ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 106

No. 11 (Scottish) Commando

Enota je bila ustanovljena leta 1940 in postala naslednje leto del Layforce. Med operacijo Merkur je enota doživela hude izgube, zaradi česar so jo pozneje razpustili.

No. 12 Commando

1943 1 Troop Štab Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 2 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 3 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Se ...

No. 14 Commando

1943 Štab 1 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 2 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 3 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Se ...

No. 30 Commando

1943 1 Troop Štab Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 2 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 3 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Se ...

No. 50 Commando

Enota je bila ustanovljena leta 1940 in postala naslednje leto del Layforce. Med operacijo Merkur je enota doživela hude izgube, zaradi česar so jo pozneje razpustili.

No. 51 Commando

1943 Štab 1 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 2 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 3 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Se ...

No. 52 Commando

Enota je bila ustanovljena leta 1940 in postala naslednje leto del Layforce. Med operacijo Merkur je enota doživela hude izgube, zaradi česar so jo pozneje razpustili.

No. 62 Commando

1943 Štab 1 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 2 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Section Subsection podčastnik, 13 vojakov 3 Troop Section Subsection podčastnik, 13 vojakov Se ...

Notranjski odred (NOV in POS)

Ukaz za ustanovitev odreda je izdala III. grupa odredov 24. aprila 1942. 29. aprila je potekala organizacija odreda; dotedanji 3. bataljon" Ljuba Šercerja "je postal 1. bataljon, Južnodolenjski bataljon 2. bataljon in bataljon" Miloša Zidanška "j ...

Obalna straža Republike Hrvaške

Obalna straža Republike Hrvaške je od dveh organizacijah pomorskih enot Hrvaške vojne mornarice, ki je odgovorna za uveljavljanje interesov Republike Hrvaške na morju. V nasprotju s Pomorsko flotiljo pa obalno stražo sestavljajo le plovila z mirn ...

Odred za specialni namen "Rus"

Odred za specialni namen" Rus "je bil specialni odred, ki je deloval v sestavi Notranje vojske Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije.

Oklepna brigada Pinerolo

Oklepna brigada Pinerolo je oklepna brigada Italijanske kopenske vojske, ki je trenutno garnizirana v Apulii.

Oklepni korpus Indijske kopenske vojske

Oklepni korpus Indijske kopenske vojske je administrativno poveljstvo vseh oklepnih enot Indijske kopenske vojske. Trenutno nadzoruje 63 oklepnih polkov.

Organizacijski štab Slovenskega domobranstva

Štab je bil ustanovljen 12. oktobra 1943 na ukaz Erwina Rösenerja. Imel je povezovalno in svetovalno vlogo med enotami Slovenskega domobranstva in ljubljanskim Operativnim štabom za boj proti partizanom, ki je imel poveljniško opolnomočje nad vse ...

Orientalski korpus (Avstro-Ogrska)

Otomanski imperij je leta 1917 zaprosil Avstro-Ogrsko za vojaško pomoč; cesar je odobril ustanovitev posebnega korpusa, ki bi deloval v Palestini. Decembra istega leta je Višje poveljstvo Avstro-ogrske kopenske vojske odločilo, da bo korpus ustan ...

Policijski varnostni zbor

Policijski varnostni zbor je bila policijsko-orožniška formacija, ki je delovala na področju Ljubljane v sestavi Slovenskega domobranstva med drugo svetovno vojno.

Popskijeva privatna vojska

Popskijeva privatna vojska je neuraden naziv za britansko specialno enoto No. 1 Long Range Demolition Squadron, ki je delovala med drugo svetovno vojno. Enota je dobila tak naziv po poveljniku Vladimirju Peniakoffu, imenovanem Popski.

Poveljstvo alpinskih enot

Poveljstvo alpinskih enot je osrednje poveljstvo Italijanske kopenske vojske, ki nadzoruje večino alpinskih enot, vključno s podpornimi in šolskimi enotami. Poveljstvo je bilo ustanovljeno leta 1997 s preoblikovanjem 4. alpinskega korpusa 4º Corp ...

Poveljstvo divizije Tridentina

Poveljstvo divizije Tridentina je poveljstvo Italijanske kopenske vojske, ki v miru nadzoruju enote, ki so po potrebi lahko uporabljene izven Italije za mednarodne mirovne misije. Posledično poveljstvo nima stalno podrejenih enot.

