ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11

Manfred Wörner

Manfred Hermann Wörner, nemški politik in diplomat, * 24. september 1934, Stuttgart, † 13. avgust 1994, Bruselj. Po študiju prava na Univerzi v Heidelbergu, v Parizu in v Münchnu je vstopil v javno upravo in bil nato kot član Krščanske demokratič ...

Franc Zagožen

Po osnovni šoli v Šmartnem in Gornjem Gradu 1949–1957 je obiskoval srednjo kmetijsko šolo v Mariboru 1957–1961 ter nato študiral agronomijo na BF v Ljubljani. Diplomiral je 1967 na ljubljanski BF in 1969 doktoriral na univerzi v Göttingenu. Isteg ...

Jože Zagožen

Jože Zagožen, slovenski ekonomist in politik, * 3. marec 1951, Ljubno ob Savinji, † 13. september 2013. 1975 na VEKŠ je za diplomo nalogo Samoupravni model organizacije združenega dela nagrajen s Kidričevo nagrado. 1984 doktorira iz Integriteta s ...

Jože Zelen

Jože Zelen, stari oče Danila Zelena, je bil posestnik in trgovec v Senožečah. Po upravni reformi in oblikovanju nove občine Senožeče je bil 22. septembra 1866 izbran za župana. V njegovem prvem mandatu, do 11. julija 1874, so v Senožečah okoli le ...

Slavko Ziherl

Slavko Ziherl, slovenski politik, psihiater in pedagog, * 23. september 1945, Ljubljana; † 21. januar 2012, Ljubljana. Bil je psihiater in profesor psihiatrije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2006 je bil na listi Liberalne demo ...

Helmut Zilk

Helmut Zilk, avstrijski novinar in politik, * 9. junij 1927, Dunaj, † 24. oktober 2008. Bil je dolgoletni socialdemokratski župan Dunaja in je bil na tej funkciji mdr. ranjen v atentatu s pisemsko bombo.

Ciril Žebot

Rodil se je v Mariboru časnikarju in politiku Franju Žebotu. Pravo je študiral v Ljubljani, kjer je leta 1937 promoviral. Specializiral se je v gospodarskih vedah v Milanu, Parizu in v ČSR. Služboval je v Ljubljani na Delavski zbornici in v Narod ...

Franjo Žebot

Po ljudski šoli v Šentilju v Slovenskih Goricah je od 1900 obiskoval fantovsko šolo v Jarenini. Nekaj časa je obiskoval tudi Zadružno šolo na Dunaju in razne tečaje, ki jih je prirejal J. E. Krek. Vključil se je v narodnoobrambno gibanje in posta ...

Anton Žigon

Študiral je pravo in dosegel doktorat znanosti. Že leta 1861 je bil na volitvah v goriški deželni zbor izvoljen v kmečki kuriji. Leta 1869 je sodeloval v pripravljalnem odboru za ustanovitev političnega društva Soča. Odprl in vodil je tabor v Bil ...

Todor Živkov

Todor Hristov Živkov, bolgarski politik, * 7. september 1911, Pravec, † 5. avgust 1998, Sofija. Todor Živkov se je rodil v revni kmečki družini in se pri enaindvajsetih letih pridružil Komunistični partiji Bolgarije. Leta 1944, ko je bolgarska ko ...

Mirko Žlender

Mirko Žlender, slovenski politik, pravnik, odvetnik, gospodarstvenik, diplomat, predsednik skupščine občine Maribor in član mestnega sveta, * 21. oktober 1924, Mala Nedelja, †?.?. 2005, Maribor.

Filip Abram

Po končani gimnaziji v Gorici in Benetkah je študiral pravo na Dunaju in v Gradcu. Po končanem študiju je stopil v sodno službo na Primorskem, bil okrajni sodnik v Komnu in Tolminu, svetnik deželnega, trgovskega in višjega deželnega sodišča v Trs ...

Josip Abram (odvetnik)

Rodil se je v družini lesnega trgovca Franca Abrama. Po končani gimnaziji v rojstnem kraju je na Dunaju diplomiral iz prava 1886-1890 in 17. januarja 1895 doktoriral v Gradcu. Po diplomi je bil v letih 1892−1896 praktikant na tržaškem sodišču. Po ...

