ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115

Medalja Manevrske strukture narodne zaščite

Medalja Manevrske strukture narodne zaščite je visoko vojaško odlikovanje, ki ga je ustanovil takratni predsednik Predsedstva Slovenije Milan Kučan za najzaslužnejše in najodgovornejše organizatorje Manevrske strukture narodne zaščite leta 1990. ...

Medalja Slovenske vojske

Medalja Slovenske vojske je visoko vojaško odlikovanje, ki ga podeli Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije pripadnikom Slovenske vojske, delavcem, organom v sestavi in organizacijskim enotam ministrstva, posameznikom, vojaškim poveljstvom, e ...

Medalja v službi miru

Medalja v službi miru je namenjena pripadnikom Slovenske vojske, ki sodelujejo v misijah OZN ali Nata, za vzpostavitev in ohranjanje miru ali za sodelovanje v humanitarnih operacijah. Odlikovanje je opredeljeno v Pravilniku o priznanjih Ministrst ...

Medalja za hrabrost (Slovenska vojska)

Medalja za hrabrost je visoko vojaško odlikovanje, ki ga podeli Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije vsem pripadnikom Slovenske vojske in drugim posameznikom, ki so izkazali izjemno hrabrost v boju in/ali v miru. Odlikovanje je opredeljeno ...

Medalja za ranjence

Medalja za ranjence je visoko vojaško odlikovanje, ki ga podeli Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije vsem pripadnikom Slovenske vojske, ki so bili ranjeni v boju s sovražnikom, zaradi sovražnikovega bojnega delovanja ali brez svoje krivde m ...

Medalja za sodelovanje in prijateljstvo

Medalja za sodelovanje in prijateljstvo je priznanje Slovenske vojske, ki je namenjena tujcem, ki sodelujejo s SV. To odlikovanje podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske, ki ga je ustanovil 6. oktobra 1999. Odlikovanje je opredeljeno v P ...

Medalja za vojaške zasluge

Medalja za vojaške zasluge je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo vojaškim voditeljem in vojakom, ki so s svojim zgledom pri delu razvijali vnemo za uresničevanje postavljenih nalog ali so se odlikovali s takimi starešinskimi ali vojaškim ...

Medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič

Medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič je odlikovanje, ki ga podeljuje ministrstvo za obrambo Republike Slovenije" pripadnikom Slovenske vojske, delavcem ministrstva in posameznikom za uspešno izvedene multidisciplinarne razvo ...

Pour le Mérite

Pour le Mérite je bilo najvišje vojaško odlikovanje Kraljevine Prusije, ki ga je leta 1740 ustanovil kralj Friderik II. Veliki. Popularno je bil imenovan Modri Max, zaradi modro obarvanih krakov križa. Enačimo ga lahko z angleškim Viktorijinim kr ...

Red bratstva in enotnosti

Red bratstva in enotnosti ‎srbohrvaško Orden bratstva i jedinstva je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo za" izredne zasluge pri širjenju bratstva med narodi in narodnostmi pri ustvarjanju in razvijanju politične in moralne enotnosti naro ...

Red dela

Red dela je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo posameznikom, organizacijam združenega dela in drugim organizacijam in enotam oboroženih sil SFRJ za posebne zasluge, ki so jih dosegli v gospodarstvu in za delo, ki je bilo posebnega pomena ...

Red generala Maistra

Red generala Maistra je najvišje odlikovanje, ki je namenjeno poveljnikom in drugim častnikom Slovenske vojske za njihove zasluge v vojni in miru. To odlikovanje podeljuje Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Odlikovanje je opredeljeno v P ...

Red jugoslovanske zvezde

Red jugoslovanske zvezde je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo v štirih stopnjah, prva stopnja tega reda pa je bilo najvišje državno odlikovanje. 1. februarja 1954 ga je ustanovil Josip Broz Tito.

Red junaka socialističnega dela

Red junaka socialističnega dela je bilo četrto najpomembnejše odlikovanje SFRJ. Odlikovanje je bilo ustanovljeno 8. decembra 1948. Do leta 1986 je bilo podeljenih 114 redov. Odlikovanje je bilo izdelano iz zlata, srebra in rubinov. Sprva so v red ...

Red Lenina

Red Lenina je bil najvišje nacionalno odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 6. aprila 1930 in poimenovano po Vladimirju Iljiču Uljanovem - Leninu.

Red ljudske osvoboditve

Red ljudske osvoboditve je bilo peto najpomembnejše odlikovanje SFRJ. Red je z Ukazom o odlikovanjih v NOB 15. avgusta 1943 ustanovil Josip Broz Tito. Predstavljal je odlikovanje za državljanske zasluge, podeljeval pa se je za" posebne zasluge pr ...

