ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104

1. oklepni korpus (Kopenska vojska ZDA)

Za druge 1. korpuse glejte 1. korpus. 1. oklepni korpus je bil oklepni korpus Kopenske vojske Združenih držav Amerike.

1. operativno poveljstvo vojnega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske

1. operativno poveljstvo vojnega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske je bivše poveljstvo Slovenske vojske, ki je pokrivalo celotno področje Slovenije in poveljevalo vsem vojaškim formacijam/enotam, ki so skrbele za obrambo in suverenost ...

1. orožniški polk (Avstrijsko cesarstvo)

Polk je bil ustanovljen 18. januarja 1850, pri čemer je bil zadolžen za področje Zgornje in Spodnje Avstrije ter Salzburško. V sklopu reorganizacije, ki jo je 11. julija ukazal notranji minister in 8. avgusta 1860 nato še generalni inšpektor orož ...

1. padalska brigada (Združeno kraljestvo)

Richard Nelson Gale je dobil proste roke pri ustanavljanju brigade. 15. septembra so bile brigadi dodeljene prve enote; edina izkušena enota je bil 11. Special Service Battaillon, ki je bil preimenovan v 1. padalski bataljon. Prva bojna operacija ...

1. padalska gardna četa Severnega Vietnama

1. padalska gardna četa Severnega Vietnama je bila samostojna padalska enota, ki so jo ustanovili Francozi v času oblikovanja Vietnamske nacionalne armade; kljub temu je bil v resnici podrejena Francoskemu ekspedicijskemu korpusu.

1. padalski karabinjerski polk "Tuscania"

1. padalski karabinjerski polk" Tuscania "(izvirno italijansko 1º Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" je padalska enota Korpusa karabinjerjev.

1. partizanski korpus (ZDA)

1. partizanski korpus je bila tujska enota, ki se je borila na strani Američanov med ameriško osamosvojitveno vojno.

1. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

1. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske skupne vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

1. polk Granatieri di Sardegna

1. polk Granatieri di Sardegna je mehanizirani polk Italijanske kopenske vojske, ki od leta 1993 sodeluje v različnih mednarodnih misijah. Polk trenutno tudi izvaja protokolarne naloge v Rimu. Trenutno je edini polk Italijanske kopenske vojske, k ...

1. specialna brigada MORiS

Predhodnik brigade Leta 1968 je bila ustanovljena zaščitna enota slovenskega političnega vodstva 27. zaščitna brigada TO SRS, znotraj katere je delovala 30. razvojna skupina kot njeno profesionalno jedro. 17. decembra 1990 se je del brigade, ki j ...

1. tujski konjeniški polk

1. tujski konjeniški polk je edini oklepni polk Francoske tujske legije, ki je v sestavi 6. lahke oklepne brigade.

1. vojaško območje (JLA)

1. vojaško območje je bilo ustanovljeno 1. januarja 1989. Leta 1991 je vojaško območje imelo 40.000 vojakov, 968 tankov, 633 oklepnih bojnih vozil in 1.392 artilerijskih orožij od tega 92 večcevnih raketometov; to je bilo najbolj opremljeno vojaš ...

1. zračnoprevozna divizija (Združeno kraljestvo)

Za druge 1. divizije glej 1. divizija. 1. zračnoprevozna divizija je bila zračnoprevozna enota Britanske kopenske vojske med drugo svetovno vojno.

1. zračnoprevozna pehotna brigada (ZDA)

Za druge 1. brigade glej 1. brigada. 1. zračnoprevozna pehotna brigada je bila padalska enota Kopenske vojske Združenih držav Amerike.

1st Airborne Task Force

Task Force je bila ustanovljena 15. julija 1944 s preoblikovanjem Začasne zračnoprevozne divizije 7. armade izven Rima. Sodelovala je v operaciji Dragoon. Polk je bil razpuščen 23. novembra 1944; večino enot so dodelili 18. zračnoprevoznemu korpusu.

2 Syntagma Alexiptotiston

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2 Syntagma Alexiptotiston je specialna padalska vojaška enota Helenske kopenske vojske. Enota je primarno zadolžena za izvajanje daljinskega izvidništva, sekundarno pa za bojno iskanje in reševanje.

2. armada (Avstro-Ogrska)

Armada je bila ustanovljena julij 1914 in bila ukinjena maja 1918; v vsem času obstoja je delovala na vzhodni fronti. Maja 1918 je bila armada preimenovana v Vzhodno armado.

2. brigada kopenske vojske (Vojska Srbije)

Brigada je bila ustanovljena 28. marca 2007 s združevanjem in reorganizacijo delov 252. oklepne, 20. motorizirane, 305. inženirske, 37. motorizirane in 401. protiletalske artilerijske brigade ter delov 282. komunikacijskega bataljona, 24. special ...

2. češkoslovaška samostojna padalska brigada

2. češkoslovaška samostojna padalska brigada je bila padalska brigada, ki je bila sestavljena iz državljanov Češkoslovaške in je bila organizirana ter se bojevala na strani sovjetske Rdeče armade.

2. deželnostrelski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2. deželnostrelski polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

2. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

2. domobranski ulanski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2. domobranski ulanski polk je bil konjeniški polk avstro-ogrskega Domobranstva.