Juraj Andrassy

Juraj Andrassy, hrvaški pravnik, profesor prava na Pravni fakulteti v Zagrebu, * 12. avgust 1896, Zagreb, † 20. december 1977, Zagreb. Rodil se je v družini Ljudevita Andrassya, profesorja rimskega prava na Pravni fakulteti v Zagrebu. Osnovno šol ...

Ljudevit Andrassy

Ljudevit Andrassy, hrvaški pravnik, * 17. avgust, 1869, Stubičke Toplice, † 30. oktober, 1955, Zagreb. Deloval je kot profesor prava na Pravni fakulteti v Zagrebu.

Rudolf Andrejka

Rudolf Andrejka, slovenski pravnik, pisatelj, statistik, zgodovinar ter propagator planinstva in turizma, * 22. julij 1880, Ljubljana, † 19. oktober 1948, Ljubljana. Leta 1903 je na Dunaju doktoriral iz prava in nato delal v različnih državnih sl ...

Vilko Andronja

Vilko Androjna, slovenski pravnik, * 11. december 1913, Zgornja Vižinga, † 31. januar 1984, Ljubljana. Diplomiral je 1937 na ljubljanski Pravni fakulteti in prav tam 1939 tudi doktoriral. V letih 1935−1936 je bil urednik Akademskega glasu. Leta 1 ...

Josip Angeletto

Doktoriral je 1910 na dunajski pravni fakulteti in končal študij gospodarskih ved na dunajski eksportni akademiji. V letih 1918−1960 je imel v Trstu odvetniško pisarno. Po 1. svetovni vojni je ustanovil in vodil Zadružno zvezo 1921-1929 ter bil p ...

Janko Babnik

Po končani gimnaziji v Mariboru je na Dunaju študiral pravo in 1884 tam tudi doktoriral. V sodni službi je bil v Ljutomeru, Ljubljani in Litiji, nato sodni pristav v Logatcu in od 1894 v Ljubljani. Leta 1898 je postal svetnik pravosodnega ministr ...

Fran Baša

Fran Baša, slovenski odvetnik, * 11. september 1901, Ilirska Bistrica, † 18. junij 1972, Trst. Po končani osnovni šoli v rojstnem kraju je obiskoval gimnazijo v Ljubljani in visoko trgovsko šolo na Dunaju ter po 1. svetovni vojni končal študij pr ...

Aleksander Bilimovič

Aleksander Bilimovič, ruski ekonomist, pravnik in pedagog, * 25. maj 1876, Žitomir, današnja Ukrajina, † 21. december 1963, Monterey, ZDA. Pravo je študiral na Pravni fakulteti v Kijevu in 1915 doktoriral v Petrogradu sedaj Sankt Peterburg iz nar ...

Mitja Bitežnik

Rodil se je v družini pravnika Josipa Bitežnika. Ljudsko šolo je obiskoval v Gorici 1. razred in Mariboru, kjer je nadaljeval šolanje na gimnaziji, zadnji dve leti z maturo pa končal v Ljubljani. Pravo je študiral na Univerzi v Bologni, kjer je l ...

Leopold Bobič

Leopold Bobič, pravnik in javni delavec, * 2. maj 1884, Gorica, † 22. november 1959, Gorica. Po končanem študiju prava na Univerzi v Gradcu je bil v Gorici odvetniški pripravnik v pisarni Henrika Tume. Po 1. svetovni vojni je delal v tajništvu av ...

Frančišek Krištof Bogataj

Frančišek Krištof Bogataj, slovenski pravnik in akademik, * 4. avgust 1684, Škofja Loka, † 14. februar 1754, Ljubljana.

Joža Bohinjec

Joža Bohinjec, slovenski pravnik, * 27. oktober 1880, Leše, Tržič, † 6. november 1941, Ljubljana. Po doktoratu iz prava 1919 na univerzi v Pragi se je zaposlil pri delavskem zavarovanju v Ljubljani ter bil od 1925 ravnatelj Okrožnega urada za zav ...