Red oktobrske revolucije

Red oktobrske revolucije je bilo visoko politično odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 31. oktobra 1967 v spomin na petdeseto obletnico oktobrske revolucije.

Red republike

Red republike je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo posameznikom, organizacijam združenega dela in družbeno-političnim organizacijam ter društvom za posebne zasluge na področju javnega delovanja, ki pomeni prispevek k splošnemu napredku ...

Red Slovenske vojske

Red Slovenske vojske je visoko odlikovanje Slovenske vojske, ki ga podeli Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije: tujim državljanom, organom in organizacijam za uspešno sodelovanje s Slovensko vojsko in z ministrstvom. častnikom Slovenske voj ...

Red za izredne zasluge (Slovenija)

Red za izredne zasluge je odlikovanje Republike Slovenije, ki ga podeljuje predsednik države" za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in p ...

Red za vojaške zasluge

Red za vojaške zasluge je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo voditeljem enot oboroženih sil SFRJ, ki so s svojim zgledom in spretnostjo pri delu v svoji enoti razvijali stalno vnemo za uresničevanje postavljenih nalog, ali ki so ustvaril ...

Red za zasluge (Slovenija)

Red za zasluge je v Republiki Sloveniji najnižji red, ki ga podeli Predsednik Republike. Red se podeli za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na civilnem področju, diplomatsko mednarodnem področju in vojaškem oziroma varnostnem področju. Red ...

Red zaslug za ljudstvo

Red zaslug za ljudstvo je bilo odlikovanje SFRJ, ustanovljeno 9. julija 1945. Red se je podeljeval za" izjemne zasluge v izgradnji socializma in socialističnih samoupravnih odnosov, za organiziranje in krepitev splošne ljudske obrambe, varnosti i ...

Red zlatega runa

Red zlatega runa je bil viteški red, ki ga je leta 1430 v Bruggeu ustanovil vojvoda Filip III. Burgundski, s čimer je proslavil svojo poroko s portugalsko princeso Isabelo iz Aviza. Simbol reda je zlato ovnovo krzno runo, ki visi z modro emajlira ...

Spominska značka Dravograd 1991

Spominska značka Dravograd 1991 je spominska značka Slovenske vojske, ki je namenjena pripadnikom TO RS, ki so sodelovali pri obrambi Dravograda in blokadi vojašnice Bukovje.

Spominski znak Ajševica 1991

Spominski znak Ajševica 1991 ima obliko ščita iz poznogotskega obdobja, visok je 35 mm in v najširšem delu širok 30 mm. Kovan je iz 2 mm debelega bakra, pozlačen, pobarvan in prevlečen s prozornim poliestrskim emajlom. V zgornjem delu znaka je 3. ...

Spominski znak Bukovje 1991

Spominski znak Bukovje 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen pripadnikom TO RS, ki so sodelovali pri blokadi vojašnice Bukovje leta 1991. Znak je bil ustanovljen 30. novembra 1991.

Spominski znak Cesarski vrh 1991

Spominski znak Cesarski vrh 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 2. julija 1991 aktivno sodelovali pri blokadi in ustavitvi oklepne kolone JLA na območju Cesarskega vrha. Znak je ust ...

Spominski znak Dravograd 1991

Spominski znak Dravograd 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen pripadnikom TO RS, ki so sodelovali pri obrambi Dravograda leta 1991. Znak je bil ustanovljen 30. novembra 2000.

Spominski znak Golte 1991

Spominski znak Golte 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen osebam, ki so sodelovala pri prebegu helikopterja gazelle leta 1991. Znak je bil ustanovljen 20. junija 1991.

Spominski znak Hrast

Spominski znak Hrast je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen osebam, ki so aktivno sodelovale pri nabavi, zavarovanju in prevozu radijskih postaj Racal. Znak je ustanovil minister za obrambo Republike Slovenije Tit Turnšek 24. februarj ...

Spominski znak Jezersko 1991

Spominski znak Jezersko 1991 ima obliko ščita iz poznogotskega obdobja, visok je 35 mm in v najširšem delu širok 30 mm. Kovan je iz 2 mm debelega bakra, pozlačen, pobarvan in prevlečen s prozornim poliestrskim emajlom. V zgornjem delu znaka je na ...

Spominski znak Kanal

Spominski znak Kanal je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen osebam, ki so junija 1991 aktivno sodelovale pri pripravi, zavarovanju in izvedni prevoza orožja iz pristanišča Koper v Kočevsko Reko. Znak je bil ustanovljen 24. februarja 1998.

