ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128

Koroški plebiscit

Koroški plebiscit, ki je potekal 10. oktobra 1920, je določil državno mejo med leta 1918 ustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Avstrijo po 1. svetovni vojni.

Kraljevina Ogrska (1526–1867)

Kraljevina Ogrska ali Habsburška Ogrska bilo v Svetem rimskem cesarstvu del Habsburške monarhije, ki je leta 1804 postala Avstrijsko cesarstvo. Po bitki pri Mohaču leta 1526 sta v državi vladala dva kronana kralja: Ivan I. Zapolja in Ferdinand I. ...

Lega Nazionale

Lega Nazionale je bila italijanska nacionalistična šolska organizacija v Avstro-Ogrski, ustanovljena 26. oktobra 1890. Bila je naslednica društva Pro patria, ki je bilo 10. julija 1890 razpuščeno zaradi iredentizma. Statut organizacije je določal ...

Norik (rimska provinca)

Norik je bila rimska provinca, ki je obsegala večino sedanje Avstrije in del Slovenije in Bavarske. Na vzhodu je mejila na rimsko provinco Panonijo, na jugu na Italijo, na zahodu na Retijo in na severu na reko Donavo. Noriki so bili rodovno-pleme ...

Ogrska

Kraljevina Ogrska je bila monarhija v Srednji Evropi, ki je obstajala od srednjega veka do sredine 20. stoletja. Kneževina Ogrska se je ob kronanju njenega prvega kralja Štefana I. v Esztergomu okrog leta 1000 pretvorila v krščansko kraljevino. Š ...

Prva Panonija

Prva Panonija, rimska provinca, ustanovljena leta 296 z reformami cesarja Dioklecijana. Pred tem je bila del province Panonije, ki se je postopoma razdelila na štiri manjše upravne enote: Prvo Panonijo, Drugo Panonijo, Valerijo in Savijo. Delitev ...

Schulverein

Schulverein ali uradno Deutscher Schulverein je bila zasebna nemška šolska organizacija v Avstro-Ogrski. Ustanovljena je bila 13. aprila 1880 na Dunaju. Formalno naj bi zagotovila šolanje nemškim otrokom v njihovem jeziku, tam kjer tega javne šol ...

Spanheimi

Spanheimi so bili srednjeveška plemiška rodbina v Svetem rimskem cesarstvu. V letih od 1122 do 1269 so bili vojvode na Koroškem, do leta 1437 pa so bili grofje v frankovski grofiji Sponheim.

Ustoličevanje koroških vojvod

Ustoličevanje koroških vojvod je bil poseben fevdalni obred, ki je izviral iz starejšega ustoličevanja karantanskih knezov in se ohranil vse do leta 1414. Vse do začetka 15. stoletja je bil nastop koroškega vojvode povezan s posebnim obredom, ki ...

Via Claudia Augusta

Via Claudia Augusta je starodavna rimska cesta, ki je preko alpskih prelazov Reschen in Fern povezovala dolino reke Pad z glavnim mestom rimske province Retije Augusto Vindelicorum, sedanjim Augsburgom. Graditi jo je začel Neron Klavdij Druz leta ...

Vojvodina Avstrija

Vojvodina Avstrija, vojvodina Svetega rimskega cesarstva ter pozneje kronska dežela Avstrijske monarhije. Ob vojvodini Avstriji se obravnavajo tudi dežele, ki so jim vladali avstrijski vojvode v personalni uniji, ali drugače, obravnava se vladavi ...

Vzhodno Ogrsko kraljestvo

Vzhodno Ogrsko kraljestvo je sodobni izraz, ki ga zgodovinarji uporabljajo za opis kraljestva Ivana Zapolja in njegovega sina Ivana Sigismunda Zapolja. Oba vladarja sta od leta 1526 do 1570 izpodbijala trditve Habsburžanov, da so zakoniti vladarj ...

Avstroslavizem

Avstroslavizem je bil politični nazor, ki mu je bil ideal Avstrijsko cesarstvo, v katerem bi bili Slovani enakopravni. Leta 1846 ga je predlagal Karel Havlíček Borovský, kot nasprotovanje nazoru panslavizma. Med češkimi liberalci je bil najpomemb ...