Jože Boncelj

Diplomiral je na zagrebški Pravni fakulteti in prav tam 1936 tudi doktoriral. Za zavarovalno tehniko se je strokovno izpopolnjeval v tujini in 1939 končal dvoletni visokošolski tečaj v Pragi in na Dunaju. Na področju zavarovanja je služboval v Za ...

Anton Božič

Po končani gimnaziji leta 1897 v Mariboru je na Dunaju doktoriral iz prava. Leta 1909 se je naselil v Celju, kjer je odprl odvetniško pisarno; prevzel 1910 predsedstvo Zadružne zveze v Celju in Posojilnice v Šoštanju ter 1917 predsedstvo zadruge ...

Julij Bučar

Julij Bučar, slovenski pravnik in pisatelj, * 10. april 1857, Novo mesto, † 2. april 1919, Novo mesto. Leta 1880 je končal študij prava na dunajski univerzi. Zaposlen je bil v sodni službi v Novem mestu, Ribnici in Črnomlju. V raznih slovenskih l ...

Pavel Budin

Rodil se je v družini Venčeslava Budina. Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, gimnazijo v Novi Gorici in nadaljeval s študijem prava na ljubljanski Pravni fakulteti. Po končanem študiju se je zaposlil v pravosodju in bil leta 1990 izvoljen ...

Anton Bulovec

Anton Bulovec, slovenski pravnik in naravoslovec, * 25. julij 1869, Radovljica, † 23. september 1930, Ljubljana. Po končanem študiju prava na Dunaju, je stopil v sodno prakso in postal višji sodni svetnik v Ljubljani. Deloval pa je tudi izven svo ...

France Casar - Ferko

Diplomiral je 1937 na ljubljanski Pravni fakulteti in nadaljeval študij političnih ved v Parizu. Kot odločen nasprotnik komunizma je bil od 1931 član katoliškega akademskega kluba, ki se je zbiral okoli lista Straža v viharju. Vzornika sta mu bil ...

Blaž Crobath

Gimnazijo in licej je obiskoval v Ljubljani. Na Dunaju je zaključil študij prava. Leta 1824 je v Ljubljani dobil mesto odvetniškega pripravnika. Leta 1833 je dobil samostojno advokaturo. Pri njem sta delala Matija Kastelic in France Prešeren, s k ...

Anton Čop

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani med letoma 1803 in 1808, kjer je nato med letoma 1808 in 1809 študiral filozofijo ter kasneje pravo. Po diplomi je vstopil v sodno službo na Kranjskem, postal v Ljubljani 3. maja 1816 prisednik brez pravice glas ...

Viktor Damjan

Po diplomi leta 1940 na ljubljanski Pravni fakulteti je prav tam 1942 tudi doktoriral in istega leta začel sodelovati z narodnoosvobodilno borbo, v glavnem kot partizanski tožilec, sodnik vojaškega sodišča, pomočnik načelnika sodnega oddelka Glav ...

Janko Debelak

Janko Debelak je ob delu študiral pravo in leta 1899 na Dunaju promoviral. Na pošti se je zaposlil 1891 ter služboval po raznih krajih Avstro-Ogrske, najprej v Trstu, nato v Ljubljani, na Dunaju, Sarajevu in Zadru. Ko je bilo po koncu 1. svetovne ...

Jože Dekleva

Srednjo šolo je obiskoval od 1911 do 1920 ter vmes od 10. oktobra 1917 do 31. oktobra 1918 služil pri vojakih. Po maturi 1920 se je vpisal na ljubljansko Pravno fakulteto, tu diplomiral in 1925 doktoriral v Sieni. Že kot študent je sodeloval v ml ...

Josip Dermastia

Josip Dermastia, slovenski pravnik, politik in organizator krščanskega socialnega delavstva na Goriškem, * 5. april 1879, Vodmat, Ljubljana, † 21. januar 1952, Ljubljana.

Avgust Dimitz

Gimnazijo je končal v Ljubljani, študiral pravo na Dunaju 1845-1850, se vrnil v Ljubljano, stopil v finančno službo ter postal 1884 predstojnik finančnega ravnateljstva. Od 1858 je bil več kot 20 let tajnik pri Zgodovinskem društvu za Kranjsko us ...