2. gorski strelski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2. gorski strelski polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

2. honvedski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2. honvedski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Honveda.

2. huzarski polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 89% Madžarov in 11% drugih. Polkovne enote so bile garnizirane v Braşovu.

2. konjeniška divizija (Avstro-Ogrska)

2. konjeniška divizija je bila konjeniška divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

2. korpus (Avstro-Ogrska)

Ob pričetku prve svetovne vojne je bil korpus zadolžen za področje Spodnje Avstrije in Južne Moravske. Naborni okraj korpusa je obsegal: Brno, Iglau danes Jihlava, Kremsier danes Kroměříž, Sankt Pölten, Dunaj A in B in Znaim danes Znojmo.

2. marinski vpadni bataljon (ZDA)

2. marinski vpadni bataljon je bil bataljon Marinskega korpusa ZDA, ki je bil specializiran za amfibijsko lahko-pehotno bojevanje in za delovanje za sovražnikovimi linijami.

2. operativno območje varnostno informativne službe Maribor

2. operativno območje varnostno informativne službe Maribor je bilo pokrajinsko operativno poveljstvo v sestavi Varnostno obveščevalne službe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

2. operativno poveljstvo Slovenske vojske

2. operativno poveljstvo Slovenske vojske je bilo eno izmed treh poveljstev Slovenske vojske, ki je nadzorovalo enote Slovenske vojske, pri čemer je pokrivalo področje zahodne Slovenije.

2. padalska brigada (Združeno kraljestvo)

Za druge 2. brigade glej 2. brigada. 2. padalska brigada je bila padalska enota Britanske kopenske vojske med drugo svetovno vojno.

2. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

2. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

2. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Ungarisches Infanterie-Regiment" Erzherzog Ferdinand "Nr. 2 1761 Ungarisches Infanterie-Regiment" Erzherzog Carl "Nr. 2 1749 Ungarisches Infanterie-Regiment" Alexander I. Kaiser von Russland "Nr. 2/Madžarski pehotni polk" Aleksander I. car Rusije ...

2. pokrajinski štab Slovenske vojske

2. pokrajinski štab je bil pokrajinski štab, zadolžen za Dolenjsko pokrajino, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno.

2. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Ljubo Šercer"

2. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada" Ljubo Šercer "je bila slovenska partizanska brigada med drugo svetovno vojno. Poimenovana je bila po narodnem heroju Ljubu Šercerju.

2. strelska divizija (ZSSR)

Divizija je bila ustanovljena pozno novembra 1939. Pozneje je bila prestavljena na zahodno mejo Sovjetske zveze, kjer je dočakala drugo svetovno vojno. V bitki za trdnjavo Osovec, kjer je bila večina divizije nastanjena, je bila v mesecu bojevanj ...

2. tirolski lovski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2. tirolski lovski polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske.

2. tujski padalski polk

2. tujski padalski polk je padalski polk Francoske tujske legije. Je del 11. padalske brigade in velja za specialno enoto.

2. ulanski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 2. polke glejte 2. polk. 2. ulanski polk je bil konjeniški polk avstro-ogrske skupne vojske.

2. zračnoprevozna pehotna brigada (ZDA)

Za druge 2. brigade glej 2. brigada. 2. zračnoprevozna pehotna brigada je bila padalska enota Kopenske vojske Združenih držav Amerike.

3. armada (Avstro-Ogrska)

Armada je bila ustanovljena avgusta 1914 in bila ukinjena 10. junija 1915. V tem času je delovala na vzhodni fronti. Ponovno je bila ustanovljena 8. septembra 1915 in bila dokončno ukinjena 12. januarja 1918. V tem obdobju je delovala na balkansk ...

3. armada (ZDA)

3. armada je armada Kopenske vojske ZDA, ki je hkrati poimenovana kot Poveljstvo službene komponente Kopenske vojske ZDA. Trenutno je predstavnik Kopenske vojske ZDA v sklopu Centralnega poveljstva ZDA in pri Poveljstva kopenskih komponent koalic ...

3. bosansko-hercegovski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 3. polke glejte 3. polk. 3. bosansko-hercegovski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske.

3. brigada kopenske vojske (Vojska Srbije)

Brigada je bila ustanovljena 4. junija 2007 z reorganizacijo delov 211. oklepne, 4. motorizirane, 125. motorizirane, 549. motorizirane, 9. pehotne, 52. mešane artilerijske in 52. artilerijsko-raketne brigade ter 21. izvidniškega učnega centra, 35 ...

3. deželnostrelski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 3. polke glejte 3. polk. 3. deželnostrelski polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

3. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 3. polke glejte 3. polk. 3. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

3. dragonski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 3. polke glejte 3. polk. 3. dragonski polk je bil konjeniški polk avstro-ogrske skupne vojske.

3. gardna zračnoprevozna divizija (ZSSR)

Za druge 3. divizije glejte 3. divizija. 3. gardna zračnoprevozna divizija je bila gardna zračnoprevozna divizija v sestavi Rdeče armade med drugo svetovno vojno.

3. honvedski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 3. polke glejte 3. polk. 3. honvedski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Honveda.

3. huzarski polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 3. polke glejte 3. polk. 3. huzarski polk je bil konjeniški polk avstro-ogrske skupne vojske.