Poveljstvo sil Slovenske vojske

Poveljstvo sil Slovenske vojske je najvišje operativno poveljstvo Slovenske vojske; ima operativno poveljstvo nad vsemi enotami in poveljstvi Slovenske vojske; nastanjeno je v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki.

Poveljstvo specialnih operacij Kopenske vojske ZDA

Poveljstvo specialnih operacij Kopenske vojske ZDA je poveljstvo Kopenske vojske ZDA, ki nadzoruje vse specialne operacije Kopenske vojske ZDA in je hkrati sestavni del Poveljstva specialnih operacij ZDA, ki nadzira vse specialne sile oboroženih ...

Poveljstvo za podporo Slovenske vojske

Poveljstvo za podporo je enovito poveljstvo, ki nadzira vse vojaške logistične in zdravstvene enote, ki nudijo podporo bojnim enotam Slovenske vojske. Poveljstvo sodeluje tesno z Poveljstvom sil Slovenske vojske, ki mu nudi to podporo.

Poveljstvo za usposabljanje Srbije

Poveljstvo za usposabljanje Srbije je veja oboroženih sil Srbije, ki je bilo ustanovljeno 23. aprila 2007 z združitvijo šolskih enot Kopenske vojske Srbije in Vojnega letalstva in zračne obrambe Srbije. Posledično je bilo ustanovljenih sedem teri ...

Poveljstvo združenih specialnih operacij ZDA

Poveljstvo združenih specialnih operacij ZDA je sestavni del Poveljstva specialnih operacij ZDA in je zadolženo za preučevanje in izdelave zahtev specialnih operacij in tehnik z namenom zagotavljanja sodelovanja in delovanja med specialnimi silam ...

Prinsens Livregiment

Polk je bil ustanovljen leta 2000 z združitvijo Slesvigske Fodregiment in Dronningens Livregiment. Avgusta 2006 je polk prenehal obstajati, ko se je združil s Jydske Dragonregiment.

Radomeljska četa

Radomeljska partizanska četa je bila ena prvih slovenskih partizanskih enot. Četa je bila ustanovljena na Rašici ob preoblikovanju Kamniškega partizanskega bataljona 17. avgusta 1941. Takrat je štela 15. borcev, ki so bili predvsem iz radomeljske ...

Raggruppamento Operativo Speciale

Raggruppamento Operativo Speciale je specialna enota Korpusa karabinjerjev, ki sodi v sestavo Poveljstva mobilnih in specializiranih enot Palidoro ter je zadolžena za preiskovanje in preprečevanje vseh oblik organiziranega in težjega kriminala, v ...

Regularna vojska (ZDA)

Regularna vojska je naziv za stalno, profesionalno vojaško silo, ki predstavlja jedro Kopenske vojske ZDA. Od ameriške osamosvojitvene vojne do špansko-ameriške vojne so znotraj milic posameznih zveznih držav vzdrževali majhna, profesionalna jedr ...

Republiška koordinacija

Republiška koordinacija je bil najvišje poveljniško telo Republike Slovenije med slovensko osamosvojitveno vojno, ki je koordiniralo vse vojne operacije Teritorialne obrambe Republike Slovenije, slovenske milice in civilne obrambe.

Rezerva Kopenske vojske ZDA

Rezerva Kopenske vojske ZDA je zvezna rezervna sila Kopenske vojske ZDA. Danes USAR in Kopenska nacionalna garda ZDA skupaj sestavljata rezervno sestavo Kopenske vojske ZDA. USAR je bila ustanovljena leta 1908, da bi s tem zagotovili rezervo medi ...

Sajeret Canhanim

Po razpustitvi Enote 101 so biti preostali padalci prerazporejeni v brigado Golani, bolj natančno v novo-ustanovljeno specialno enoto Sajeret Canhanim. Enota obstaja še danes kot del Brigade padalcev.

Samostojna gardna zračnoprevozna armada (ZSSR)

Armada je bila ustanovljena z namenom združitve vseh zračnoprevoznih enot pod enotnim poveljstvom. Toda večina teh enot je bila zračnoprevoznih oz. padalskih le po nazivu, saj niso prejele nobenega takšnega urjenja in so bile uporabljene kot nava ...

Samostojna obalna armada (ZSSR)

Armada je bila ustanovljena neposredno po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo z namenom organizirati vojaške enote za obrambo Odese. V bojih za Odeso je bila armada uničena.

Samostojna partizanska četa "Primorje"

Samostojna partizanska četa" Primorje "je bila partizanska enota, ki je bila sestavljena iz primorskih Slovencev in istrskih Hrvatov ter se je borila v sestavi grškega ELASa.