Matija Dolenc

Matija Dolenc, slovenski odvetnik in strokovni prevajalec, * 30. marec 1810, Vipava, † 26. oktober 1876, Dunaj. Matija Dolenc je študiral pravo na Dunaju in tam leta 1848 odprl odvetniško pisarno. Postal je eden najvidnejših dunajskih odvetnikov. ...

Metod Dolenc

Metod Dolenc, slovenski pravnik, sodnik in pedagog, * 19. december 1875, Slap pri Vipavi, † 10. oktober 1941, Ljubljana. Metod Dolenc se je rodil v družini ravnatelja kmetijske šole Riharda Dolenca. Osnovno šolo je obiskoval na Slapu pri Vipavi i ...

Jurij Dolinar (pravnik)

Jurij Dolinar, slovenski pravnik in pedagog, * 19. april 1764, Volča, † 21. oktober 1858, Ljubljana. Dolinar je leta 1796 na Dunaju promoviral iz prava. Od leta 1798 do 1810 je bil profesor cerkvenega prava in cerkvene zgodovine na ljubljanskem l ...

Tomaž Dolinar

Tomaž Dolinar je po končani gimnaziji in študiju filozofije v Ljubljani leta 1786 odšel na Dunaj, kjer je nadaljeval študij prava in 1788 doktoriral. Po doktoratu je poučeval na dunajski Orientalski akademiji in Terezijanski viteški akademiji ter ...

Janez Gregor Dolničar

Janez Gregor Dolničar, slovenski pravnik, proučevalec antičnih napisov, kronist in zgodovinar, * 10. marec 1655, Ljubljana, † 3. oktober 1719, Ljubljana.

Ferdinand Dominkuš

Študij prava je končal na Dunaju, kjer je tudi doktoriral in postal 1848 član akademske legije. Leta 1850 se je preselil v Maribor in 1859 odprl odvetniško pisarno. Kot odvetnik deloval do smrti in bil nekaj let tudi poslanec v štajerskem deželne ...

Fran Eller

Eller je leta 1899 končal študij prava na Dunaju. Kot finančni in davčni strokovnjak je služboval na Dunaju in Sloveniji. V študentskih letih je bil skupaj s I. Cankarjem, F. Govekarjem, O. Župančičem in drugimi član novoustanovljenega Literarneg ...

Janez Danijel Erberg

Doktoriral je iz filozofije na graški univerzi 1667 in prava v Sieni 1671. Opravljal je pomembne naloge v kranjski deželni upravi in sodstvu. Od 1672 je bil v Ljubljani odvetnik, 1683 je postal deželnosodniški pisar Landschrannenschreiber, prised ...

Giovanni Falcone

Giovanni Falcone, italijanski sodnik, * 18. maj 1939, Palermo, † 23. maj 1992, Capaci. Giovanni Falcone je bil italijanski tožilec, ki se specializiral za preiskave zločinov mafije skupaj s prijateljem Paolom Borsellinom. Oba sta bila ubita v bom ...

Ludvik Filipič

Ljudsko šolo je obiskoval v Cezanjevcih in Ljutomeru, gimnazijo v Varaždinu in Mariboru, kjer je še eno leto študiral teologijo; opustil je študij bogoslovja in odšel v Gradec, kjer je z doktoratom končal pravo in kot odvetniški pripravnik nastop ...

Alojzij Finžgar

Diplomiral in doktoriral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Promoviral je leta 1928. Najprej je bil pripravnik na okrajnem sodišču v Celju, potem sodnik na istem sodišču do leta 1941. Na začetku druge svetovne vojne so ga izselili na Hrvaško, ko ...

Stanko Frank

Stanko Frank, hrvaški pravnik, * 30. junij 1883, Osijek, † 11. november 1953, Zagreb. Doktoriral je leta 1907 na Pravni fakulteti v Zagrebu. Leta 1921 in 1922 je študiral na pravni in filozofski fakulteti v Frankfurtu in Dunaju. Na Pravni fakulte ...