ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107

65. pehotni polk (ZDA)

65. pehotni polk je bil prostovoljni portoriški polk Kopenske vojske ZDA. Polk je sodeloval v prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni in korejski vojni. Leta 1956 je bil polk deaktiviran in kot edina enota je bila prestavljena iz regularne vojs ...

66. obmejni bataljon (JLA)

66. obmejni bataljon je bil obmejni bataljon v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Enota je bila nastanjena v Sloveniji pred in med slovensko osamosvojitveno vojno.

67. obmejni bataljon (JLA)

67. obmejni bataljon je bil obmejni bataljon v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Enota je bila nastanjena v Sloveniji pred in med slovensko osamosvojitveno vojno.

68. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 98% Madžarov in 2% drugih. Naborni okraj polka je bil v Szolnoku, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Semlin štab, II. - IV. bataljon in Szolnok I. bataljon. Med prvo sveto ...

69. pehotna brigada (ZDA)

Brigada je bila ustanovljena 1. aprila 1963 kot del Nacionalne garde Kansasa. 13. maja 1968 je bila aktivirana v aktivno vojaško službo in pozneje napotena v Vietnam; celotna brigada ni bila nikoli napotena, ampak samo posamezne brigadne enote. P ...

69. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

Brigada, drugolinijska enota Teritorialne vojske, je bila aktivirana leta 1939 kot del 50. pehotne divizije. Sodelovala je v francoski kampanji leta 1940 kot del 23. pehotne divizije, ki je bila uničena. Pozneje se je vrnila v sestavo 50. pehotne ...

69. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 92% Madžarov in 8% drugih. Naborni okraj polka je bil v Székesfehérváru, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Pécs štab, I., II. bataljon, Székesfehérvár IV. bataljon in Her ...

70. honvedska pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

70. honvedska pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrskega Honveda, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

70. odred (TO RS)

Odred je bil ustanovljen leta 1986 z reorganizacijo 1. bataljona tedaj ukinjene 11. brigade. Med vojno za Slovenijo odred ni deloval kot celota, ampak so odredove enote delovale posamično. 28. junija 1991 je bila izvedena mobilizacija poveljstva ...

70. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)

70. pehotna divizija je bila pehotna divizija Britanske kopenske vojske, ki je bila dejavna med drugo svetovno vojno.

71. območni štab Slovenske vojske

71. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 7. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Vzhodnoštaj ...

72. brigada Slovenske vojske

Za druge 72. brigade glejte 72. brigada. 72. brigada Slovenske vojske je vojaška formacija Slovenske vojske; nastanjena je v vojašnici generala Maistra v Mariboru. Od obeh brigad Slovenske vojske druga je 1. brigada je 72. brigada največja enota ...

72. specialna brigada (Vojska Srbije)

Za druge 72. brigade glejte 72. brigada. 72. specialna brigada je specialna brigada Vojske Srbije. Ista vojaška enota je delovala že v času Vojske Jugoslavije in Vojske Srbije in Črne gore pod istim imenom. Brigada je bila septembra 2006 reorgani ...

73. območni štab Slovenske vojske

73. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 7. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Vzhodnoštaj ...

73. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

73. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

73. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 97% Nemcev in 3% drugih. Naborni okraj polka je bil v Egerju, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Praga štab, I. - III. bataljon in Eger IV. bataljon. Med prvo svetovno voj ...

74. honvedska pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

74. honvedska pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrskega Honveda, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

74. motorizirani bataljon Slovenske vojske

74. motorizirani bataljon je tretji motorizirani bataljon Slovenske vojske, ki je bil uradno ustanovljen 1. januarja 2008 z reorganizacijo 74. oklepno-mehaniziranega bataljona. Bataljon je bil prvotno opremljen z bojnimi vozili pehote BVP M-80, n ...

74. oklepno-mehanizirani bataljon Slovenske vojske

74. oklepno-mehanizirani bataljon Slovenske vojske je bila oklepno-mehanizirana formacija Slovenske vojske v sestavi 72. brigade ; nastanjena je v vojašnici generala Maistra v Mariboru.

75. območni štab Slovenske vojske

75. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 7. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Vzhodnoštaj ...

75. rangerski polk

Za druge 75. polke glej 75. polk. 75. rangerski polk je elitni in specialni polk lahke pehote, ki je izurjen za izvajanje zračnih desantov in drugih specialnih operacij. Polk je v sestavi Poveljstva specialnih operacij Kopenske vojske ZDA in tren ...

76. protioklepni bataljon Slovenske vojske

76. protioklepni bataljon Slovenske vojske je bivša protioklepna formacija Slovenske vojske; bataljon je bil nastanjen v vojašnici Murska Sobota.

76. zračnoprevozna divizija (Ruska federacija)

Za druge 76. divizije glejte 76. divizija. 76. zračnoprevozna divizija je zračnoprevozna divizija Oboroženih sil Ruske federacije, ki deluje v sklopu samostojnega rodu Zračnodesantna vojska. Operacijsko poveljstvo nad divizijo ima Severozahodno v ...

