizanski bataljon tudi Zasavski bataljon Lojzeta Hohkrauta, ki je bil ob ustanovitvi najprej imenovan Moravški partizanski bataljon, je bil slovenski partizanski bataljon med drugo svetovno vojno. Moravški partizanski bataljon je usta ...

Zaščita okraja Novo mesto O

Poveljniki stotnik Leopold Furlani major Ladislav Križ podpolkovnik Josip Dežman stotnik Ivan Resman stotnik Miroljub Stamenković major Rudolf Ferenčak

Zaščitna brigada (TO RS)

27. zaščitna brigada Teritorialne obrambe Republike Slovenije je bila brigada Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bila aktivna tudi med slovensko osamosvojitveno vojno.

Zaščitni bataljon Vrhovnega štaba NOVJ

Zaščitni bataljon Vrhovnega štaba NOVJ je bil prištabni bataljon Vrhovnega štaba NOVJ, zadolžen za varovanje štaba in predvsem za varovanje Josipa Broza Tita.

Zdravstvena enota Slovenske vojske

Enota je bila ustanovljena leta 1991. Do 1997 se je enota ukvarjala z usposabljanjem. 1997 je sodelovala na mednarodni misiji Alba, 1998 na CAE in od 1. februarja 2000 v Sforju.

Zračnopremična brigada Friuli

Zračnopremična brigada Friuli je zračnopremična brigada Italijanske kopenske vojske; je edina vojaška enote te velikosti in specialnosti v sestavi kopenske vojske. Predstavlja osnovno italijansko enoto za mednarodne operacije in misije.

Zračnoprevozna brigada (Južni Vietnam)

Brigada je bila ustanovljena 1. decembra 1959 s preoblikovanjem Zračnoprevozne skupine. Sestavljali so jo posebej izbrani prostovoljci, ki so morali prestati 9-tedensko urjenje v zračnoprevozni šoli, nato pa še 3-tedensko padalsko urjenje v tem s ...

Sejmeni

Sejmeni so bili v 17. in 18. stoletju s puškami kremenjačami oboroženih najemniki, osebna straža vlaških in moldavskih knezov. Večina sejmenov je bila iz Srbije in drugih balkanskih pokrajin. Vlaški sejmeni so se zaradi vedno večjih privilegijev ...

Centurija

Centurija je bila taktična enota rimske vojske, ki je štela sto mož. Po Marijevih reformah rimske vojske leta 107 pr. n. št. je centurija postala ključna vojaška enota rimske legije. Prvotno je štela sto vojakov, kasneje pa od 60 do idealnih 80 v ...

Decuria

Decuria je bila manjša vojaška enota rimske konjenice. Decurio je sestavljalo 10 konjenikov, katerim je poveljeval decurio. Tri decurie so sestavljale eno turmo. Romul je celotno rimsko prebivalstvo razdelil v tri plemena; vsakega je vodil tribun ...

Kohorta

Kohorta je bila taktična vojaška enota rimske vojske, ki je bila uvedena v času Marijevih reform in je zamenjala dotedanjo osnovno taktično enoto manipel. Sprva je bila sestavljena iz treh enakoštevilčnih maniplov triarjev, princepsov in hastatov ...

Manipel

Manipel je bila taktična vojaška enota rimske vojske. Prvotno so Rimljani uporabljali falango, ki so jo prevzeli od Etruščanov, po porazu proti Galcem leta 390 pr. n. št. pa so uvedli bistveno bolj prilagodljive maniple po vzoru Samnitov. Sprva j ...

Ognjena ekipa

Ognjena ekipa je najmanjša taktična vojaška enota, ki je po navadi sestavljena iz 3-12 vojakov. Včasih se uporablja tudi izraz bojna skupina, ki pa označuje tudi večjo ad hoc enoto.

Zračnopristajalna divizija

Ko padalska divizija zasede sovražnikovo letališče, tam pristane zračnopristajalna divizija, katere glavni namen je okrepiti padalske enote do prihoda glavnine lastnih sil.

Gal gestin

Gal gestin je bil hetitski vojaški in uradniški naziv, ki v dobesednem prevodu pomeni "šef točajev vina". Domneva se, da je bil položaj gal gestina med najpomembnejšimi in najprestižnejšimi položaji v Hetitskem kraljestvu.

Gal mesedi

Gal mesedi je bil hetitski vojaški in uradniški naziv, ki je v dobesednem prevodu pomenil "načelnik kraljeve osebne straže". Osebna straža hetitskega kralja je štela dvanajst kopjanikov, položaj njihovega poveljnika pa je bil eden od najbolj pres ...

Glavni podčastnik

Glavni podčastnik je vodja Podčastniške g a zbora in je glavni svetovalec poveljnika ali načelnika generalštaba oz. obramnega štaba za zadeve vojakov in podčastnikov. Glavni podčastniki delujejo v nacionalnih strukturah v okviru vodstva enot na t ...

Podčastnik

Podčastnik je položajna oznaka za pripadnika oboroženih sil, ki mu poveljujoči častnik podeli avtoriteto vodenja oz. poveljevanja. Podčastniki v večini zahodnih oboroženih sil predstavljajo" hrbtenico "le-teh, saj so izbrani kot najboljši vojaki ...

Sepahbod

Sepahbod, tudi Spāhbed, je antični iranski vojaški čin iz obdobja vladavine dinastije Sasanidov. Beseda dobesedno pomeni "poveljnik vojske". Iranski sepahbod je bil po vojaški hierarhiji vzporedno s strategom oz. komitom v vojski Rimskega imperij ...

Serasker

Serasker je bil naziv velikega vezirja Osmanskega cesarstva, ko je poveljeval osmanski vojski. Po ukinitvi janičarjev leta 1826 je sultan Mahmud II. na seraskerja prenesel tudi funkcijo nekdanjega age janičarjev. Položaj seraskerja je s tem posta ...

Taksiarh

Taksiarh je grški naziv brigadirja. Izraz izhaja iz besede táxis – red, ki v vojaškem kontekstu pomeni urejeno vojaško enoto. Isti izvor ima tudi grška beseda taksiarhija – brigada. V Grški pravoslavni cerkvi se izraz taksiarh uporablja za nadang ...

Bliskovita vojna

Bliskovita vojna je vojna, ki se zaradi napredka vojne tehnike hitro razvija na prostranem območju; nasprotje je pozicijska vojna. Kot prvo bliskovito vojno pojmujemo drugo svetovno vojno, ko je Wehrmacht v prvih letih vojne 1939 - 1941 s to stra ...

Bobneči ogenj

S pojmom bobneči ogenj označujemo množično artilerijsko obstreljevanje določenega območja. Detonacije padajočih granat pri tem preidejo v enovito grmenje, posameznih eksplozij ni več mogoče slišati. Topništvo se ne usmerja na točkovne cilje, temv ...

Bojevanje v zaprtih prostorih

Bitka v zaprtih prostorih je poseben način bojevanja, ki ga uporabljajo ustrezno opremljene policijske in vojaške enote za pregled zgradb in bojevanje znotraj njih. Gre za sorazmerno nov način bojevanja, ki se je začel razvijati po 1. svetovni vo ...