Risorgimento

Risorgimento je bil politični in družbeni proces, v katerem so se združile številne majhne države na Apeninskem polotoku v enotno državo Italijo. Večina zgodovinarjev označuje za začetek risorgimenta dunajski kongres leta 1815 in za konec priklju ...

Upori slovenskih vojakov (1918)

Upori slovenskih vojakov so bili vojaški upori slovenskih pripadnikov avstro-ogrske vojske med prvo svetovno vojno. Odvijali od februarja do oktobra 1918. Težak vojnopolitiči položaj Avstro-Ogrske in pomanjkanje je vplivalo tudi na vojaštvo. Tako ...

Atropatena

Atropatena Atropatkan ali Atorpatkan, antično kraljestvo, katerega so v 4. stoletju pr. n. št. ustanovili in mu vladali lokalni iranski dinasti, najprej perzijski Dareji, in kasneje Aleksander Makedonski. Obsegalo je ozemlje sedanjega iranskega A ...

Azohške jame

Azohške jame ali Azihške jame je kompleks šestih jam, znan kot bivališče prazgodovinskih ljudi. Leži blizu vasi Azoh v Goskem Karabahu.

Delitev Bengalije leta 1905

Prva Delitev Bengalije je bila teritorialna reorganizacija Bengalskega predsedstva, ki so ga izvedle oblasti Britanske Indije leta 1905. Ta delitev je ločila večinoma muslimansko vzhodno območje od večinoma hindujskega zahodnega območja. To se je ...

Ardeni

Ardeni je območje obsežnih gozdov, razgibanega terena, gričev in grebenov z geološkimi značilnostmi gorskega območja Ardenov ter porečja Mozele in Meuse. Geološko se hribovje razteza zahodno od Eifela in oba sta se dvignila v devonu, ko je nastal ...

Avstrazija

Avstrazija je bil naziv severovzhodnega dela Frankovske države v obdobju merovinških kraljev, za razliko od Nevstrije, ki se je nahajala na severozahodu. Obsegala je ozemlje današnje vzhodne Francije, zahodne Nemčije, Belgije, Luksemburga in Nizo ...

Batavska vstaja

Batavska vstaja leta 69-70 je bila vstaja germanskih in keltskih plemen v rimski provinci Spodnji Germaniji proti Rimskemu imperiju. Začeli so jo Batavi, majhno, a vojaško zelo močno germansko pleme, naseljeno v delti Rena. Batavom so je kmalu pr ...

Burgundska Nizozemska

V zgodovini Nizozemski dežel so bili Burgundska Nizozemska številni cesarski in francoski fevdi, ki jim je vladala personalna unija Valois-Burgundija v obdobju od 1384 do 1482 in kasneje njihovi habsburški dediči. Sestavljali so severni del burgu ...

Galski imperij

Galski imperij je moderno ime za državo, ki je na ozemlju rimske Galije, Španije in Britanije obstajala med letoma 260 in 274. Galski imperij so na višku moči sestavljale rimske province Galija, Rimska Britanija, Spodnja in Gornja Germanija in ne ...

Grad Gravensteen

Sedanji grad je leta 1180 zgradil grof Filip iz Alzacije in je bil oblikovan po zgledu križarskih gradov, ki jih je videl, ko je sodeloval v drugi križarski vojni. Pred tem je tu stal lesen grad, domnevno zgrajen v 9. stoletju. Grad je bil sedež ...

Grofija Flandrija

Grofija Flandrija je bila zgodovinska grofija na Nizozemskem. Od leta 862 so bili flandrijski grofje eni od prvotnih dvanajst pairov Francoskega kraljestva. Flandrijske posesti okoli Genta, Brugesa in Ypresa so več stoletij spadale med najvplivne ...