Spominski znak Komenski kras 1991

Spominski znak Komenski kras 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen udeležencem osvoboditve mejnega prehoda Klariči in Gorjansko, v času od 29. 6. do 2. 7. 1991. Znak je bil ustanovljen 19. junija 1998.

Spominski znak Koseze

datum podelitve - št. znaka - ime neznano - 24 - Boris Muha neznano - 1 - Dimitrij Derenčin neznano - 2 - Josip Udovič neznano - 20 - Joško Ban neznano - 11 - Franc Prosen neznano - 18 - Edvard Iskra neznano - 5 - Milan Mikolj neznano - 8 - Alojz ...

Spominski znak Ljutomer 1991

Znak ima obliko ščita iz poznogotskega obdobja, je velik 35 mm in v najširšem delu širok 30 mm. Kovan je iz 2 mm debelega bakra, pozlačen in pobarvan s kromovo zeleno barvo. V zgornjem delu znaka so 3.5 mm velik napis LJUTOMER in trije beli krogi ...

Spominski znak Luka Koper

Spominski znak Luka Koper je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen vsem ljudem, ki so sodelovali pri umiku zadnjih pripadnikov JLA iz Slovenije preko Luke Koper. Spominski znak je bil ustanovljen 15. marca 2004.

Spominski znak Medvodje 1991

Spominski znak Medvodje 1991 ima obliko ščita iz poznogotskega obdobja, visok je 35 mm in v najširšem delu širok 30 mm. Kovan je iz 2 mm debelega bakra, pozlačen, pobarvan in prevlečen s prozornim poliestrskim emajlom. V zgornjem delu znaka je na ...

Spominski znak Načelnik Republiškega štaba TO 1991

Spominski znak Načelnik Republiškega štaba TO 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je podeljen načelniku RŠTO med slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991.

Spominski znak Nanos 1991

Spominski znak Nanos 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen pripadnikom takratne TO RS, ki so sodelovali pri varovanju in vzdrževanju pretvornika RTV Nanos med slovensko osamosvojitveno vojno.

Spominski znak ob peti obletnici vojne za Slovenijo

Spominski znak ob peti obletnici vojne za Slovenijo je spominski znak Slovenske vojske, ki je podeljen aktivnim udeležencem slovenske osamosvojitvene vojne; znak je bil ustanovljen leta 1996.

Spominski znak Pekre

Spominski znak Pekre je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen pripadnikom takratne TO RS, ki so bili obkoljeni v učnem centru Pekre leta 1991.

Spominski znak Poveljniki pokrajinskih štabov TO 1991

Spominski znak Poveljniki pokrajinskih štabov TO 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je podeljen poveljnikom PŠTO med slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991.

Spominski znak Premik 1991

Spominski znak Premik 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen pripadnikom takratne TO RS, ki so aktivno sodelovali pri mobilizacijsko-taktični vaji Premik 1991.

Spominski znak Republiška koordinacija 1991

Spominski znak Republiška koordinacija 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki naj bi bil podeljen vsem pripadnikom Republiške koordinacijske skupine, toda spominski znak sta sprva prejela le Igor Bavčar in Janez Janša, medtem ko so drugi dob ...

Spominski znak Rožnik

Spominski znak Rožnik je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen pripadnikom takratne TO RS, ki so sodelovali pri zavzetju radijsko-prisluškovalnega centra Rožnik.

Spominski znak Sinja Gorica 1991

Spominski znak Sinja Gorica 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen osebam, ki so 27. junija 1991 aktivno sodelovale pri ustavitve bojne oklepne skupine JLA na območju Sinje Gorice. Znak je ustanovil minister za obrambo Republike ...

Spominski znak Škofja Loka 1991

Spominski znak Škofja Loka 1991 se lahko podeli pripadnikom TO RS, ki so sodelovali pri zavzetju Vojašnice Škofja Loke med 28. junijem in 2. julijem 1991.

Spominski znak Zvest Sloveniji 1991

Spominski znak Zvest Sloveniji 1991 je spominski znak Slovenske vojske, ki je namenjen vsem, ki so v času agresije nad Slovenijo prebegnili iz JLA in se priključili TO RS.

Vojaški križ za zasluge (Avstrija)

Vojaški križ za zasluge je 22. oktobra 1849 ustanovil cesar Franc Jožef I. Predlog za ustanovitev odlikovanja je dal avstrijski feldmaršal Johann J.W. Radetzky 1766-1858, ki je hotel odlikovati svoje zveste častnike, ki so se izkazali v bitkah pr ...