Savinjski odred

Savinjski odred je bila slovenska partizanska enota med drugo svetovno vojno. Savinjski odred je bil ustanovljen 1. maja 1942 v okviru II. grupe odredov. Štab odreda sta vodila komandant Alojz Kolman in politični komisar Boris Čižmek. Ob ustanovi ...

Savinjski partizanski bataljon

Savinjski partizanski bataljon, tudi Savinjski bataljon je bil slovenski partizanski bataljon med drugo svetovno vojno. Savinjski partizanski bataljon so ustanovili na Dobrovljah 19. septembra 1942 ob preureditvi II. grupe odredov, in to kot 1. b ...

Severno primorski partizanski odred (TO RS)

Enota je bila ustanovljena leta 1969 na področju občin Tolmin in Idrija. 16. septembra 1973 je odredov 1. kobariški bataljon prejel bojni prapor, ki je bil poimenovan po Mandreju Manfredu. 1. oktobra istega leta je bojni prapor prejel tudi 3. idr ...

SIKON ISAF

SIKON ISAF je krovni članek, ki zajema kontingente Slovenske vojske, ki delujejo v okviru ISAFa v Afganistanu. Trenutni kontingent je SIKON ISAF 16.

SIKON ISAF 1

SIKON ISAF 1 je bil prvi kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v sklopu ISAF v Afganistanu. Kontingent je bil nastanjen v kanadski bazi Camp Julian v Kabulu.

SIKON ISAF 2

SIKON ISAF 2 je bil drugi kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v sklopu ISAF v Afganistanu med avgustom 2004 in februarjem 2005. Kontingent je bil nastanjen v kanadski bazi Camp Julian v Kabulu.

SIKON ISAF 10

SIKON ISAF 10 je bil deseti kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v sklopu ISAFa v Afganistanu. Kontingent je bil nastanjen v bazi Arena v Heratu. Kontingent je deloval v Afganistanu med avgustom 2008 in februarjem 2009; zamenjal ga je SIKON ...

SIKON ISAF 11

SIKON ISAF 10 je bil enajsti kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v sklopu ISAFa v Afganistanu. Kontingent je bil nastanjen v bazi Arena v Heratu. Kontingent je deloval v Afganistanu med februarjem in avgustom 2009.

SIKON ISAF 13

SIKON ISAF 13 je bil trinajsti kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v sklopu ISAFa v Afganistanu. Kontingent je bil nastanjen v bazi Arena v Heratu.

SIKON ISAF 14

SIKON ISAF 14 je bil štirinajsti kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v sklopu ISAFa v Afganistanu. Kontingent je bil nastanjen v bazi Bala Baluku, v provinci Farah. Kot prvi slovenski kontingent so 1. novembra 2010 prevzeli samostojno OMLT ...

SIKON ISAF 15

SIKON ISAF 15 je petnajsti kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v sklopu ISAFa v Afganistanu. Kontingent je bil nastanjen v bazi Arena v Heratu. Kontingent je v Afganistanu deloval med aprilom in oktobrom 2011.

SIKON ISAF 16

SIKON ISAF 16 je šestnajsti in trenutni kontingent Slovenske vojske, ki deluje v sklopu ISAFa v Afganistanu. Kontingent je nastanjen v bazi Arena v Heratu. Kontingent bo v Afganistanu deloval med oktobrom 2011 in aprilom 2012.

SIKON UNIFIL 3

SIKON UNIFIL 3 je naziv za kontigent Slovenske vojske, ki je sodeloval v mirovni operaciji Organizacije združenih narodov - UNIFIL. Kontingent je deloval iz libanonskih vojaških baz Tibnin in Shama, pri čemer je opravljal izvidniške naloge.

Skupina za varovanje železniške proge W

Skupina za varovanje železniške proge W je bila bojna skupina, ki je delovala v sestavi Slovenskega domobranstva med drugo svetovno vojno.

Slovenska armija Kraljeve jugoslovanske vojske

Matjaževa vojska ali Slovenska armija Kraljeve Jugoslovanske vojske je bila protirevolucionarna teroristična skupina, ki je po koncu druge svetovne vojne delovala na območju današnje Slovenije.

Somalilandski kamelski korpus

Somalilandski kamelski korpus je bila britanska kolonialna enota v britanskem Somalilandu, ki je bila aktivna med prvo in drugo svetovno vojno. Kamele so namreč edine transportne živali, ki so lahko delovale v puščavah na področju današnje Somalije.