Grofija Hainaut

Grofija Hainaut je bila zgodovinsko gospostvo v srednjeveškem Svetem rimskem cesarstvu s prestolnico v Monsu. Ime je dobilo po reki Haine, zdaj v Belgiji. V grofijo je spadalo tudi mesto Valenciennes, ki je zdaj v Franciji. Domneva se, da je grof ...

Južna Nizozemska

Pod nazivom Južna Nizozemska je obravnavano zgodovinsko območje, ki je ostalo Habsburžanom od Sedemnajstih provinc po odcepitvi Republike Nizozemske leta 1581. Obseg območja se je s časom spreminjal. V obdobju 1581–1713 ga poznamo pod imenom Špan ...

Kraljevina Združene Nizozemske

Kraljevina Združene Nizozemske je nastala po sklepu dunajskega kongresa z združitvijo ozemelj nekdanjih Republike Nizozemske in Španske Nizozemske. Zaradi kulturne, politične in gospodarske različnosti sta se deželi po t. i. belgijski revoluciji ...

Nevstrija

Nevstrija ali Nevstrazija je bila zahodni del kraljestva Frankov, ki je bila ustanovljena leta 511 po razdelitvi Merovinškega kraljestva Klodvika I. na njegove štiri sinove, po njegovi smrti. Nevstrija je bila sestavljena iz regij: Akvitanije do ...

Nizozemske dežele

Nizozemske dežele ali zgodovinsko tudi Nizozemske, je obalna nižinska regija v severozahodni Evropi, ki jo sestavlja spodnje porečje rek Ren, Meuse in Šelda, ki so se v srednjem veku razdelile na številne pol neodvisne kneževine, ki so se utrdile ...

Spodnja Germanija

Spodnja Germanija, rimska provinca na zahodnem bregu spodnjega Rena v sedanjem Luksemburgu, južni Nizozemski, delu Belgije in delu Severnega Porenja-Vestfalije zahodno od Rena. V provinci so bila naslednja velika naselja: Castra Vetera in Colonia ...

Vojvodina Brabant

Vojvodina Brabant je bila država Svetega rimskega cesarstva, ustanovljena leta 1183. Razvila se je iz grofije Brabant in oblikovala zgodovinsko srce na območju današnjega Beneluksa, del Burgundske Nizozemske iz leta 1430 in Habsburške Nizozemske ...

Gališko-volinska kneževina

Gališko-volinska kneževina je bila v obdobju 1199-1349 rusinska država v Galiciji in Voliniji. Zahodna Galicija-Volinija je obsegala ozemlje med rekama San in Wieprz v sedanji južni Poljski, Pripetska Pinska močvirja v sedanji Belorusiji in zgorn ...

Rogvolod

Rogvolod je bil prvi v kronikah omenjeni knez Polacka, ki je vladal od leta 945 do 978, * okoli 920, Västergötland, Švedska, † 978, Polock, zdaj Belorusija. V ruski Primarni kroniki je omenjen kot Rogvolod. Ime je verjetno poslovanjena oblika sta ...

Volost

Vólost je bila tradicionalna upravna podenota v Vzhodni Evropi. V zgodnji vzhodnoslovanski zgodovini je bila volost ozemlje, na katerem je vladal knez, se pravi kneževina. Knez je lahko bil absoluten vladar ali pa je imel samo toliko avtonomije, ...

Asenova trdnjava

Asenova trdnjava, v starih dokumentih Petrič, je srednjeveška trdnjava v Rodopih v osrednji Bolgariji, 2-3 km južno od Asenovgrada oziroma približno 25 km jugovzhodno od Plovdiva. Stoji na visokem skalnem grebenu na levem bregu reke Asenica na na ...

Avitohol

Avitohol je prvo ime v Imeniku bolgarskih kanov. O njem je malo znanega. Iz razpoložljivih dokumentov je razvidno, da je bil iz klana Dulo in so ga zelo verjetno imeli in spoštovali kot praočeta vseh kanov. Nekateri raziskovalci trdijo, da je Avi ...

Bitka pri Anhialu (708)

Bitka pri Anhialu leta 708 je bil vojaški spopad med Bolgari in Bizantinci v bližini sedanjega Pomorja na bolgarski črnomorski obali.