77. (indijska) pehotna brigada

77. pehotna brigada je bila pehotna brigada britanske Indijske kopenske vojske, ki je bila ustanovljena junija 1942 v Indiji kot jedro činditov. Marca 1945 je bila preoblikovana v 77. indijsko padalsko brigado ter vključena v 44. indijsko zračnop ...

77. območni štab Slovenske vojske

77. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 7. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Vzhodnoštaj ...

79. območni štab Slovenske vojske

79. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 7. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Vzhodnoštaj ...

80. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 68% Rutencev, 25% Poljakov in 7% drugih. Naborni okraj polka je bil v Zloczówu, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Lemberg štab, I. in III. bataljon, Zloczów II. bataljon ...

81. območni štab Slovenske vojske

81. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 8. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Zahodnoštaj ...

82. letalska brigada (JLA)

Za druge 82. brigade glejte 82. brigada. 82. letalska brigada je bila letalska brigada v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Enota je bila nastanjena v Sloveniji pred in med slovensko osamosvojitveno vojno.

85. območni štab Slovenske vojske

85. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 8. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Zahodnoštaj ...

87. območni štab Slovenske vojske

87. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 8. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Zahodnoštaj ...

87. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 86% Slovencev in 14% drugih. Naborni okraj polka je bil v Celju, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Pulj štab, II. - IV. bataljon in Celje I. bataljon. Med prvo svetovno v ...

88. jadralni pehotni polk (ZDA)

Za druge 88. polke glej 88. polk. 88. jadralni pehotni polk je bila zračnopristajalna enota Kopenske vojske Združenih držav Amerike.

88. zračnoprevozni pehotni bataljon (ZDA)

88. zračnoprevozni padalski bataljon je bil zračnopristajalni bataljon Kopenske vojske Združenih držav Amerike.

89. območni štab Slovenske vojske

89. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 8. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Zahodnoštaj ...

92. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

92. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

93. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

93. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

96. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 97% Srbo-Hrvatov in 3% drugih. Naborni okraj polka je bil v Carlstadtu, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Peterwardein štab, I. in III. bataljon, Nevesinje II. bataljon i ...

98. gardna strelska divizija (ZSSR)

Za druge 98. divizije glejte 98. divizija. 98. gardna strelska divizija je bila gardna strelska divizija v sestavi Rdeče armade med drugo svetovno vojno.

98. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 68% Čehov, 28% Nemcev in 4% drugih. Naborni okraj polka je bil v Hohenmauthu, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Josephstadt štab, II. in III. bataljon, Perzagno I. batalj ...

99. pehotni bataljon (ločeni)

99. pehotni bataljon ; tudi Norveški bataljon) je bil pehotni bataljon Kopenske vojske ZDA, ki je bil ustanovljen iz norveških pripadnikov Kopenske vojske ZDA.

100. gardna strelska divizija (ZSSR)

Za druge 100. divizije glejte 100. divizija. 100. gardna strelska divizija je bila gardna strelska divizija v sestavi Rdeče armade med drugo svetovno vojno.

101. pehotni bataljon (ločeni)

101. pehotni bataljon ; tudi Avstrijski bataljon) je bil pehotni bataljon Kopenske vojske ZDA, ki je bil ustanovljen iz avstrijskih pripadnikov Kopenske vojske ZDA.

102. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 91% Čehov in 9% drugih. Naborni okraj polka je bil v Benešovu, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Praga štab, III. in IV. bataljon, Mostar I. bataljon in Benešov II. batal ...

104. brigada (Hrvaška vojska)

104. brigada je bila ustanovljena 8. maja 1991 kot del Zbora narodne garde; uradno je bila aktivirana šele 2. julija 1991. Septembra 1991 je brigada sodelovala pri blokadi vojašnic JLA v Varaždinu, Kalniku in Bjelovarju. Oktobra 1991 je bila posl ...

105. lovsko-bombniški letalski polk (JLA)

Za druge 105. polke glejte 105. polk. 105. lovsko-bombniški letalski polk je bil letalski polk v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Polk je aktivno sodeloval v bojih med slovensko in hrvaško osamosvojitveno vojno.

106. deželnojurišna pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

106. deželnojurišna pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske skupne vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

106. pehotna divizija (ZDA)

Divizija je bila aktivirana 15. marca 1943 v Fort Jackson Južna Karolina; ogrodje divizije je slonelo na preizkušenih pripadnikih 80. pehotne divizije. 29. marca istega leta se je pričelo osnovno urjenje rekrutov, nato pa se je 12. julija istega ...

107. gardna strelska divizija (ZSSR)

Za druge 107. divizije glejte 107. divizija. 107. gardna strelska divizija je bila gardna strelska divizija v sestavi Rdeče armade med drugo svetovno vojno.

109. brigada (Hrvaška vojska)

Med hrvaško osamosvojitveno vojno je sodelovala pri obrambi Vinkovcev. Na višku je imela brigada okoli 4.000 vojakov. 26. maja 2006 je bila brigada odlikovana s redom Nikole Šubića Zrinskega.