Bitka pri Klokotnici

Bitka pri Klokotnici se je dogodila 9. marca 1230 pri vasi Klokotnica v sedanji bolgarski provinci Haskovo. V bitki se je Drugo bolgarsko cesarstvo ponovno dokazalo kot najmočnejša država v jugovzhodni Evropi, Solunsko cesarstvo pa je postalo dru ...

Bitka pri Velbaždu

Bitka pri Velbaždu je bila bitka med bolgarsko in srbsko vojsko 28. julija 1330 v okolici Velbažda, sedanjega Kjustendila, v zahodni Bolgariji. Naraščajoča moč Srbskega kraljestva od poznega 13. stoletja je resno zaskrbela tradicionalni balkanski ...

Braničevci

Braničevci so bili srednjeveško srbsko pleme, ki je v 9. stoletju naseljevalo ozemlje vzhodne Srbije vzhodno od Velike Morave, točneje v pokrajini Braničevo.

Braničevo

V 9. stoletju je v regiji živelo slovansko ali srbsko pleme Braničevci, po katerih je regija dobila ime. V tem času je ob izlivu Mlave v Donavo obstajalo tudi mesto Braničevo. V zgodnjem srednjem veku je Braničevo postalo del Prvega bolgarskega c ...

Carevec

Carevec je srednjeveška trdnjava na griču z enakim imenom v Velikem Tǎrnovem v severni Bolgariji. V Drugem bolgarskem cesarstvu je bil od leta 1185 do 1393 glavna in najbolj utrjena trdnjava v državi. V njem sta bili tudi cesarjeva in patriarhova ...

Dioceza Trakija

Dioceza Trakija, dioceza poznega Rimskega cesarstva na vzhodnem Balkanskem polotoku, ki je obsegala ozemlja sedanje jugovzhodne Romunije, osrednje in vzhodne Bolgarije ter grško in turško Trakijo. Ustanovljena je bila po Dioklecijanovih reformah ...

Drman in Kudelin

Drman in Kudelin sta bila bolgarska plemiča, ki sta v poznem 13. stoletju kot neodvisna ali skoraj neodvisna avtokrata skupaj vladala v Braničevem v sedanji vzhodni Srbiji. Po mnenju zgodovinarjev sta bila brata bolgarskega ali kumanskega porekla ...

Drugo bolgarsko cesarstvo

Drugo bolgarsko cesarstvo je bila srednjeveška bolgarska država, ki je obstajala od leta 1185 do 1396 ali 1422. Bilo je naslednik Prvega bolgarskega cesarstva in doseglo vrh svoje moči pod carjema Kalojanom in Ivanom Asenom II., potem pa so ga od ...

Ernah

Ernah, hunski vladar in tretji sin Atile. Po Atilovi smrti leta 453 je njegovo cesarstvo razpadlo in njegovim ostankom so zavladali njegovi trije sinovi. Za Ernaha velja, da je nasledil kralja Akacirov Dengiziha in vladal od leta 469 do 503. Njeg ...

Geti

Geti, antično grško ime skupine tračanskih plemen, ki so bila naseljena na obeh bregovih srednje Donave v sedanji Romuniji in Bolgariji. Njihovo ozemlje je bilo v zaledju grških kolonij ob Črnem morju, zato so že zelo zgodaj prišli v stik z antič ...

Gostun

Gostun, prabolgarski vladar, tretji iz Imenika bolgarskih kanov. V Imeniku, ki je edini vir podatkov o njegovem življenju, piše, da je bil iz klana Ermi in da je bil regent hunsko-avarskega kagana. Na tem položaju je bil dve leti - za Irnikom in ...

Hemimont

Hemimont, poznorimska iz zgodnja bizantinska provinca v severovzhodni Trakiji. Spadala je v diocezo Trakijo v pretorski prefekturi Vzhod. Upravljali so je praeses, njeno glavno mesto pa je bil Adrianopol, sedanji Edirne v Turčiji. Rimsko provinco ...